Pediatrička: Veľa detí siaha po alkohole aj z dôvodu psychických ťažkostí, nárast prípadov zaznamenávame od pandémie Covidu

Deti pod vplyvom alkoholu tvoria až 10 % privezených prípadov na urgente. Suchý február sa zameriava na šírenie osvety o negatívnom vplyve alkoholu aj medzi maloletými.

Zdroj: Freepik.com

Na Slovensku žije takmer 400-tisíc ľudí, ktorí sú závislí od alkoholu a tento počet stále narastá.

V súčasnosti je možné povedať, že so stavmi v dôsledku nadmernej konzumácie alkoholu sa stretávame dennodenne. Jedná sa o všetky vekové kategórie, najčastejšie sú to však ľudia v produktívnom veku a seniori, výnimkou nie sú ani ženy. Evidujeme veľa prípadov, kedy si seniori v dôsledku omámenia alkoholom privodili aj traumatické zranenia ako sú zlomeniny, otvorené zlomeniny, tržné rany a intoxikáciu,“ hovorí vedúca sestra urgentného príjmu levickej nemocnice Mgr. Magdaléna Leváková.

Suchý február sa zameriava na šírenie osvety o negatívnom vplyve alkoholu aj medzi maloletými.

Celý rok sa stretávame aj s prípadmi detí v podguráženom stave. Ročne tvoria až okolo 10 % všetkých privezených prípadov. Deti sú často nájdené vonku v stave opitosti náhodnými okoloidúcimi ako ležia alebo spia, čoho následkom je často aj podchladenie. V súčasnosti sa veková hranica privezených detí pohybuje od 8 do 19 rokov a z hľadiska pohlavia môžeme povedať, že je to 50:50. Veľa detí siaha po alkohole aj z dôvodu psychických ťažkostí, nárast takých prípadov zaznamenávame od pandémie Covidu,“ vysvetľuje primárka pediatricko-neonatologického oddelenia levickej nemocnice MUDr. Kristína Apostolov.

Výzva na mesiac bez alkoholu počas Suchého februára predstavuje príležitosť vytvoriť si aj v tomto smere udržateľné návyky. Vedomý prístup k alkoholu môže mať trvalý vplyv na naše správanie aj po skončení tohto mesiaca.

Iniciatíva podporuje zdravý životný štýl a vytvára priestor na diskusiu o dôležitosti zodpovedného prístupu k alkoholu v každodennom živote.


Viac k téme:

Terapeutka: Ak aj alkoholik ešte funguje v mnohých oblastiach, v rodine vie byť bezcitný, krutý a násilný

Ako hovoriť s deťmi o alkohole?