Trombóza

Pojem trombózy je odvodený od gréckeho slova thrombosis, ktoré možno preložiť ako zrážanie. Tým, že sa v cieve (žile) vytvorí krvná zrazenina, je vyvolané jej zúženie, resp upchatie. Veľmi potrebná je včasná diagnostika a liečba, pretože inak riskujete svoj vlastný život!

tromboza_prehliadka Zdroj foto: Shutterstock.com

Definícia trombózy

Krv neustále prúdi cievami. Pritom sa formujú mikroskopické zrazeniny, ktoré sú vzápätí rozkladané. Proces zrážania a rozkladu zrazenín by mal byť v rovnováhe.

Normálna fyziologická odpoveď organizmu, ktorá bráni výrazným stratám krvi, po poranení cievneho systému, sa nazýva hemostáza. Zrážanie krvi je teda nevyhnutnou funkciou hemostázy. Za istých podmienok však dochádza k zvýšenej koagulácii (zrážaniu krvi), a tým k následnej tvorbe zrazenín (trombov), upchávajúcich cievy, ktoré môžu brániť prietoku krvi a tak ohrozujú život pacientov – trombóze. Tým, že sa v cieve (žile) vytvorí krvná zrazenina, je vyvolané jej zúženie, resp upchatie. Pojem trombózy je odvodený od gréckeho slova thrombosis, ktoré možno preložiť ako zrážanie.

Koagulácia (zrážanie krvi) – zahŕňa komplexný súbor enzymatických reakcií. Ich konečným výsledkom je zmena fibrinogénu (rozpustnej bielkoviny) na nerozpustné vlákna fibrínu. Tento, spolu s krvnými doštičkami (trombocytmi), vytvára stabilnú krvnú zrazeninu. Funguje to za pomoci trombínu, ktorý aktivuje aj faktor XIII (jeden z faktorov koagulačnej kaskády). Tento stabilizuje zrazeninu krížovým pospájaním fibrínových vlákien. Po zhojení by malo fyziologicky dôjsť k fibrinolýze (rozpusteniu fibrínu) a obnoveniu prietoku krvi.

Fibrínovú zrazeninu rozpúšťa plazmín, ktorého prekurzorom (východisková látka, z ktorej chemickou premenou vzniká výsledný produkt) je plazminogén. To znamená, že akonáhle je obnovená celistvosť poškodeného miesta, začnú bunky endotelu (vnútorná výstielka ciev) vylučovať tkanivové aktivátory plazminogénu a začína sa rozpúšťanie koagula.

Hemostáza je pre život nevyhnutná. Preto patologická tvorba krvných zrazenín (trombóza) predstavuje veľké zdravotné riziko.

Najčastejšie sa trombózy nachádzajú v žilách (flebotrombóza). Sú to hlavne žily v dolnej časti tela (panvové žily a žily dolných končatín). Tromby však môžu vznikať aj v srdcových dutinách.

Kým pri venóznej trombóze (flebotrombóze) je v popredí spomalenie toku krvi a zvýšený sklon k zrážanlivosti krvi, pri vzniku zriedkavej arteriálnej trombózy má rozhodujúci význam poškodenie cievnej steny – väčšinou následok artériosklerózy, s usadzovaním trombocytov (krvných doštičiek).

Príčiny vzniku trombózy

U mnohých pacientov sa nedá nájsť žiadna aktuálna príčina. V zriedkavých prípadoch je základom recidivujúcich (opakujúcich sa) flebotrombóz, dovtedy neznáme, ochorenie na rakovinu. Kým pri venóznej (žilovej) trombóze je v popredí spomalenie toku krvi a zvýšený sklon k jej zrážanlivosti, pri vzniku zriedkavej arteriálnej trombózy má rozhodujúci význam poškodenie cievnej steny – následok artériosklerózy s usadzovaním trombocytov (krvných doštičiek).

Hlavné príčiny trombózy:

 • zvýšená zrážanlivosť krvi,
 • znížená cirkulácia (prietok),
 • mikrozápal cievnej steny (jeho mechanizmy umožňujú usadzovanie zrazenín na stene cievy a jej postupné upchávanie).

