Skleróza multiplex a porucha funkcie močového mechúra

Normála funkcia močového mechúra je dôležitá nielen pre zdravie, ale tiež pre pocit sebaúcty. Našťastie, pokrok v manažmente problémov s močením umožňuje pacientom so sclerosis multiplex vykonávať svoje bežné aktivity a prácu s istotou vo vedomostiach, že majú funkciu svojho mechúra pod kontrolou.

Normála funkcia močového mechúra je dôležitá nielen pre zdravie, ale tiež pre pocit sebaúcty. Našťastie, pokrok v manažmente problémov s močením umožňuje pacientom so sclerosis multiplex vykonávať svoje bežné aktivity a prácu s istotou vo vedomostiach, že majú funkciu svojho mechúra pod kontrolou.

Aby ste mali močenie pod kontrolou, dôležité je porozumieť : ako funguje močový mechúr, ktoré príznaky u SM interferujú s normálnou funkciou mechúra a aké sú možnosti liečby a manažmentu k dosiahnutiu komfortu a kontroly močenia a predchádzanie komplikácií. Hovoríme o inkontinencii moča.

Byť kontinentný znamená byť schopný zadržať moc, a zo svojej vôle močiť na spoločenský prijateľnom mieste. Ak močový systém nefunguje správne a dochádza k mimovoľnému úniku moča, hovoríme o inkontinencii. Inkontinencia je závažný hygienický a spoločenský problém.

Močový systém

Ak močový systém funguje normálne, proces močenia cítime a dokážeme kontrolovať. Obličky filtrujú krv a produkujú moc, ktorý slúži k vylučovaniu odpadových látok. Moc ide močovodmi do močového mechúra, kde sa pomaly zbiera, spôsobuje jeho roztiahnutie . Keď je v močovom mechúri približne 200 ml moča, nervové zakončenia v mechúri posielajú signály do miechy, odtiaľ do mozgu, oznamujúc potrebu močenia. V tomto momente si uvedomujeme nutnosť vyprázdnenia a rozhodujeme sa, kedy a kde to urobíme. Ak sa rozhodneme močiť, mozog pošle signály do miechy a uvoľní sa reflex vyprázdňovania. Súčasne dochádza k stiahnutiu svalstva močového mechúra (musculus detrusor) a uvoľneniu stiahnutia vonkajšieho zvierača (musculus sphincter externus) močovej rúry, cez ktorú sa moc dostane z tela von. Ženská močová rúra je dlhá asi 4 cm. Ide z mechúra a ústí medzi klitorisom a pošvou. Mužská močová rúra je dlhá 15-20 cm, je v tvare písmena S. Ide z mechúra ku koncu penisu.

Hlavné centrá regulácie močenia sú v mozgovej kôre, v mozgovom kmeni a dolnej (sakrálnej) mieche. Demyelinizacné ložiská pri skleróze multiplex môžu narušiť tieto spojenia na hociktorej úrovni a výsledkom sú tie časté problémy s močením, ktoré väčšina z vás pozná . Až 90% pacientov s diagnózou sklerózy multiplex má niekedy v priebehu ochorenia problémy s močením, až 50 % má neskôr problémy trvalé.

Porucha funkcie močového mechúra:

 • porucha skladovania, zadržiavania moča
 • porucha vyprázdňovania
 • kombinácia oboch.

Porucha skladovania moča ("malý" mechúr)

Hlavnou príčinou býva tzv. hyperaktívny močový mechúr, keď ku kontrakcii jeho svalu - detrusora dochádza veľmi rýchlo, už pri malom objeme moča. Tieto kontrakcie opakovane vysielajú signály k potrebe močenia, hoci mechúr nie je dostatočne naplnený. Demyelinizacné ložiská spôsobili porušenie príslušných dráh, miecha nie je schopná odovzdať potrebné signály do mozgu, močenie sa stáva nekontrolovateľné.

Príznaky:

 • urgentné, nutkavé močenie - čo znamená neschopnosť oddialiť močenie, keď pociťujeme nutkanie
 • frekventné, časte močenie
 • nočné časté močenie
 • urgentná inkontinencia : nutkavé močenie s pomočením.

