Hlavný odborník pre urológiu: Muž s rakovinou prostaty zo začiatku nemá žiadne príznaky ochorenia

Rakovina prostaty môže byť v priebehu života diagnostikovaná až jednému z ôsmich mužov. Je druhou najčastejšou formou rakoviny u mužského pohlavia. U mnohých pacientov je diagnostikovaná v pokročilom štádiu, čo má vplyv na vysokú mieru mortality

Zdroj: Freepik.com

Najrizikovejšiu skupinu tvoria muži po 60. roku života. Výskyt sa však posúva do nižších vekových kategórií. Na pravidelnú kontrolu k urológovi by mali chodiť už po 45. roku života.

Neskorý záchyt ochorenia je dôsledkom narastajúcej záťaže na zdravotnícky systém. Predpokladá sa, že počet prípadov tohto onkologického ochorenia bude v nasledujúcich rokoch ešte pribúdať,“ uviedol autor štúdie o nákladoch spôsobených rakovinou prostaty na Slovensku prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA zo Slovenskej zdravotníckej univerzity.

Prevencia umožňuje zachytiť ochorenie včas

Mnohých mužov brzdí strach a ostych z vyšetrenia prostaty, preto často prichádzajú k lekárovi až vtedy, keď majú bolesti.

Ročne absolvuje urologické preventívne vyšetrenie len 6 až 12 % mužov. Riziko úmrtia na rakovinu prostaty je pritom u mužov, ktorí pravidelne absolvujú preventívne vyšetrenia, veľmi nízke. Ak sa ochorenie zachytí včas, je liečiteľné s vyše 90 % úspešnosťou a znižuje sa aj jeho dopad na zdravotnícky a ekonomický systém spoločnosti.

Muž s rakovinou prostaty zo začiatku nemá žiadne príznaky ochorenia. Symptómy LUTS dolných močových ciest ako časté močenie, nutkanie na močenie, zhoršenie prúdu moču alebo prímes krvi v moči však môžu byť u pacientov s nádorom prostaty prítomné aj keď nejde o typické príznaky ochorenia. Ak pociťuje pacient bolesti kostí, slabosť, stratu váhy, ide už často o príznaky pokročilejšieho štádia ochorenia. Riziko karcinómu prostaty sa s vekom zvyšuje, maximum incidencie je medzi 60.-70. rokom života, a preto odporúčame všetkým mužom, aby prevenciu u urológa neodkladali. Po 50. roku života je to absolútne nevyhnutné,“ uviedol hlavný odborník pre urológiu na Slovensku MUDr. Boris Kollárik, FEBU.

Percentuálny nárast evidovaných prípadov rakoviny prostaty predstavuje na Slovensku od roku 2009 do roku 2021 66,31 %. Podobne je to aj pri štatistikách úmrtnosti, ktoré poukazujú na pretrvávajúci a znepokojujúci zdravotný problém s 34 % nárastom úmrtí.

Narastajúci výskyt rakoviny prostaty má výrazný dopad na náklady spojené s liečbou a stratou produktivity práce. Podľa analytikov potrebujeme jasnú stratégiu, s cieľom pripraviť sa na stúpajúci trend výskytu tohto ochorenia, a zachytiť ho v počiatočnom štádiu, kedy je ešte dobre liečiteľné.


Prečítajte si aj:

Urológ: Muži k nám mnohokrát prichádzajú neskoro, pretože ich brzdí strach z vyšetrenia