Diagnóza - D55 - D59 Hemolytické anémie

Články súvisiace s diagnózou D55 - D59 Hemolytické anémie

Krvný obraz

MUDr. Jana Husarčeková, otorinolaryngológ

Fibrinogén (koagulačný faktor I)

MUDr. Jana Husarčeková, otorinolaryngológ

Stanovenie železa v sére

MUDr. Jana Husarčeková, otorinolaryngológ

Kobalt

RNDr. Andrej Gajdoš, CSc., genetická toxikológia a prevencia rakoviny

Fibríndegradačné produkty (FDP)

MUDr. Jana Husarčeková, otorinolaryngológ