Príznaky trombózy

Hlboká žilová trombóza

Ťažkosti sú v počiatočnej fáze ochorenia často netypické. Medzi jasné príznaky žilovej trombózy dolných končatín patria i bolesti ako:

 • tlaková bolesť na vnútornej strane chodidla
 • bolesti v lýtku, pri ohnutí chodidla
 • bolesti v lýtku, pri tlaku
 • rastúci edém (opuch) s nárastom obvodu nohy
 • zosilnené vyrysovanie povrchových žíl

Trombózy na pažiach sú často veľmi bolestivé, paža je opuchnutá a na povrchu vykazuje zosilnenú žilovú kresbu.

Pľúcna embólia

Pľúcna embólia je stupňujúca sa bolesť v oblasti hrudníka (hlavne pri hlbokom dýchaní a kašli)

 • dýchavičnosť
 • vykašliavanie krvavej tekutiny
 • zrýchlený pulz
 • úzkosť
 • potenie
 • v najťažších prípadoch dychová tieseň a smrť, v dôsledku zlyhania srdca a dýchania

Akútny koronárny syndróm

Akútny koronárny syndróm je akútna (rýchle prebiehajúca) bolesť v hrudníku (za hrudnou kosťou ) alebo krížom cez prednú časť hrudníka, vyžarujúca do ľavého alebo oboch ramien. U žien aj dýchavičnosť, nevoľnosť, vracanie, poruchy trávenia, potenie, bolesť ramena alebo pleca.

Atriálna fibrilácia (arytmia)

 • palpitácia (búšenie srdca)
 • bolesti na hrudníku
 • dýchavičnosť
 • závraty
 • synkopa (mdloby)

Diagnostika trombózy

Základné vyšetrenia

 • anamnéza (rozhovor lekára s pacientom alebo rodinným príslušníkom pri ktorom pacient opisuje svoje ťažkosti, zahrňujúca všetky údaje o zdravotnom stave chorého od jeho narodenia, až do času rozhovoru, aj údaje o jeho pokrvných príbuzných)
 • fyzikálne vyšetrenie
 • krvné testy

Špeciálne vyšetrenia

Hlboká žilová trombóza

 • žilová ultrasonografia (USG)
 • venografia (vyhradená pre prípady, že HŽT nie je podložená USG nálezom)
 • stanovenie D-diméru (fragment bielkoviny vznikajúci pri odbúravaní zrazeniny)

Pľúcna embólia

 • ventilačno perfúzny sken (scintigrafia pľúc) - po podaní malého množstva rádioaktívnej látky sa sleduje prietok krvi pľúcami
 • špirálová počítačová tomografia (CT)
 • angiografia (rádiologická zobrazovacia metóda, využívajúca k zobrazeniu cievneho riečišťa techniku magnetickej rezonancie MRA)

Atriálna fibrilácia

 • transezofageálna echokardiografia (TEE) – umiestnenie ultrazvukovej sondy do ezofágu (pažeráka) priamo za srdce

Akútny koronárny syndróm

 • elektrokardiogarfia
 • stanovenie sérových hladín markerov ischémie (miestna nedokrvenosť orgánu alebo tkaniva) myokardu a troponínu
 • echokardiografia
 • koronárna angiografia
 • CT angiografia
 • MR angiografia

Čítajte viac:

Základné diagnostické metódy v medicíne

Liečba trombózy

Cieľom terapie je v prvom rade obnovenie toku krvi či už pomocou medikamentózneho (liekového) rozpustenia trombu (podávajú sa látky pôsobiace proti zráženiu krvi- antikoagulanciá, anfybrinolytiká, antiagreanciá ),chirurgickým odstránením zrazeniny (trombu)alebo premostenia uzatvoreného úseku cievy, pomocou cievnej protézy (bypass). Pomôcť môže i angioplastika -špeciálnym katétrom sa rozširujú a spriechodňujú cievy.Táto liečba závisí od "veku trombu" a je úspešná počas prvých desať dní, po vzniku trombu.

Ďalej treba zabrániť ďalšiemu rastu trombu a komplikáciám. Liečba začína intravenóznym (vnútrožilovým) podávaním heparínu, neskôr sa može meniť na orálne (ústami) podávaný prípravok. Aby sa zabránilo recidíve trombózy, liečba by mala trvať minimálne 6 mesiacov. Je nutné nosenie kompresívnych pančúch.

