Lekárka: Konzumáciou alkoholu si seniori vedome skrátia život aj o niekoľko rokov

Začína sa suchý február. Mnohých možno prekvapí, že problémy s alkoholom sa netýkajú len mladých ľudí a ľudí v produktívnom veku, ale aj seniorov.

Zdroj: Freepik.com

Odborníci tvrdia, že závislých od alkoholu je stále viac ľudí v seniorskom veku. Vo vekovej skupine nad 65 rokov pritom zaznamenali nárast o vyše 100 %.

Niektorí pacienti majú návyk konzumácie alkoholu už z mladších čias, mnohých k závislosti dovedie strata partnera, ospravedlňujú ju samotou či nezáujmom o ďalší život. Zaujímavé je, že kým u mladších ľudí majú problém s alkoholom skôr muži, v skupine seniorov sú to zasa ženy,“ hovorí MUDr. Miriam Kvostková, primárka oddelenia dlhodobo chorých.

Seniori sú špecifickou skupinou predovšetkým z dôvodu, že mnohí trpia viacerými diagnózami.

Alkohol u nich môže nielen povzbudiť závislosť, ale aj zhoršiť priebeh primárnych ochorení, na ktoré sa vo svojom veku s veľkou pravdepodobnosťou liečia. Rýchlo sa podpisuje pod chradnúce fyzické a duševné zdravie, telesné ťažkosti sú sprevádzané srdcovocievnymi ochoreniami, problémami s pečeňou, obličkami a poruchami imunitného systému. Organizmus starších ľudí spracováva alkohol omnoho pomalšie než mladšie telá, následkom čoho majú naň zvýšenú citlivosť,“ vysvetľuje primárka.

Vplyv alkoholu na organizmus seniorov súvisí aj s úbytkom telesnej hmotnosti, najmä svalov.

S pribúdajúcim vekom totiž dochádza k postupnej strate svaloviny a čím je menej svalov na absorbovanie alkoholu, tým rýchlejšie pociťujú seniori jeho účinky. Ich zdravie ale alkohol ohrozuje aj sekundárne, pretože zvyšuje riziko pádov, zlomenín a iných nebezpečných poranení. Nemenej dôležitá je duševná stránka, ktorá na alkohol reaguje poruchami nálady, depresiami a úzkosťami,“ vymenúva MUDr. Kvostková.

V neposlednom rade by sa seniori mali konzumácii alkoholu vyhýbať aj z dôvodu množstva liekov, ktoré užívajú na svoje ochorenia.

Stáva sa, že už na prvý pohľad zistíme, či niekto pije alkohol pravidelne, predpoklad nám potvrdia aj výsledky krvi poukazujúce na poškodenej pečene a tiež USG vyšetrenie. Žiaľ, často sa stáva, že práve konzumáciou alkoholu si seniori vedome skrátia život aj o niekoľko rokov,“ uzatvorila skúsená primárka.

Na Slovensku máme okolo 400 000 závislých od alkoholu a každoročne toto číslo stúpa. Odbornú pomoc však vyhľadá asi len 10% z nich.

O závislosti od alkoholu hovoríme v prípade, že ide o nadmerné a nekontrolovateľné pitie, ktoré narušuje bežné fungovanie človeka v práci či doma. Človek väčšinou nedokáže samostatne obmedziť svoje pitie, aj keď si jeho škodlivé účinky uvedomuje.

Oddelenie dlhodobo chorých sa taktiež stretáva s alkoholizmom, no vo väčšine prípadov je skôr pridruženou zdravotnou ťažkosťou.