Bolesť chrbtice

Bolesti chrbtice označujú rad pestrých klinických obrazov charakterizovaných bolesťou, vegetatívnymi zmenami a poruchami hybnosti. Spoločným menovateľom týchto syndrómov je skutočnosť, že porucha chrbtice je pri ich vzniku rozhodujúcou príčinou.

Zmeny na chrbtici sú spočiatku len funkčné, neskôr aj morfologické. Prejavujú sa rôznymi klinickými symptómami v príslušných segmentoch, kompresiami koreňov a výnimočne aj miechy.

Príznaky

Akútna blokáda chrbtice

Akútna blokáda krčnej chrbtice vzniká pri náhlom, prudkom, nekontrolovanom pohybe hlavou, pri preťažení krku, napríklad po opakovanom jednostrannom nosení bremena, po prechladnutí alebo pri nevhodnej polohe hlavy a krku v spánku. Hrudníková blokáda vzniká po nevhodnom držaní chrbtice pri práci, mechanickom preťažení, prudkej rotácii, nevhodnej polohe pri spaní.

Vyvolať ju môžu aj úrazy v minulosti. Lumbago - alebo blokáda v bedrovej časti, sa objavuje často po náhlom predklone s vytočením do strany alebo po prudkom zodvihnutí ťažkého bremena z predklonu do záklonu. Niekedy dôjde k blokáde s miernym oneskorením, ale vždy tomu predchádza dlhodobé zotrvanie vo vynútenej polohe. Ako napríklad jazda v aute, nadmerná fyzická práca, prechladnutie, či pokĺznutie. Bolesť vzniká kvôli natiahnutiu alebo natrhnutiu svalových vlákien, väzivových úponov.


Prečítajte si aj:

Ako sa zbaviť bolesti chrbta? Vyskúšajte tieto jógové pozície!


Chronické bolesti chrbtice

Objavujú sa plíživo, bez jasnej príčiny a odznievajú veľmi pomaly a ťažko. Chronická bolesť je v súčasnosti považovaná za biopsychosociálny problém. Chronická bolesť sa často vyskytuje u degeneratívnych, infekčných i reumatologických ochorení. Krutá bolesť trápi chorých najmä v noci. Zvláštnu skupinu osôb s chronickou bolesťou tvoria pacienti, ktorí po opakovaných operáciách chrbtice udávajú len malú úľavu.

Chronické bolesti krčnej chrbtice

Sú väčšinou tupé, stále, s projekciou do ramien, do tyla. Klinicky sú pri nich známky nesprávneho držania tela a disbalancia krčných svalov (napr. kontraktúra trapézových svalov), obmedzenie dynamiky krčnej chrbtice. RTG potvrdzuje degeneratívne zmeny – spondylózu, spondylartrózu, osteochondrózu.

Cervikokraniálny syndróm

Označuje bolesti hlavy, ktoré sú väčšinou jednostrannéintenzívne záchvaty sa striedajú s obdobím menších problémov. Sú ovplyvnené psychikou a hormonálnymi hladinami.

Cervikovestibulárny syndróm

Blokáda krčnej chrbtice s poruchou prekrvenia artérie vyvoláva vertigo (závrate) závislé na polohe hlavy. Syndróm sa zhoršuje pri záklone alebo rotácii hlavy.

Cervikobrachiálny syndróm

Bolesť krčnej chrbtice projektujúca sa do hornej končatiny. Maximum bolesti je v paži a v ramene.

Koreňové syndrómy na hornej končatine

Prejavujú sa lineárnou bolesťou hornej končatiny smerujúcou distálne k prstom. Záklon hlavy s rotáciou alebo úklonom na stranu potiaže akcentuje.

Bolesti hrudnej chrbtice

Propagujú sa z hrudnej chrbtice pásovo pozdĺž rebier. Je nutné ich odlíšiť od závažných ochorení vnútorných orgánov – koronárnych príhod, žlčníkových a gastroduodenálnych.

Akútne lumbago

Je stav náhlej, prudkej, zničujúcej bolesti, ktorá vzniká najčastejšie po zodvihnutí ťažkého bremena nesprávnym spôsobom (z predklonu). Postihnutiu môže predchádzať prechladnutie chrbtice, viróza alebo väčšia fyzická námaha. Typická poloha je v blokovom postavení – mierny predklon a vybočenie do strany. Pacient sa nemôže ani predkloniť ani narovnať a vadí mu akýkoľvek pohyb.   

Chronické bolesti v bedrách a krížoch

Bolesť je prevažne tupého charakteru a je prítomná v dolnej časti chrbtice.

Príčiny vzniku

Príčin bolestí chrbtice je viac, medzi najčastejšie patrí:

Nesprávne držanie tela

Ide v podstate o nesprávny životný návyk, na ktorom sa nepriamo podieľa aj výchova v rodine a vplyv okolia. V detstve sa dá držanie tela ľahko korigovať, v dospelosti je to horšie, niekedy takmer nemožné.

Zlý stav vzpriamovačov chrbtice

Ide o chrbticové a brušné svaly, ktoré nedostatočným a jednostranným pohybom ochabujú alebo sa na druhej strane skracujú. Vedie to opäť k zlému držaniu tela a niekedy aj k deformácii chrbtice.