Porucha vyprázdňovania ("veľký" mechúr)

V tomto prípade, hoci močový mechúr sa napĺňa močom, miecha nie je schopná poslať vhodné signály do mozgu (signál k potrebe močenia) alebo do vonkajšieho zvierača (signál k potrebe jeho uvoľnenia). Neschopnosť vôľovej kontroly vedie k tomu, že mechúr sa nadmieru plní a rozširuje. Výsledkom môže byť veľký, tzv. lenivý, mechúr.

Príznaky:

 • neudržateľné odkvapkávanie moča (dribbling)
 • neschopnosť spustiť mocenie, aj keď je pocit na mocenie
 • inkontinencia.

Kombinácia oboch porúch

Porucha uskladňovania s poruchou vyprázdňovania sa odborne nazýva detrusor-external sphincter dyssynergia, spôsobená stratou koordinácie medzi týmito svalovými skupinami. Táto najčastejšia porucha u pacientov so sklerózou multiplex znamená poškodenie dráh v mieche a býva veľkým terapeutickým problémom.

Inkontinencia -neudržanie moča má aj iné, ako neurologické príčiny.
Stresová ( tiež záťažová ) inkontinencia sa prejaví únikom obvykle malého množstva moča pri cvičení, kašlaní, smiechu, rýchlej chôdzi. Príčinou je oslabenie svalstva panvového dna u žien po pôrode, operáciách, pri obezite, a tiež u starších ľudí.
Paradoxná inkontinencia sa prejaví únikom moča pri preplnenom mechúri. Močový mechúr je konštantne plný, ale uvoľneniu močenia môže brániť chronická zápcha, zväčšená prostata, cukrovka, niektoré lieky.

Po poruchách chôdze u pacientov so sklerózou multiplex, sú problémy s močením druhý najčastejší zneschopňujúci príznak výrazne ovplyvňujúci kvalitu života. Urgentné, frekventné mocenie spojené s inkontinenciou môže vážne narušiť partnerské, rodinné vzťahy, uspokojivý sexuálny život.

Poruchy močenia sú pre vás situáciou, ktorá znepríjemní život: máte pocit, že telo vás zrádza, pocit hanby, že strácate kontrolu nad základnými funkciami, pristupuje k tomu strach, aby nepríjemná príhoda sa nestala v nevhodnej situácii. Obmedzujete svoje aktivity z obavy, že nedobehnete na toaletu, ste depresívni, izolujete sa, bojíte sa chodiť na nákupy, cestovať. Neradi o týchto problémoch spočiatku hovoríte so svojim lekárom. A to je hlavný problém! Nie ste sami, podľa štatistických údajov väčšina z 250 000 pacientov so sklerózou mulitplex v Európe s poruchami močenia zle komunikuje so svojimi neurológmi a 70% z nich je preto zle liečených. Pred dvomi rokmi som niektorým z vás poslala dotazníky s hodnotením stupňa ovplyvnenia kvality života pri problémoch s močením. Väčšina z 50 odpovedí u relaps-remitujúcej formy (RRSM) nemá ešte závažné problémy, naproti tomu skupina s progresívnou formou (SPSM) poukazuje na výrazné ovplyvnenie kvality života problémami s močením.

Tabuľka: Kvalita života pri poruchách močenia

Stupeň ovplyvnenia kvality života
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RRSM 30 4 16 2 4 5 4 2
SPSM 8 4 2 10 - - 14 16 12 8 36
Hlavným problémom neliečených porúch močenia je v tom, že často vedú k závažným komplikáciám, najmä k uroinfekcii. Následkom častého, urgentného močenia je zníženie kapacity močového mechúra a nedostatočné vyprázdnenie pri veľkom mechúri. Ostáva reziduum moča, baktérie, normálne prítomné majú čas pomnožiť sa a spôsobiť infekciu - uroinfekciu, alebo sa vytvárajú kamienky- urolity, ktoré dráždia stenu močového mechúra, čo môže vyústiť až v zápal močového mechúra- cystitídu. Ľahká uroinfekcia môže sa prejaviť len častejším a urgentnejším močením. Závažnejší problém je, keď ťažkosti začínajú náhle a sú sprevádzané zvýšením teploty.

