Terapeutka: Ak aj alkoholik ešte funguje v mnohých oblastiach, v rodine vie byť bezcitný, krutý a násilný

Pitie alkoholu je na Slovensku silno zakorenené až normalizované.

Zdroj: Freepik.com

Alkoholizmus môže zásadne ovplyvniť aj vzťahy v rodine. Veľmi zle vplýva na psycho-sociálny rozvoj dieťaťa a patrí tiež medzi druhú najčastejšiu príčinu rozvodovosti. Liga za duševné zdravie (LDZ) na to upozornila na sociálnej sieti.

"Alkohol pomerne rýchlo devastuje osobnosť človeka. Prvé otupí vyššie city a ak aj alkoholik ešte funguje v mnohých oblastiach, v rodine vie byť bezcitný, drsný, krutý, zlý, násilný," priblížila terapeutka LDZ Jolana Kusá.

Terapeutka tiež upozornila, že rodina často dlho dúfa, že sa situácia zmení.

"Pomáha im v tom vždy znova fáza udobrovania, odprosovania, ktorá nasleduje po opileckom záchvate," vysvetlila.

Deti, vyrastajúce v takýchto rodinách, podľa terapeutky roky znášajú nadmernú záťaž či veku neprimerané zážitky hrubosti a ohrozenia.

"Dospelé deti alkoholikov často nevedia, prečo majú naďalej taký mizerný život, až keď začnú riešiť prítomnosť, niť ich privedie k tomuto neutešenému detstvu," doplnila odborníčka.

Liga za duševné zdravie považuje v dnešnej dobe za nevyhnutné otvoriť dialóg o tomto probléme a spoločne hľadať riešenia.

"Nestačí biť na poplach, treba zmeniť životný štýl a začať v rodinách, kde sa odovzdávajú kultúrne vzory, hodnoty deťom. V istých štruktúrach mládeže už existujú pravidlá, že oslavy sú nealko, že sa miešajú drinky, mixujú smoothies z ovocia a zeleniny. Treba to uchopiť a podporovať čo najširšie," skonštatovala terapeutka.

Zuzana Kamendy z Centra pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ) Bratislava podotkla, že pitie alkoholu je na Slovensku silno zakorenené až normalizované.

"Neraz sú deti zvyknuté aj z rodín, že alkohol patrí k bežnému rodinnému posedeniu, k večeri, oslave a tak. Keď vidia, že niečo povedzme rodiča bežne robia, tak majú tendenciu to opakovať," vysvetlila.

Najčastejším dôvodom, prečo mladí začnú piť, je podľa nej snaha zapadnúť do rovesníckej skupiny a pokusy experimentovať s pitím.


Viac k téme:

Klinická psychologička: Ak začneme alkohol vyhľadávať preto, aby sme unikli od problémov, môže vzniknúť problém

NCZI: Alkohol je najčastejšou príčinou hospitalizácií na psychiatrických oddeleniach