Dýchavica - pocit nedostatku vzduchu

Dýchavica (dyspnoe) je nepríjemne vnímané dýchanie spojené s pocitom nedostatku vzduchu, sprevádzané zvýšeným dychovým úsilím pacienta. Môže sa prejaviť pri námahe alebo v pokoji.

Sprevádza viaceré ochorenia dýchacieho systému, môže byť jedným z príznakov zlyhávajúceho srdca, vyskytovať sa pri ťažkej anémii, atď.

Príčiny

Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP)

Je chorobný stav, ktorý charakterizuje prítomnosť obštrukcie (zúženia ) dýchacích ciest s tendenciou postupného zhoršovania. CHOCHP je spôsobená najmä chronickou bronchitídou a emfyzémom pľúc.

Chronická bronchitída je definovaná ako chronický kašeľ s vykašliavaním najmenej počas troch mesiacov v roku, v dvoch po sebe nasledujúcich rokoch.

Emfyzém plúc (rozdutie) charakterizuje nezvratné rozšírenie dýchacích ciest. Medzi prvé príznaky ochorenia patrí kašeľ, ktorý býva prítomný zvyčajne ráno, často ide o kašeľ produktívny s vykašliavaním hlienov. Postupne sa dostavuje dýchavica po námahe, ktorá sa postupne zhoršuje - spočiatku je pri chôdzi do kopca, do schodov, postupne pri obliekaní, hovorení, nakoniec sa dostavuje aj v pokoji. V pokročilých štádiách ochorenia môžu byť prítomné poruchy spánku, cyanóza, prejavy zlyhávania pravého srdca (opuchy dolných končatín, pohrudničné výpotky , zväčšenie pečene ...)


Prečítajte si tiež:

Vyskúšajte bráničné dýchanie


Priedušková astma (astma bronchiale)

Je chronické zápalové ochorenie dýchacích ciest, ktoré sa prejavuje epizodicky generalizovaným zúžením dýchacích ciest. Zlepšuje sa spontánne alebo po liečbe bronchodilatanciami (liekmi na rozšírenie zúžených dýchacích ciest), kortizonoidmi. Toto ochorenie sa prejavuje záchvatmi kašľa, dýchavice najmä v noci a nadránom. Akútne zhoršenia sa striedajú s obdobiami bez ťažkostí. Pre astmu je typická menlivosť dýchavice v čase, jej výskyt v skorých ranných hodinách, býva prítomná častá väzba na prítomnosť vyvolávajúcich príčin - alergénov, akými sú peľ, roztoče, plesne, zvieracia srsť, námaha, chlad, stres, cigaretový dym... Typickým nálezom pri astme je bronchiálna hyperreaktivita. Typický astmatický záchvat sa prejavuje náhlym, rýchlo sa vyvíjajúcim pocitom nedostatku vzduchu s kašľom, sťaženým vykašliavaním viskózneho spúta, piskotmi na hrudníku.

Plúcna fibróza

Zahŕňa množstvo difúznych pľúcnych ochorení, ktoré v pokročilom štádiu môžu viesť k fibrotizácii pľúcneho tkaniva so stratou elastických vlastností pľúc, zhoršením pľúcnej poddajnosti a k poruche výmeny plynov v pľúcach. Tieto zmeny sa prejavujú námahovou dýchavicou, zhoršením tolerancie námahy, zmenšením pľúcnych objemov, hypoxémiou.

Plúcna embólia

Vzniká následkom upchania pľúcneho riečiska embolom. Embolus je vlastne odtrhnutý kus krvnej zrazeniny (trombu), ktorý vyplňuje vnútro cievy. Ak nastane upchanie cievy embolom s následnou poruchou prekrvenia cievou zásobovanej oblasti, hovoríme o embólii. Toto ochorenie sa prejavuje dýchavicou, ktorá môže vzniknúť náhle, okrem nej môže byť prítomná bolesť lokalizovaná za hrudnou kosťou, kašeľ s vykašliavaním ružovkastého spúta, zrýchlené dýchanie, zrýchlená pulzová frekvencia...

