Ako vybrať kliešťa?

Kliešť, ako každý iný živočích žijúci na povrchu, potrebuje dýchať vzduch. Prisaté kliešťa preto v žiadnom prípade nezabíjajte pomocou akýchkoľvek olejom či mastí, ktoré ho udusia. Ani kliešťa nemačkajte. Môže totiž vyvrhnúť obsah čriev do rany, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť prenosu nákazy.
Zdroj foto: Shutterstock.com

Kliešť, ako každý iný živočích žijúci na povrchu, potrebuje dýchať vzduch. Prisaté kliešťa preto v žiadnom prípade nezabíjajte pomocou akýchkoľvek olejom či mastí, ktoré ho udusia. Ani kliešťa nemačkajte. Môže totiž vyvrhnúť obsah čriev do rany, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť prenosu nákazy.

Zdroj foto: kliste.cz

Najbezpečnejším spôsobom odstránenia kliešťata je za pomoci špeciálnej karty (obr. pravo) so zárezmi, ktoré kliešťa pevne podoberie a vytiahne bez rizika rozmačkania a vytlačenia obsahu čriev do rany. Miesto zákusu potom vydezinfikujte bežným dezinfikačným prostriedkom. Kliešťa sa nedotýkajte holými rukami, mohli by dôjsť k prenosu nákazy.

Keď sa nepodarí kliešťa vytiahnuť i s hryzadlami, ktoré ostanú v koži, nie je treba prepadať panike. So samotných hryzadiel už prenos infekcie nehrozí. Telo si s nimi poradí ako s uviaznutou trieskou, takže sa vydrolí alebo vyhnisá. Ranku je treba sledovať a dezinfikovať aby nedošlo k veľkému zaneseniu.

Nasledujúci videoklip znázorňuje správne odstránenie kliešťa (MUDr. Pešina ČT2).

Zdroj videa: Youtube.com

Odstránené kliešťa nelikvidujte!

I cez používanie vhodných ochranných pomôcok, ako je dostatočné oblečenie, uzavretá obuv a repelenty, môžeme byť napadnutý kliešťom. V tomto okamihu sme vystavený riziku vzniku ochorenia, pre ktorého úspešnú liečbu je najdôležitejšia včasná diagnóza. Najväčšou chybou, ktorej sa ľudia bežne dopúšťajú je, že kliešťa po vytiahnutí z kože likvidujú. Zbavujú sa tak možnosti veľmi rýchlo určiť riziko nákazy priamo z kliešťa, pomocou modernej technológie v špecializovanom laboratóriu.

Dezinfekcia použitá pri odstraňovaní kliešťa neovplyvňuje následnú analýzu. Kliešťa k vyšetreniu môže byť až desať dní staré, samozrejme predlžuje sa tak doba zistenia prípadného rizika nákazy a možnosti včasného zahájenia liečby či preventívnych opatrení. Takže ideálna doba k odoslaniu kliešťa do laboratória je čo najskôr po vytiahnutí.

Ak je kliešťa veľmi malé (jedná sa o larvu), je praktické vložiť ho do sáčku s papierovou vreckovkou.