Edwardsov syndróm

Edwardsov syndróm je genetická porucha spôsobená prítomnosťou nadbytočného chromozómu 18. Je to zriedkavá, väčšinou však smrteľná abnormalita.
Zdroj foto: Shutterstock.com

Trizómia chromozómu 18 (známa aj ako Trizómia E alebo Edwardsov syndróm) je genetická porucha spôsobená prítomnosťou nadbytočného chromozómu 18 (47, XX, +18 alebo 47, XY, +18). Je to zriedkavá, väčšinou však smrteľná abnormalita. Z postihnutých plodov uhynie v plodovom veku až 95%. Vyskytuje sa asi v každej 3000 gravidite.

Genetické ochorenia

Príznaky

 • mikrocefália (malá a deformovaná hlava)
 • vysoké, široké čelo
 • trojuholníková tvár
 • zákaly rohovky
 • strabizmus (škúlenie)
 • rázštepy pery a podnebia
 • nízko posadené ušnice
 • krátky krk
 • anomálie rebier a stavcov
 • skolióza
 • charakteristické držanie ruky (palec zovretý do päste)
 • polydaktýlia (nadbytočné prsty)
 • defekty srdiečka
 • anomálie močových ciest a pohlavných orgánov
 • omfalokéla (vnútornosti vystupujúce mimo telo)
 • mentálna retardácia
 • dýchacie problémy

Príčiny vzniku

Zdravé vajíčko a spermia obsahuje 23 chromozómov, ktoré sú potrebné pre vznik bunky s typickým ľudským karyotypom so 46 chromozómami. U Edwardsovho syndrómu, pri bunkovom delení, je vytvorená jedna kópia chromozómu 18 naviac. V kombinácii s normálnym počtom od druhého rodiča, má embryo 47 chromozómov – to znamená 3 kópie chromozómu 18 (trizómia).

V malom percente prípadov sa môže stať, že niektoré bunky majú normálny počet chromozómov a niektoré sú s trizómiou 18. Takéto prípady sú tzv. mozaika. Veľmi zriedka je časť chromozómu 18 translokovaná (premiestnená) na iný chromozóm. Postihnutí teda majú 2 kópie chromozómu 18 plus materiál z chromozómu 18 pripojený k inému chromozómu. V takomto prípade sú abnormality menej závažné ako u typického Edwardsovho syndrómu.

Diagnostika

Prenatálna (pred narodením):

 • ultrazvukové vyšetrenie v kombinácii s krvným vyšetrením (markery, ktoré produkuje plod) 12 – 14 týždeň
 • vyšetrenie AFP (alfafetoproteín) z krvi  (15 – 18 týždeň )
 • genetické vyšetrenie (odber plodovej vody – amniocentéza, s následným vyšetrením karyotypu plodu)  ( 16 – 20 týždeň )
 • ultrazvukové vyšetrenie

Postnatálna (po narodení):

V prípade, že mamička neabsolvovala predchádzajúce vyšetrenia, na základe symptomatológie. Diagnóu potvrdí cytogenetické vyšetrenie – karyotyp novorodenca.

Liečba

Liečba podľa symptómov (chirurgické riešenie – pri rázštepe pery a podnebia).
Prenatálna diagnostika u matiek, ktoré už porodili jedno dieťa s týmto ochorením, osobitne u starších alebo ak sa u jedného z rodičov vyskytuje vyvážená translokácia.


Nezabudnite si prečítať aj: Genetické ochorenia


Literatúra
 • Wiedemann, Kunze: Atlas klinických syndrómov
 • J. Žižka - Diagnostika syndromů a malformací