Počas pandémie stúpol počet predpísaných elektronických receptov, k dnešnému dňu ich bolo na Slovensku predpísaných viac ako 46-milónov

Elektronický recept bol do praxe zavedený v roku 2018 ako prvá funkcionalita elektronického zdravotníctva, teda systému ezdravie. Okrem toho, že pacient nemusí nosiť papierové recepty so sebou, spočíva výhoda aj v úspore, keďže erecept je bezplatný.
výdaj ereceptov stúpol

Zdroj: Flickr.com

Elektronický recept je ekvivalentom papierového receptu, pričom klasickú pečiatku a podpis nahrádza elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP).

Lekár vykonáva predpis vo svojom informačnom systéme, na pozadí sa zároveň zrealizuje kontrola, ktorá mu poskytuje informácie o potenciálnych liekových interakciách či duplicitách.

Pacient nemusí mať k dispozícii papierový recept/poukaz. V lekárni alebo výdajni predloží svoj identifikačný preukaz – preukaz poistenca alebo občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID).

Po novom môžu ľudia, hlavne seniori a mládež do 15 rokov aj občiansky preukaz s elektronickým čipom bez podoby tváre, ktorý bol distribuovaný v auguste tohto roka.

Po identifikácii pacienta zobrazí systém lekárnikovi alebo výdajcovi zdravotníckych pomôcok všetky jeho predpísané nevydané lieky/zdravotnícke pomôcky/dietetické potraviny.

Platnosť bežného ereceptu je sedem dní, pri výbere antibiotík je doba skrátená na tri dni. Ak bol erecept vystavený počas ambulantnej pohotovostnej služby, je možné naň vybrať lieky do nasledujúceho dňa.

Pacient si môže liek prostredníctvom ereceptu vyzdvihnúť v ktorejkoľvek lekárni na Slovensku.

Elektronický recept bol do praxe zavedený v roku 2018 ako prvá funkcionalita elektronického zdravotníctva, teda systému ezdravie.

Okrem toho, že pacient nemusí nosiť papierové recepty so sebou, spočíva výhoda aj v úspore, keďže erecept je bezplatný. Celkové úspory na strane pacienta aj lekára od jeho zavedenia predstavujú sumu cca 27 850 000 €.

Národné centrum zdravotníckych informácií zaznamenalo, že najviac ereceptov bolo v roku 2021 predpísaných v marci (5 812 641), septembri (5 681 446) a v júni (5 543 788). Naopak najmenej ereceptov sa predpísalo v júli (4 745 626), januári (4 761 557) a februári (4 835 085).


Mohlo by vás zaujímať:

Nakupujete lieky na internete? Takto si overíte dôveryhodnosť online lekárne