Osteoporóza – civilizačné ochorenie z nedostatku pohybu

Osteoporóza – rednutie kostí, je z 90% civilizačným ochorením. Hlavnou príčinou je neprirodzený životný štýl s nedostatkom dennej pohybovej záťaže ako aj niektoré pridružené rizikové faktory. Sú však aj prípady, ktoré majú inú patologickú príčinu a je dôsledkom iných ochorení.

Moderná spoločnosť trpí nedostatkom pohybu

Dnes sú mnohé oblasti života človeka v modernej spoločnosti viac alebo menej neprirodzené a cudzorodé čiže „xenobiotické“. Jednou z neprirodzeností spôsobu života v dnešnej spoločnosti je extrémny a dlhodobý nedostatok dennej pohybovej aktivity a záťaže s výnimkou niektorých robotníckych povolaní.

Už deti v školskom veku sedia celé hodiny v škole a potom miesto zdravých hier na vzduchu zasadnú znova počítaču alebo domácim úlohám, či iným nepohybovým aktivitám. Aj v škole je málo telesnej výchovy a polovica detí sa jej vyhýba z rôznych dôvodov. A tak už v najmladšej populácii narastá počet obéznych, či chudorľavých detí s oslabenou kostrou a s rôznymi vykriveniami kostry. Neskôr v strednom a staršom veku sa dlhodobý nedostatok potrebnej záťaže na kosti prejaví takým rednutím kostí, že môže dochádzať až k ich lámaniu už pri trochu prudšom pohybe a zaťažení.

Štádiá osteoporózy

Štádiá osteoporózy | Zdroj: Shutterstock.com

V Česku prišli s "pohybom na predpis"

Dnešná moderná spoločnosť je síce technologicky vyspelá, ale v ekológii a životospráve zaostalá. K čomu až nezdravý nedostatok pohybu vedie je napr. zaujímavý návrh zákona u našich susedov, v Českej republike, kde zdravotná poisťovňa by mala preplácať liečebné využitie pohybu pre deti v základných školách – tzv. „pohyb na predpis“, teda práve na prevenciu ochorení pohybovej sústavy, kam patrí aj osteoporóza.

Výsledkom snahy legislatívcov je snaha nedostatok pohybu mládeže riešiť „predpisovaním pohybu“ u lekára a preplácanie zdravotnou poisťovňou. Je to nesprávne, pretože táto problematika sa má riešiť v školstve systémovo a telesná výchova trikrát týždenne pre všetkých má byť povinnou súčasťou školskej výchovy.

Čaká nás vzostup osteoporetických problémov v budúcnosti?

Kosti vytvárajú kostru, ktorá je oporou a ochranou mäkkým častiam tela. Vývin a rast kostí a zdravej kostry prebieha od počatia až do smrti. Nielen v detstve a mladosti, ale aj u dospelých jedincov prebieha neustále obnova, prestavba, posilňovanie, ale aj oslabovanie kostí. Hlavným faktorom pôsobiacim na formovanie a prestavbu kostí u zdravého jedinca je pohybová – či už pracovná, alebo športová – aktivita a silová záťaž pôsobiaca na kosti.

Samozrejme, že osteoporóza je aj dôsledkom iných ochorení či stavov po ťažkých liečbach transplantáciách, chemoterapiách a onkologických ochoreniach, hormonálnych poruchách a liečbach. No epidemiologický vzostup osteoporetických problémov v zdravej populácii je spôsobený už spomínanými rizikovými faktormi životosprávy a neprirodzeného životného štýlu, ktorému je dnes vystavená celá populácia modernej pretechnizovanej spoločnosti.

Genetické zákony pre tvorbu zdravej kostry a kostí však nemožno zmeniť a preto sa budeme musieť prispôsobiť my a vrátiť celú populáciu k pôvodnému a zdravšiemu životnému štýlu.

Svoj čas budeme musieť investovať aj na denný prirodzený pohyb, športy, cvičenie a rekreačné práce na chate či záhrade a k tomu by mala spoločnosť vytvoriť systémové podmienky pre celú populáciu. Kým sa tak nestane, budeme vynakladať astronomické sumy na problémy a civilizačné choroby pohybového aparátu celej populácie. Ich liečba, spolu s inými civilizačnými ochoreniami pohltí prostriedky, ktoré by sme mohli využiť v prevencii a na skvalitnenie iných oblastí života celej populácie.


Určite neprehliadnite:

Keď umiera kosť, na vine je nedostatok pohybu

Osteoporóza a cvičenie: 3 jednoduché cviky, ktoré zvládnete aj doma