Sedavé zamestnanie

Pri sedavom zamestnaní je chrbtica oveľa viac namáhaná. Dotyčný sa väčšinou hrbí, často má nesprávnu stoličku a nevhodne umiestnené pracovné prístroje (napríklad monitor, klávesnicu...)

Ťažká práca, zdvíhanie bremien

Bolesťou chrbtice trpia často ľudia, ktorí vzhľadom k svojej kondícii a stavbe tela musia vykonávať príliš ťažkú prácu. Tlak v zamestnaní, požadovaná rýchlosť a výkon vedú k neprimeranému rozloženiu váhy bremena a k nesprávnemu postoju a postupu pri jeho zdvíhaní. Je to krátkozraké, pretože vzhľadom k bolesti dochádza často k zníženiu výkonnosti pracovníka.

Jednostranná záťaž

Práca nemusí byť ani taká namáhavá, ale pokiaľ sa stále opakuje a jednostranne zaťažuje organizmus, môže dôjsť k bolestiam chrbtice (napr. práce u niektorých strojov, alebo pri činnostiach so zdvihnutými pažami nad úroveň ramien). Nebezpečná môže byť i práca v rotácii chrbtice so zaťažením (hádzanie lopatou). I tu je treba dodržiavať správne postupy pri výkone práce.

Nedostatočná alebo prílišná aktivita

Pohyb a aktivita je pre organizmus nevyhnutná. Je však dôležité nájsť správnu mieru. Človek so sedavým zamestnaním by mal do svojho života zaviesť každodenný pohyb či vhodný šport. Na druhej strane niektoré športy extrémne zaťažujú chrbticu a určité svalové partie.

Prechladnutie

Pokiaľ sa človek zdržuje dlhší čas vo vlhkom, studenom a veternom prostredí, môže dôjsť  k bolestiam chrbtice z prechladnutia. Je dobré sa vždy primerane obliekaťchrániť si chrbticu. Napriek všetkým módnym novinkám, je vhodné za chladného počasia nosiť teplú bielizeň.

Stres

Je neuveriteľné, koľko zdravotných problémov prináša dlhodobý stres. Okrem iného má vplyv na nesprávne držanie tela. Úzkostný človek chýli svoje ramená dopredu a oblí chrbticu. Svaly sú väčšinou napäté a nedovoľujú uvoľnenie zlého postoja. Súvisí to s pocitom nutnosti sa chrániť, je to však medvedia služba vlastnému zdraviu.

Obezita

Nadmerná tvorba tukových zásob vedie k preťaženiu chrbtice a kĺbov, k nedostatočnému pohybu a ochabovaniu svalstva. Obézni ľudia sú omnoho viac náchylní k rôznym zdravotným problémom. Opačným syndrómom je podvýživa, ktorá so sebou nesie tiež veľa rizík. Našťastie s tou sa v dnešnej dobe u nás stretávame zriedka.  

Degeneratívne zmeny na chrbtici a úrazy

Sú závažnými príčinami bolestí chrbtice a veľmi ťažko sa liečia.

Druhotné príčiny

Bolesťami chrbtice môžu trpieť ľudia s ochorením niektorých vnútorných orgánov, napr. ľadvín. Rovnako zlý stav chodidiel (deformovaná nožná klenba) môže spôsobiť nepríjemné bolesti chrbtice. Známe sú aj bolesti chrbtice v priebehu tehotenstva.

Diagnostika

Diagnostika prebieha:

  • vyšetrením hybnosti chrbtice,
  • odberom krvi, aby sa vylúčil zápal,
  • röntgenom či inou zobrazovacou metódou (CT, MRI).

V niektorých prípadoch sa prevedie lumbálna punkcia (odber mozgomiešneho moku).

Liečba

Liečba sa môže rôzniť. Niekedy ide o aplikáciu injekcií v blízkosti postihnutého miesta (obstreky), inokedy lekár predpíše lieky, ktoré uvoľňujú svaly. Z liekov proti bolesti môžu zabrať analgetiká, antireumatiká či opiáty, podľa intenzity bolesti a dôvodu ochorenia. Vždy to určuje lekár. Ako podporný prostriedok sa v mieste aplikujú špeciálne gély či masti, ktoré prekrvujú tkanivo a zároveň obsahujú aj utišujúce látky. Každopádne sa odporúča pokoj a suché teplo.

Po zlepšení stavu sú väčšinou predpísané rehabilitácie, pri ktorých prichádza k ukončeniu ozdravného procesu. Rehabilitácie prebiehajú na špecializovanom pracovisku a ich dĺžku, spôsob a rozsah určuje lekár. Môže ísť o masáže, nahrievanie (parafínom, bahnám či horským slnkom), cvičenie, kúpanie v špeciálnych vaniach alebo bazénoch, elektro či magneto liečbu.

Pri chronických bolestiach chrbtice sa odporúčajú  aj niektoré doplnky stravy, alternatívna liečba, zdravotné matrace, ale najmä cielené a pravidelné cvičenie (napr. joga, strečing).


Nezabudnite si prečítať:

Jógové pozície proti bolestiam chrbta