Expert na zdravotníctvo: Každý systém musí počítať s tým, že pacientov s onkologickými ochoreniami bude pribúdať

Ročne na Slovensku pribudne vyše 40-tisíc pacientov s rakovinou. Vysoký výskyt onkologických ochorení, ktoré sú často zachytené až v pokročilom štádiu, výrazne ovplyvňuje aj produktivitu práce.

Zdroj: Freepik.com

Liečba rakoviny výrazne zaťažuje štátne rozpočty všetkých štátov, vrátane tých so silnými ekonomikami. Dáta však ukazujú, že väčšine krajín Európskej únie sa v boji s onkologickými ochoreniami darí lepšie ako nám.

Faktom je, a s tým musí počítať každý systém, že pacientov s onkologickými ochoreniami bude pribúdať. Otázkou je, ako kvalitne sa o nich za daných okolností vieme postarať. Štúdia, ktorú sme realizovali v spolupráci s OnkoAlianciou Slovensko vyčíslila po prvýkrát nielen priame náklady spojené s liečbou onkologického pacienta, ale aj nepriame náklady vznikajúce absenciou v práci a invaliditou spojenou s týmto ochorením,“ uviedol autor štúdie a expert na zdravotníctvo prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc. (HTA), FISAC.

Financie vynaložené na liečbu onkologického pacienta vzrástli za posledných päť rokov o 28 %, čo predstavuje celkový nárast o 2,073 miliardy eur. Alarmujúcim číslom sú však nepriame náklady, ktoré sú často v spojení s onkologickými ochoreniami prehliadané.

Pacient, ktorý podstupuje liečbu totiž často vypadne z pracovného režimu a jeho absencia má výrazný dopad aj na sociálny a ekonomický systém. Nepriame náklady vznikajúce invaliditou onkologických pacientov vzrástli o 22 %, čo činí sumu až 208 miliónov eur.

30 až 50 % nádorových ochorení je preventabilných

Problémom Slovenska je, že mnohé onkologické diagnózy sú zachytené až v pokročilom štádiu. Národný onkologický inštitút pritom vyčíslil, že 30 až 50 % nádorových ochorení je preventabilných. Zároveň platí, že vďaka moderným terapiám sú mnohé onkologické ochorenia liečiteľné a pacienti sa tak vedia opäť plnohodnotne zapojiť do pracovného procesu.

Vyspelé ekonomiky vedia, že prostriedky, ktoré vynaložia do prevencie a zdravia obyvateľstva, sa im vrátia v podobe zdravšej a ekonomicky silnejšej populácie.

Oblasť, na ktorú sa ako krajina musíme zamerať, je prevencia, včasné začatie liečby a s tým spojené aj presné zadefinovanie a zlepšenie cesty pacienta, skrátenie čakacích lehôt, lepšie regionálne pokrytie špecialistami a dostupnosť modernej terapie v podobe kategorizovaných inovatívnych liekov. Smutným faktom však zostáva, že Slovensko hradí iba 7 % inovácií registrovaných Európskou liekovou agentúrou za posledné tri roky,“ doplnil predseda OnkoAliancie Slovensko Doc. MUDr. Štefan Korec, PhD.

Upozornil tiež, že jednou z priorít pri tvorbe štátnych politík a rozpočtov by mali byť predovšetkým správne mierené investície do zdravotníctva s cieľom podpory a budovania zdravej a ekonomicky silnej populácie.

Zdravotníctvo potrebuje efektívne investície

Máme dáta a vieme presne, koľko nás stoja jednotlivé onkologické diagnózy. Na základe týchto zistení môžeme tak lepšie pochopiť aktuálny stav a pripraviť podklady pre tvorbu zdravotníckych politík, rozpočtu a správne nastaviť priority. Potrebujeme zlepšiť diagnostické a klinické postupy, efektívne investovať a reflektovať potreby pacienta. Peniaze vložené do zdravotníctva sú investíciou do našej budúcnosti,“ doplnil predseda OnkoAliancie Slovensko.

Na nádorové ochorenia zomiera ročne takmer 10 miliónov ľudí, do roku 2040 sa očakáva nárast na takmer 16,5 milióna ročne. Onkologické ochorenia sú pritom na vzostupe, celosvetovo sa diagnostikuje ročne približne 20 miliónov nádorových ochorení.


Viac k téme:

Úmrtnosť na rakovinu je na Slovensku jednou z najvyšších v celej EÚ!