Najčastejšou príčinou plúcnej embólie býva hlboká žilová trombóza dolných končatín alebo panvových žíl, z ktorých sa uvoľnené tromby dostávajú do pľúcneho riečiska. Embolizácia môže nastať aj z dolnej dutej žily, pravého srdca alebo z hornej končatiny. Trombóza je proces multifaktoriálny, pri jej vzniku sa uplatňujú viaceré faktory: poškodenie endotelu cievnej steny, zvýšený sklon k zrážanlivosti krvi, spomalenie toku krvi v žilách.

Nemálo dôležitý je i stav fibrinolytického systému. Existuje viacero rizkových faktorov, ktoré napomáhajú vzniku krvnej zrazeniny (trombu). Medzi ne patria: imobilizácia/najmä ak trvá viac ako 4 dni/, operácie, najmä v oblasti panvy a dolných končatín, zlomeniny kostí s následnou imobilizáciou končatiny, nádorové ochorenia, obezita, vyšší vek, srdcové zlyhanie, prítomnosť kŕčových žíl, užívanie hormonálnej antikoncepcie, tehotenstvo, cievna mozgová príhoda, trombóza či pľúcna embólia u rodinných príslušníkov.

Srdcové zhyhávanie

Je stav, keď srdce prestáva plniť svoju funkciu - čerpanie krvi. Srdce nám môže zlyhávať akútne v priebehu hodín až dní - často to býva pri infarkte myokardu alebo chronicky - postupne počas týždňov, mesiacov až rokov.

Príčiny zlyhávania srdca: ischemická choroba srdca, artériová hypertenzia, chlopňové chyby, poruchy srdcového rytmu, anémia atď. Pri zlyhávaní ľavej komory (ľavostranné srdcové zlyhávanie) sa krv hromadí v pľúcach, pacient pociťuje dýchavicu, ktorá je spočiatku prítomná pri námahe, postupne aj v pokoji, ak sa nezačne potrebná liečba, vzniká dýchavica aj v noci, so zlepšením stavu v sede.

Hyperventilačný syndróm

Vyskytuje sa relatívne často ako súbor príznakov spoločný viacerým ochoreniam psychického charakteru. Patria k nim rôzne úzkostné poruchy, fóbie, panické reakcie, neurocirkulačná asténia, hyperventilačná tetánia, neurózy a neurasténie. Tvoria ho príznaky vyvolané hemodynamickými a chemickými zmenami na podklade zvýšenej minútovej ventilácie (dýchania), ktorá prekračuje metabolické potreby organizmu (ventiláciou sa odstráni viac CO2 než sa vytvorí). Pri hyperventilačnom syndróme nastáva reaktívna hyperventilácia, ktorá spôsobí hypokapniu (zníženie hladiny CO2), respiračnú alkalózu, parestézie až kŕče priečne pruhovaného svalstva. Okrem dýchavice môžu byť prítomné palpitácie (búšenie srdca), závrate, pichanie v oblasti srdcového hrotu.

Anémia (chudokrvnosť)

Je chorobný stav, ktorý charakterizuje zníženie hladiny hemoglobínu pod fyziologickú hodnotu pre daný vek a pohlavie - u mužov je to pod 130 g/l, u žien pod 120 g/l. Príznaky anémie sú určené hypoxiou tkanív a prejavmi základného ochorenia, ktoré sprevádzajú. Jedným z príznakov ťažkej anémie býva dýchavica, ďalšími sú celková slabosť, únava, znížená výkonnosť, hučanie v ušiach, búšenie srdca a pod.

Na záver možno povedať, že dýchavica je častým príznakom viacerých závažných ochorení, preto by sme pri jej vzniku nemali čakať, ale čo najskôr navštíviť lekára.

Žiaľ, stále sa nájdu aj takí pacienti, ktorí napriek pretrvávajúcej dýchavici čakajú, či sa stav spontánne neupraví a lekára navštívia až vtedy, keď sa budia s pocitom nedostatku vzduchu, pre ktorý sú nútení niekedy aj viac nocí presedieť na stoličke.


Prečítajte si aj tento článok:

Vyskúšajte bráničné dýchanie