Legislatíva a zdravotná starostlivosť

DÔVERA zverejnila hodnotenie a rebríček nemocníc

Európsky preukaz zdravotného poistenia

Zákon 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,...

Zákon 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach

Zákon 579/2004 Z.z. o záchrannej zdravotnej službe

Zákon 577/2004 Z.z. o rozsahu uhrádzanej zdravotnej starostlivosti

Zákon 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach

Zákon 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti