Autor MUDr. Jana Husarčeková

Profil autora

MUDr. Jana Husarčeková
otorinolaryngológ

Články od autora

TSH (tyrotropín, tyreotropný hormón)

Thorakocentéza (vyšetrenie pleurálnej tekutiny)

Testosterón celkový, voľný

TBG (tyroxín viažúci globulín, thyroxine - binding globulin)

Spútum, vyšetrenie spúta (kultivácia spúta)

Sodík (Na, natrium, natriemia)

Rektoskopia, proktoskopia, sigmoidoskopia

Gynekologická preventívna prehliadka