Úpal

Úpal je poškodenie zdravia, ku ktorému dochádza pôsobením vysokej teploty a/alebo vlhkosti prostredia na organizmus. Ľudské telo sa nedokáže vyrovnať s teplotou okolia, prestáva odvádzať prebytočné teplo, dochádza k zlyhaniu termoregulačných mechanizmov a telesná teplota jadra prudko stúpa. Ak sa včas neposkytne prvá pomoc, môže dôjsť k trvalému poškodeniu zdravia až smrti.

Telesná teplota človeka je regulovaná pomocou termoregulačného centra v hypothalame - podlôžku (v mozgu), ktorý koordinuje tvorbu - produkciu a výdaj tepla. Ľudský organizmus udržiava telesnú teplotu v úzkom rozmedzí, čo nazývame termoregulácia. Normálna telesná teplota zdravého človeka kolíše v rozmedzí 36,0 - 37,0 ̊C. Teplotu medzi 37,0 - 37,9 ̊C označujeme ako subfebrilita, nad 38 ̊C horúčka - febrilita a nad 41, 0 ̊C hyperpyrexia. V dôsledku denného rytmu teplotných zmien pozorujeme najnižšiu teplotu v spánku a naopak, najvyššiu medzi 16. - 18. dennou hodinou. Navyše, ženy majú mesačný cyklus teplotných zmien, pri ktorom dochádza pri ovulácii k zvýšeniu teploty o 0,5  ̊C.

Produkcia tepla v organizme je kontinuálny proces, lebo teplo vzniká ako produkt metabolizmu. Odovzdávanie tepla do okolia prebieha 4 spôsobmi: radiáciou - sálaním, kondukciou - vedením (telesný povrch získava alebo stráca teplo kontaktom s teplými alebo chladnými látkami, vrátane vody a vzduchu), konvekciou - prúdením a evaporáciou - odparovaním potu z povrchu kože a slizníc.


Prečítajte si tiež:

Ako sa bezpečne opaľovať?


Príčiny vzniku

Prehriatie vzniká, ak organizmus vytvára alebo prijíma viac tepla ako je schopný odovzdať do okolia.

Hlavné príčiny vzniku sú:

 • pobyt v prostredí s vysokou teplotou vzduchu
 • pobyt v prostredí s vysokou vlhkosťou vzduchu  - telo sa nemôže ochladzovať odparovaním potu
 • horúce, bezveterné a dusné počasie
 • telesná námaha (najmä v uzavretých priestoroch)
 • nedostatočný príjem tekutín/ prípadne ich nadmerná strata - dehydratácia 
 • tesný, málo vzdušný odev
 • kombinácia týchto faktorov

Pôsobenie zvýšenej teploty prostredia na organizmus - príznaky:

Poškodenie zdravia pôsobením tepla na organizmus môže viesť k vzniku:

 • tepelného úpalu(siriasis)
 • slnečného úpalu (insolatio)

Tepelný úpal – úžeh

Pri vysokej teplote a vlhkosti vzduchu nie je organizmus schopný odvádzať prebytočné teplo a dochádza k poškodeniu organizmu teplom. Zvyšuje sa pulzová aj dychová frekvencia. Nadmerným potením dochádza k stratám vody a solí. V ťažkých prípadoch sa objavujú príznaky poškodenia centrálnej nervovej sústavy, ako  neostré videnie, halucinácie, kŕče a poruchy vedomia.

 • Človek pociťuje teplo, malátnosť, únavu.
 • Teplota tela stúpa nad 40 ̊C
 • zrýchlený pulz a dýchanie
 • bolesti hlavy
 • nevoľnosť, závraty
 • vracanie
 • zýmätenosť, dezorientácia až porucha vedomia

Slnečný úpal

Vzniká pôsobením intenzívneho a priameho slnečného žiarenia na nechránenú pokožku, najmä pokožku hlavy bez pokrývky. Prejavy sú podobné ako pri tepelnom úpale, ale môžu sa pridružiť príznaky dráždenia mozgových blán (obalov), tzv. príznaky meningeálneho dráždenia (napr. stuhnutosť šije, svetloplachosť). Často prichádzajú s určitým časovým odstupom - latenciou, a to napríklad večer alebo v noci po dni strávenom „na slnku“. Ohrození sú najmä starší ľudia a deti.

Prvá pomoc

Hlavnou zásadou je postupné ochladzovanie (príliš rýchla zmena teploty tela môže viesť k rozvoju tepelného šoku) a náhrada tekutín. Okamžité vyhľadanie chladného prostredia s prístupom čerstvého vzduchu, uvoľnenie, prípadne úplné odstránenie odevu. Ďalšou voľbou je sprchovanie vlažnou vodou, priloženie vrecka s ľadom na zátylok, pod pazuchy - axily a na slabiny. Ak je prítomná porucha vedomia, uloženie človeka do stabilizovanej polohy na bok a čo najskôr vyhľadanie lekárskej pomoci. 

Prevencia

Pri pobyte v teplom a vlhkom prostredí je vhodné zvoliť ľahké, vzdušné oblečeniedodržiavať pitný režim (prísun vody a minerálov, ktoré telo stráca potením - ochladzovaním). Obmedziť fyzickú námahu a prispôsobiť ju vonkajším podmienkam. Častejšie prestávky na chladných miestach (v tieni). V neposlednom rade je vhodná pokrývka hlavy, preventívne ošetrenie kože opaľovacím krémom a slnečné okuliare.


Literatúra:

 1. Trojan a kol, Lékařská fiziologie, 2003
 2. Dobiáš, Úrazy spôsobené teplom, Via practica, 2004
 3. Nečas a kol, Obecná patologická fyziologie, 2004
 4. Klener a kol, Vnitřní lékařství, 2006

Prečítajte si aj tento článok:

Ako sa bezpečne opaľovať?

simusaaaaa

Ja som sice nemala upal, ale bola som kvalitne prehriata..do dnes som vďačna za to, že to prešlo rýchlo aj ked slnku som sa vyhybala poriadne dlho :D Ale to tak muselo dopadnut ked vtedy este hlupa Simonka mala v hlave len dve veci 1.byt konecne vo vode 2.poriadne sa opalit..biela ako stena, klobuk načo, vody minimum a samozrejme na tom najsilnejsom slnku v den ked bolo asi 37 stupnov..takže tak :)

Klobuk, okuliare, kval.opal.krem a dostatok vody je zaklad..vyhnut sa najsilnejšiemu slnku a na kupku si hladam take miesto ktore je cely den bez slnka, ak chcem slnko idem k bazenu...nie opačne ;)