Reumatická horúčka

Reumatická horúčka je zápalové ochorenie, ktoré vzniká po bakteriálnej streptokokovej infekcii. Najčastejšie sa s reumatickou horúčkou stretávame po streptokokovej angíne.

reumaticka_horucka_19-1-2016_hlavny

Zdroj foto: Shutterstock.com

Dochádza k zmenám na srdci (karditída) a kĺboch (artritída). Ochorenie postihuje aj kožu (vyrážky, pupienky, uzly) a nervový systém (napr. abnormálne neúmyselné pohyby).

Príznaky reumatickej horúčky

 • opuch a bolesť kĺbov

 • môže postihovať viacero kĺbov naraz

 • horúčka

 • kožné prejavy – začervenanie, pupienky, podkožné uzlíky

 • epistaxa – krvácanie z nosa

 • vracanie

 • bolesti brucha

 • neurologické príznaky – trhavé, neúmyselné, bezúčelové pohyby dolných a horných končatín, svalová slabosť, poruchy reči, emocionálna instabilita

Príznaky nastupujú o 7 – 35 dní po streptokokovej infekcii. Môžu pretrvávať aj viac ako 3 mesiace.


Prečítajte si tiež

Reumatické choroby - najčastejšia príčina čiastočnej invalidity

Príčiny vzniku reumatickej horúčky

Streptokoková angína alebo faringitída môžu spustiť autoimunitnú reakciu. Telo tvorí protilátky, ktoré ničia nielen baktérie, ale aj vlastné štruktúry. Vzniká zápal – začervenanie, opuch, bolesť a porucha funkcie tkanív kože, srdcových chlopní, kĺbov a mozgu. Autoimunitná reakcia vedie ku vzniku reumatickej horúčky.

Diagnostika reumatickej horúčky

 • anamnéza – príznaky, ochorenia, predchádzajúca infekcia, alergia, operácie

 • vyšetrenie kože, neurologické vyšetrenie, auskultácia srdca a pľúc

 • výter z hrdla – kultivácia

 • vyšetrenie krvi – CRP, ASLO (antistreptolysin O), krvný obraz – často býva anémia

 • EKG, ECHO – ukážu poškodenie srdca.

Rizikové faktory reumatickej horúčky

 • vek 5 – 15 rokov

 • neliečená streptoková infekcia reumaticka_horucka_ruka_19-1-2016

Zdroj foto: Shutterstock.com

Liečba reumatickej horúčky

 • pokoj na lôžku

 • antibiotikom voľby je penicilín

 • nesteroidné antireumatiká znižujú zápal a potláčajú bolesť

 • antiarytmiká – pri poruchách srdcového rytmu


Prečítajte si aj tento článok:

Reumatické choroby - najčastejšia príčina čiastočnej invalidity