Mikroinvazívne operácie sú budúcnosť. Chcú však skúsenosti

Nie pri všetkých bolestiach chrbtice treba ísť pod nôž. Mikroinvazívne operácie majú už viac výhod v porovnaní s otvorenou operáciou, no vyžadujú si tiež skúsených lekárov.

Zdroj: súkr.archív

Ako ukazujú skúsenosti algeziológov, väčšina Slovákov sa stále snaží bolesť skôr tlmiť, než ju liečiť a nájsť príčinu. Hoci v počiatočných štádiách vie pomôcť aj tabletka proti bolesti, ak sa nepátra po príčine a nelieči sa, môže bolesť prerásť do chronickej.

Veľmi časté je to v prípade oporno-pohybového aparátu, napríklad chrbtice, kde, ako poukazujú odborníci, sa to nezriedka končí až degeneratívnym poškodením a riešením je často už len otvorená operácia. Tá však nemusí vždy pomôcť a ani byť výhodou.

Aj v prípade bolesti chrbta sa otvorenej operácii dá vyhnúť. Moja tridsaťročná prax algeziológa mi však potvrdzuje, že pacienti skúšajú skôr tlmiť bolesť, než ju liečiť a snažiť sa nájsť príčinu. Často ani nezisťujú, kde majú hľadať pomoc,“ potvrdzuje MUDr. Ireneusz Przewlocki, PhD., riaditeľ Centra liečby bolesti Pain Clinic v Bratislave.

Práve algeziológia sa zaoberá liečbou chronickej bolesti a dokáže už dnes mikroinvazívne liečiť aj chronické bolesti chrbtice v krčnej a driekovej oblasti, napríklad veľmi častej vyskočenej platničky.

Najmodernejšie metódy sú bezpečné

Ako poznamenáva doktor Ireneusz Przewlocki, určiť, či je výhodnejšia otvorená operácia či mikroinvazívne metódy, závisí vždy od stavu pacienta aj stavu poškodenia a bolesti chrbtice.

V počiatočných štádiách bolesti dokáže pomôcť aj konzervatívna liečba - analgetiká s protizápalovou zložkou, infúzie, svalová relaxácia a rehabilitácia, teda aj cvičenie. Ak však konzervatívna liečba zmierni bolesť maximálne o tretinu či štvrtinu, alebo bolesť prerástla do chronicity, treba intervenčnou diagnostikou nájsť a pokiaľ možno odstrániť príčinu bolesti,“ upozorňuje.

Hoci sa často hovorí len o otvorenej operácii, vysoko úspešnou alternatívou sú dnes moderné mikroinvazívne metódy bez skalpela, ktoré dokážu zbaviť bolesti okamžite.

Laserová operácia je riešením v prípade, že ešte nedošlo k degeneratívnym zmenám, no bolesť chrbta, najčastejšie vysunutej platničky, už trvá dlho a vystreľuje aj do nôh alebo rúk. Je tak predpoklad, že nervy, ktoré vystupujú z miechy, sú niekde stlačené,“ vysvetľuje.

Ak magnetická rezonancia ukázala aj degeneratívne poškodenie chrbtice, alternatívou je endoskopická operácia. Je vhodná aj v prípade pacientov, ktorí majú herniovanú medzistavcovú platničku, najčastejšie v krčnej a driekovej oblasti, vplyvom čoho môže dochádzať k dráždeniu miechového koreňa a chronická bolesť trvá týždne až mesiace s výpadkami citlivosti prípadne aj hybnosti končatín.

Zdroj: súkr.archív

Hlavné výhody

Hlavnými výhodami mikroinvazívnych metód sú presné zacielenie, minimálne riziko infekcie, komplikácií, krátka doba rekonvalescencie a fakt, že sú vhodné pre ľudí v každom veku.

Intervenčná diagnostika dokáže veľmi presne lokalizovať miesto bolesti,“ potvrdzuje riaditeľ kliniky.

V prípade laserovej operácie sa lokalizuje cez tenkú kanylu zavedenú do poškodenej platničky, ktorou sa podá malé množstvo kontrastnej látky.

Tenká kanyla sa zavádza do platničky z boku a preto nie sú ohrozené nervové štruktúry v chrbticovom kanáli. Vstupná rana je veľmi malá, zákrok je extrémne presný a bezpečný, a je minimálne bolestivý“ hovorí lekár.

Tým, že sa laserom odstráni časť tkaniva poškodenej platničky, odstráni sa aj bolesť. Samotné tkanivo platničky sa pôsobením lasera zosilní. Výhodou je, že zákrok sa dá podstúpiť bez ohľadu na vek a operácia sa vykonáva v lokálnej anestézii, aby mohol pacient spolupracovať.

Vzhľadom na mikroinvazívny charakter laserovej operácie ide o zákrok v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti a aj rekonvalescencia trvá len týždeň, kým napríklad otvorená operácia si vyžaduje dlhú rekonvalescenciu.

Zdroj: súkr.archív

Ak už však došlo k významnej degenerácii chrbtice, potom je úspešnou alternatívou konvenčnej spinálnej chirurgie endoskopická operácia.

Je možná na všetkých segmentoch chrbtice a poskytuje rozšírenie liečebných možností a perspektív aj pre pacientov s vertebrogénnymi ťažkosťami,“ podotýka algeziológ.

Dokonca sú často pacientami aj tí, ktorí kvôli veku, zo strachu či iných dôvodov nechcú podstúpiť otvorenú operáciu.

Často sú to aj pacienti po zlyhaní otvorených operácií chrbtice, kde zisťujeme, prečo pacient nie je po operácií v poriadku,“ podotýka.

Zákrok sa pri endoskopickej operácii vykonáva v celkovej anestézii. Postačí malý rez z bočnej alebo zadnej strany chrbtice.

Následne cez špeciálny vodiaci port zavedieme endoskop - optiku spolu s ostatným príslušenstvom a prenikneme do priestoru miechového kanála, kde sa nachádza vysunutá platnička, zhrubnutý väz alebo kostená časť miechového kanála bolestivo tlačiace na nerv,“ vysvetľuje doktor.

Svaly sa nerežú, len sa roztiahnu tak, aby sa endoskop dostal k miestu zákroku. Vďaka miniaturizovaným operačným nástrojom sa docieli minimálna manipulácia s dôležitými tkanivami v operačnom poli a minimalizujú sa aj možnosti vzniku komplikácií v priebehu operácie, ako krvácanie, infekcia, poškodenie nervových štruktúr, alebo aj po operácii, napríklad vznik pooperačnej epidurálnej jazvy alebo fibrózy, vďaka čom sa tiež významne znižuje doba rekonvalescencie.

Samozrejme, tieto operácie si vyžadujú roky skúsenosti, je preto dôležité sa obracať na odborníkov a zdravotné zariadenia, ktorí už za sebou majú niekoľko desiatok či stovky takýchto úspešných operácií,“ dodáva na záver MUDr. Ireneusz Przewlocki.


Tom Hiddleston

Mikroinvazívne operácie sú v súčasnosti veľmi modernou a úspešnou alternatívou k otvoreným operáciám chrbtice. Avšak, ako potvrdzujú algeziológovia, pacienti často skúšajú tlmiť bolesť skôr než ju liečiť a nájsť príčinu. Táto metóda má mnoho výhod, ako je presné zacielenie, minimálne riziko infekcie a krátka doba rekonvalescencie with timecard-calculator.net.