Stanovenie železa v sére

Fyziologické hordnoty:


 • Sérové železo (Fe):

 • dospelí muži 6,3 – 30,1 μmol/l, nad 60 rokov 7,2 – 21,5 μmol/l

 • dospelé ženy 4,1 – 24 μmol/l, nad 60 rokov 7,0 – 26,7 μmol/l

 • Transferín dospelí: 2,24 – 4,44 g/l

 • Feritín:

 • dospelí muži 8 – 140 μg/l

 • dospelé ženy 18 – 156 μg/l

Význam vyšetrenia:


 • Rozlíšenie anémie z nedostatku železa a anémie pri chronických ochoreniach.
 • Diagnostika hemochromatózy.

Zvýšené hodnoty môžeme nájsť pri:


 • Železo:

 • Anémia (perniciózna, aplastická, hemolytická, talasémia)

 • Hemochromatóza.

 • Otravy (železom, olovom).

 • Akútna leukémia.

 • Akútna hepatitída.

 • Nadmerný príjem železa.

 • Transferín:

 • Anémia z nedostatku železa.

 • Feritín:

 • Hemochromatóza.

 • Nadmerný príjem železa.

 • Akútna leukémia.

 • Ochorenia pečene.

 • Zápal alebo infekčné ochorenie.

Znížené hodnoty môžeme nájsť pri:


 • Železo:

 • Anémia z nedostatku železa.

 • Infkekcie (akútne alebo chronické).

 • Maligné nádory.

 • Hladovaní.

 • Transferín:

 • Zápal.

 • Nekróza.

 • Maligné nádory.

 • Podvýživa.

 • Ochorenia pečene.

 • Nefrotický syndróm.

 • Feritín:

 • Anémia z nedostatku železa.

Faktory skresľujúce výsledky:


 • Predchádzajúce rádioizotopové vyšetrenie (feritín).
 • Hemolýza (sérové železo).
 • Lipémia – lipidy v krvi (transferín).
 • Predchádzajúca transfúzia krvi.