Pediatrička: V praxi sa takmer denne stretávame s tínedžermi, ktorí pijú energetické nápoje, často nimi nahrádzajú aj príjem stravy a tekutín

Najmä dievčatá sú podľa skúsenej pediatričky ohrozené novou formou poruchy príjmu potravy tzv. drunkorexiou – kedy sa strava nahrádza nadmerným pitím alkoholu aj v kombinácii s energetickým nápojom.

Zdroj: freepik.com, Canva

Energetické nápoje, tak ako ich poznáme dnes, vznikli v Japonsku v roku 1962, keď zamestnávatelia potrebovali zvýšiť výkon svojich zamestnancov a udržať ich dlhšie v bdelom stave.

Obsahujú viacero zložiek, pričom hlavnou je kofeín, jedna z najčastejšie používaných drog a psychoaktívnych látok vôbec. Dokáže povzbudiť metabolizmus, stimuluje nervový systém, pomáha potláčať únavu a podporuje bdelosť.

Odporúčané bezpečné denné dávky závisia od veku. Pre deti vo veku 4 - 6 rokov je to maximálne 45 mg/deň, deti vo veku 7 - 9 rokov 62,5 mg/deň a deti vo veku 10 - 12 rokov 85 mg/deň. Maximálna denná dávka kofeínu pre dospelého je 400 mg, maximálne však 200 mg v jednej dávke. Pre porovnanie, jedno espresso (7g kávy na 30 ml vody) obsahuje 40 mg kofeínu. Dostupné energetické nápoje obsahujú okolo 80 mg kofeínu v jednom balení,“ vysvetľuje MUDr. Erika Vávriková, primárka pediatrického oddelenia skalickej nemocnice.

Kofeín sa po konzumácii veľmi rýchlo vstrebáva do krvného obehu, dostáva sa do pečene a mozgu. Pôsobí najmä na srdcovo cievny systém. Vyvoláva zvýšenie krvného tlaku a zrýchľuje činnosť srdca. V nervovom systéme stimuluje centrálnu nervovú sústavu, zvyšuje pozornosť a koncentráciu, znižuje potrebu spánku.

Pri nadmernom užívaní, až predávkovaní, nastupuje podráždenosť, nespavosť, ospalosť počas dňa, nepokoj, neschopnosť sústrediť sa, úzkosť a zmeny nálad. Veľmi často sa objavujú bolesti hlavy.

U detí pri dlhodobom užívaní môže nastať spomalenie vývoja mozgu v dôsledku nedostatku hlbokého spánku. Lokálne spôsobuje prekyslenie žalúdka s príznakmi nevoľnosti, zvracania a bolestí brucha. Nadmerným zvýšením tlaku a zrýchlením srdcovej činnosti môže dôjsť k poruchách srdcového rytmu, srdcového infarktu, zástave srdca, mozgovej príhode až smrti. Poruchy srdcového rytmu, infarkt a mozgová príhoda predstavujú veľmi vážne, život ohrozujúce stavy,“ dodáva pediatrička.

Nebezpečenstvo nežiadúcich účinkov sa zvyšuje, ak sa energetické nápoje kombinujú s alkoholom.

Už medzi deťmi vo veku 2 – 5 rokov nájdeme až 2 % takých, ktorí pijú energy drinky. V bežnej praxi sa takmer denne stretávame najmä s tínedžermi, ktorí pijú energetické nápoje. Do ambulancie prichádzajú najčastejšie s bolesťami hlavy, pocitom búšenia srdca, často si doma namerajú vysoký krvný tlak. Udávajú, že sa celkovo cítia zle, ale nevedia to presne definovať. Niekedy majú problémy s nespavosťou a v škole sa nevedia sústrediť. Pri podrobnejšom rozhovore často zistíme, že energetickým nápojom nahrádzajú aj príjem bežnej stravy a tekutín,“ vysvetľuje primárka.

Najmä dievčatá sú podľa skúsenej pediatričky ohrozené novou formou poruchy príjmu potravy tzv. drunkorexiou – kedy sa strava nahrádza nadmerným pitím alkoholu aj v kombinácii s energetickým nápojom.

Naši pacienti, keďže ide o deti a tínedžerov, prichádzajú na vyšetrenie väčšinou v sprievode rodiča. Rodičia zväčša o tom, že ich dieťa pije energetické nápoje, vedia alebo aspoň tušia. Častá je situácia, keď rodič udá, že už doma o škodlivosti energetických nápojov hovorili, ale dieťa to nerešpektuje. Deti často konajú pod vplyvom kamarátov a rovesníkov v snahe začleniť sa do nejakej skupiny. Niekedy to skúsia zo zvedavosti,“ pokračuje lekárka.

Primárka pediatrie dôrazne odporúča pacientom v ambulancii úplne sa vyvarovať konzumácii energetických nápojov, nakoľko komplikácie je nutné liečiť. Pri krátkodobom užívaní príznaky odznievajú relatívne rýchlo a bez následkov. Pri dlhodobom užívaní, najmä pri miešaní s alkoholom, je však problémom možnosť vzniku závislosti, ktorá už patrí do rúk psychológa alebo psychiatra.


Prečítajte si aj:

4 z 10 ľudí, ktorí začnú konzumovať alkohol pred dosiahnutím 15 rokov, sa napokon stanú závislými!