Prevencia rakoviny

Nezdravé sebapozorovanie a následná úzkosť

Respiračno-dentálne problémy a strach z rakoviny

Preventívny prístup k ochoreniam a rakovine

Znamienka a riziko kožnej rakoviny

Gastro-intestinálna neuróza a syndróm dráždivého čreva

Rizikový polyp na maternici

Erózia krčka maternice a riziko rakoviny

Akútna laringitída a pharingitída nie je rakovina

Štítna žľaza a strach z rakoviny

Fyzická a srdcocievna asténia (slabosť)

Reaktívne uzliny treba monitorovať

Podozrivý nález v prsníku

Nezmyselná panika okolo lymfómu

Chronické zubné kazy sú rizikové

Podozrivá hrčka na hlave

Neodôvodnený strach z lymfómu

Uzlina - správny postup lekárky

Prognóza hormonálnej liečby myómu

Bolesť žalúdka, lieky a strach z rakoviny

Nejasné problémy s dráždivým črevom