Príznaky uroinfekcie: - urgentné a frekventné mocenie

 • pocit pálenia
 • bolesti v podbrušku a v krížoch
 • zvýšená teplota
 • zvýšenie spasticity - stuhlosti končatín
 • tmavý, zapáchajúci moc

Uroinfekcia môže viest k tzv. pseudoataku - zvýrazneniu neurologických príznakov.

Ak sú poruchy močenia vašim problémom, neváhajte, s dôverou sa o nich porozprávajte s vašim urológom, neurológom. Potrebné je dôkladné vyšetrenie aby sa presne stanovil typ vašej poruchy. Veľa môžete urobiť pre zlepšenie týchto problémov aj sami.

Manažment poruchy skladovania moča (hyperaktívny mechúr).
Lieky zo skupiny anticholenergicky pôsobiacich (uroxal a pod.) predpisuje po dôkladnom vyšetrení urológ , pri kombinovaných poruchách pomôžu aj lieky na uvoľnenie svalstva (baclofen, sirdalud), predpisované neurológom.

Ovplyvnenie poruchy skladovania moča
Čo robiť: Ako to pomôže:
Vypiť pravidelne približne 8 pohárov vody denne. Vyplavia sa baktérie, minerály z močového systému. Stabilizuje sa pravidelný "vodný" režim.
Obmedziť pitie tekutín, ktoré obsahujú kofeín, aspartát (umelé sladidlo) a alkohol. Tieto látky dráždia močový mechúr a prispievajú k poruche skladovania moča.
Obmedziť pitie tekutín približne dve hodiny pred pohybovými aktivitami, kde je dostupné WC. Len výnimočne! Dlhodobé obmedzenie vedie ku komplikáciam.
Cvičenia na posilnenie svalstva pánvového dna. Môže pomôcť, lebo často sa urgentná inkontinencia kombinuje so stresovou.
Používanie hygienických pomôcok. Špeciálne vložky, plienkové nohavičky, obsahujúce látky, ktoré pohlcujú nepríjemný zápach moča. Zlepšia kvalitu života.
Obmedziť konzumáciu citrusových plodov Citrusové plody spôsobia, že je moč viac alkalický a v takomto prostredí sa lepšie pomnožujú baktérie.
Brusnice v tabletkách, alebo džús. Brusnice urobia moč kyslejším, čo zabraňuje pomnoženiu baktérií.
Manažment poruchy vyprázdňovania ("veľký" mechúr) -------------------------------------------------

Ak v močovom mechúri zostáva viac ako 100 ml reziduálneho moča, alebo ak je problém s vymočením, odporúča sa katetrizácia (cievkovanie). Môžeme použiť tzv. permanentný katéter, ktorý sa vymieňa 1x za 3-4 týždne. Modernou metódou, ktorá sa od r. 1991 s úspechom používa aj u pacientov so sklerózou multiplex, je čistá prerušovaná autokatetrizácia (samo-vycievkovanie). Tento postup navrhuje urológ po dôkladnom vyšetrení, vrátane urodynamického. Najdôležitejšou výhodou čistej intermitentnej autokatetrizácie je znížené riziko infekcie močového mechúra a následne poškodenia obličiek. Dnes dostupné cievky EasiCath uľahčujú tento postup a umožňujú pri závažných problémoch s močením viest prakticky normálny život.

Funkciu močového mechúra ovplyvnia aj ďalšie faktory. Veľmi dôverne to poznáte: je tu povel na mocenie, ale nohy dobre neslúžia, nedobehnete, ruky sú neobratné aj sa trasú pri vyzliekaní, aj únava, zápcha, nedostupné WC, nízko uložená misa, niektoré lieky, a mnoho iných faktorov sa skombinuje a dôjde k nechcenému úniku moča.
Odporúčam vám všetkým, ktorí tieto problémy máte, hovorte o nich, treba ich rozpoznať a liečiť skôr, ako sa stanú závažnými.