Komplikácie

 • Vytvorenie embólie uvoľnením a odplavením trombu, ktorý sa krvou môže dostať do pľúc (pľúcna embólia PE) alebo do mozgu (mozgová porážka) a viesť až k smrti.
 • Osídlenie trombu baktériami a rozšírenie zápalu krvnou cestou (sepsa) – vážna, život ohrozujúca komplikácia.
 • Vytvorenie kŕčových žíl – cieva s trombom ostane uzavretá a vytvoria sa "obchvatné" cesty, povrchovými žilami. Trvalé bránenie toku krvi z nôh, môže dospieť do vytvorenia vredov (ulcus cruris), so zlými vyhliadkami na liečbu.

Prognóza

Každý pacient, ktorý prekonal trombózu je ohrozený jej opätovaním (recidívou). V mnohých prípadoch sa vyvíja posttrombotický syndróm. Je to trvalá slabosť žíl, s následkami:

 • ukladanie vody do tkaniva (edém)
 • vznik kŕčových žíl (varixy)
 • zápal kože (dermatitída)
 • tvorba vredov (ulcera)

Rizikové faktory trombózy

 • vrodený trombofilný stav (zvýšená náchylnosť na zrážanie krvi, podmienená geneticky)
 • tehotenstvo a klimaktérium
 • vyšší vek, nadváha a závažné akútne alebo chronické ochorenia ( infarkt myokardu, srdcová nedostatočnosť, akútny zápal priedušiek, zápalové ochorenie čreva, akútne infekčné ochorenie)
 • častejší výskyt trombózy u pacientov s nádorovými ochoreniami
 • operačný zákrok a pooperačné obdobie (znížená pohyblivosť pacienta)
 • úraz vedúci k zníženej pohyblivosti, prípadne hospitalizácii

Prevencia trombózy

Hlavné body prevencie trombózy

 • dostatok pravidelného pohybu
 • kalorická primeranosť potravy
 • zmena alebo dočasné vysadenie antikoncepcie
 • doliečenie akéhokoľvek infektu
 • upraviť výživu, aby obsahovala viac omega-3 nenasýtných mastných kyselín

Faktory zvyšujúce riziko trombózy

 • imobilita – nedostatok pohybu, sedavé zamestnanie, dlhotrvajúce operačné výkony, hospitalizácia na lôžku
 • obezita a metabolické poruchy (cukrovka – diabetes)
 • zvýšená zrážanlivosť krvi (tehotenstvo, antikoncepcia, fajčenie)
 • prítomnosť zápalového procesu (infekčného, poúrazového, autoimunitného)
 • nevhodná výživa podporujúca zápaly ciev (prevaha omega-6 nasýtených mastných kyselín sprevádzaná vysokým obsahom cholesterolu)

Životný štýl trombózy

Primárnym cieľom vlastnej, plánovanej starostlivosti, by mala byť prevencia vzniku trombózy. V záujme zabránenia jej vzniku je potrebné pravidelne byť v kontakte s ošetrujúcim lekárom.

 • sledovať príjem vitamínu K (ak beriete lieky na riedenie krvi, vitamín K môže ovplyvniť ich účinky) – obsahujú ho zelená listová zelenina, repkový a sójový olej
 • cvičiť dolné lýtkové svaly (dvíhanie a spúšťanie päty a prstov na nohách)
 • zmeniť životný štýl (schudnúť, prestať fajčiť, kontrolovať krvný tlak)
 • nosiť kompresívne pančuchy
 • sledovať nadmerné krvácanie po poranení (vedľajší účinok prípravkov na riedenie krvi)

Prvá pomoc pri trombóze

Ak pacient pociťuje nepríjemné pocity v dolných končatinách, napätie, opuch, je dôležité ihneď informovať ošetrujúceho lekára.

Ak ten vysloví podozrenie na žilovú trombózu, je nutné zabezpečiť neodkladné ultrasonografické vyšetrenie žíl a stanoveniť D-diméry vo vzorke krvi (fragment bielkoviny vznikajúci pri odbúravaní zrazeniny).

Pri pľúcnej embólii je potrebné ihneď vyhľadať lekársku pomoc a je nutná hospitalizácia. Okamžite volajte rýchlu záchrannú službu. Zachovajte však kľud a rozvahu. Pri zástave srdca neodkladne začite nepriamu masáž srdca a dýchanie z úst do úst.

Mali by ste ovládať:

Prvá pomoc - masáž srdca