ÚVZ: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku v prvom týždni roku 2023 klesla

Epidemiológom počas prvého týždňa roku 2023 nahlásili 47.596 prípadov akútnych respiračných ochorení (ARO). Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Bratislavskom kraji, najnižšiu v Žilinskom.

Zdroj: Freepik.com

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v prvom kalendárnom týždni 2023 klesla, v porovnaní s predchádzajúcim týždňom na Slovensku o 3,5%. V prípade chorobnosti na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bol pokles o 11,1%, informoval Úrad verejného zdravotníctva. (ÚVZ)

Najvyššiu chorobnosť zaznamenali opäť v Bratislavskom kraji, najnižšiu v Žilinskom kraji. Ochorenia sa vyskytli najčastejšie vo vekovej skupine detí do piatich rokov. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2229 osôb.

Ako chrípku a CHPO nahlásili 8534 ochorení, čo predstavuje 17,9% z celkového počtu hlásených ARO.

V prvom kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 12 prípadov ťažkého akútneho respiračného ochorenia (SARI) z Košického, Banskobystrického a Trnavského kraja. Od začiatku chrípkovej sezóny bolo hlásených celkovo 75 prípadov ochorenia SARI.


Prečítajte si aj:

Vírusové a bakteriálne respiračné infekcie - kedy je vhodná antibiotická liečba?


helendam

Je zaujímavé, že najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Bratislavskom kraji, čo možno súvisí s vysokou backroomsgame.co hustotou obyvateľstva a množstvom ľudí, ktorí tam cestujú do práce alebo školy. Na druhej strane, najnižšiu chorobnosť zaznamenali v Žilinskom kraji, čo môže súvisieť s nižšou hustotou obyvateľstva a menším množstvom ľudí, ktorí tam cestujú. Je dôležité, aby sa ľudia dodržiavali hygienické opatrenia a zabezpečili si očkovanie, ak je to možné, aby sa minimalizovalo riziko prenosu infekcií a ochorení.

wildebeestzipper

Je zaujímavé, že v okolí Bratislavy je najväčšia chorobnosť, čo môže súvisieť s hustotou obyvateľstva a veľkým počtom dochádzajúcich za prácou a vzdelaním. Na druhej strane región Ilina mal najnižšiu chorobnosť, čo možno pripísať nižšej hustote obyvateľstva a menšiemu počtu cestujúcich. Aby sa znížilo riziko infekcie a prenosu chorôb, je nevyhnutné, aby jednotlivci dodržiavali dokonalú hygienu a ak je to možné, dali sa zaočkovať. connectionsgame.io