Autor prevzatý článok

Profil autora

prevzatý článok
Autor nie je lekársky alebo zdravotnícky školený odborník

Články od autora

Zákon 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení

Zákon 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,...

Zákon 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach

Zákon 579/2004 Z.z. o záchrannej zdravotnej službe

Zákon 577/2004 Z.z. o rozsahu uhrádzanej zdravotnej starostlivosti

Zákon 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach

Zákon 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti

"E" značky na potravinách