Cvičenia pre ľudí s Parkinsonovou chorobou

To, že máte Parkinsonovu chorobu neznamená, že nemôžete zostať naďalej aktívny. Opak je v skutočnosti pravdou. Fyzické aktivity ako strečing, precvičovanie správneho držania tela a vykonávanie osobitných cvičení by malo byť hlavnou súčasťou vášho každodenného života.
Strečingové cvičenia --------------------

Strečing je dôležitý pre zmiernenie vplyvu svalovej stuhnutosti a pomôže vám dosiahnuť väčší
rozsah pohybov.
Nedovoľte, aby sa u vás rozvinulo nesprávne držanie tela. Pri cvičeniach sval napnite a následne ho uvoľnite. Umožníte tým, aby sa vaše svaly postupne naťahovali. Nemusíte robiť všetky z nasledujúcich cvikov. Vyberte si podľa vlastného uváženia.

Vyskúšajte tiež:

Strečing - Cvičenie pre dokonalé pretiahnutie

Dbajte na svoju bezpečnosť

  • Naťahujte sa pomaly tak, aby ste nerobili trhavé alebo kmitavé pohyby.
  • Zotrvajte v polohe, v ktorej je sval napnutý tak, aby to pre vás bolo pohodlné a zároveň dostatočne
    dlho na to, aby sa vaše svaly uvoľnili.
  • Cieľom je, aby ste cítili príjemný tlak – vyhnite sa pocitu bolesti.
  • Dýchajte prirodzene – dych nezadržujte.
Krok 1 ------

Posaďte sa vzpriamene na okraj stoličky. Vytočte ramená doprava. Siahnite si pravou rukou za seba a natiahnite ju k ľavému boku. Vytočte vašu hlavu ako aj telo. Uvoľnite svaly a zotrvajte v tejto pozícii aspoň desať sekúnd. BUĎTE VZPRIAMENÝ. Zopakujte aj na druhú stranu.

Krok 2a -------

Ak ste dostatočne vysoký, postavte sa do dverí a vyložte vaše ruky na zárubňu nad vašou hlavou. Majte ruky narovnané. Mierne sa nahnite dopredu. Vo vašich ramenách a hrudníku by ste mali cítiť mierne napätie. NEPREPÍNAJTE SA! Zotrvajte v tejto pozícii aspoň desať sekúnd.

Krok 2b

Postavte sa tvárou k stene, pričom vaše nohy majú byť vo vzdialenosti asi tridsať cm od steny. Vyložte vaše ruky na stenu tak vysoko, ako sa len dá. Vaša hlava má byť v jednej rovine s chrbtom. Mierne sa nahnite dopredu tak, aby sa váš nos dotkol steny. Neohýbajte chrbát. Vo vašich ramenách a hrudníku by ste mali cítiť mierne napätie. Zotrvajte v tejto pozícii aspoň desať sekúnd. Ak je to pre vás príliš jednoduché, odstúpte jeden krok od steny a skúste to z tejto pozície.

Kroky 3a, 3b ------------

Postavte sa do dverí. Zohnite pravú ruku. Položte vašu dlaň a predlaktie na zárubňu, ktorá je za vami. Mierne vytočte celé telo doľava. Vo vašom pravom ramene by ste mali cítiť napätie. NEPREPÍNAJTE SA! Uvoľnite svaly v ramene. Zotrvajte v tejto pozícii aspoň desať sekúnd. Zopakujte na druhú stranu.

Krok 4 ------

Posaďte sa vzpriamene na stoličku. Pravú ruku ohnite ponad vašu hlavu a pomaly dočahujte smerom k opačnej stene. Telo nenakláňajte. NENAHÝBAJTE SA DOPREDU. V svaloch na pravej strane by ste mali cítiť napätie. Zotrvajte v tejto pozícii aspoň desať sekúnd. Zopakujte na druhú stranu.

Krok 5a -------

Postavte sa tvárou k stene alebo sa držte operadla stoličky. Kvôli rovnováhe si položte ruky na stenu. Posuňte ľavú nohu v pohodlnej vzdialenosti za pravú nohu. Narovnajte vašu ľavú nohu a mierne ohnite pravé koleno tak, že sa nakláňate dopredu. V ľavej päte a lýtku by ste mali cítiť napätie. Zotrvajte v tejto pozícii aspoň desať sekúnd. Zopakujte aj s druhou nohou.

Krok 5b

Posaďte sa na okraj stoličky. Posuňte pravú nohu pod stoličku tak, aby päta bola mierne nadvihnutá. Položte ruky na pravé koleno a zatlačte na nohu tak, aby sa päta dotkla podlahy. Uvoľnite vaše lýtkové svaly. V ľavej päte a lýtku by ste mali cítiť napätie. Zotrvajte v tejto pozícii aspoň desať sekúnd. Zopakujte aj s druhou nohou.

Krok 6 ------

Ľahnite si na chrbát na pevný podklad. Nechajte jednu nohu z jednej strany voľne visieť. Tlačte chrbát rovno na tvrdú podložku. Uvoľnite visiacu nohu od kolena nadol. V prednej časti bokov by ste mali cítiť mierne napätie. Uvoľnite vaše bedrové svaly. Zotrvajte v tejto pozícii aspoň desať sekúnd. Zopakujte aj s druhou nohou.


Buďte informovaní o všetkom, čo Vás zaujíma. Čítajte novinky a zaujímavosti z oblasti zdravia, krásy a životného štýlu.


Materiál spracovaný podľa Kanadskej spoločnosti Parkinsonikov

- [http://www.parkinson.ca](http://www.parkinson.ca/ "http://www.parkinson.ca/") - [http://www.parkinson.ca/pdf/ExerciseBrochure\_Eng.pdf](http://www.parkinson.ca/pdf/ExerciseBrochure_Eng.pdf "http://www.parkinson.ca/pdf/ExerciseBrochure_Eng.pdf")
Jakub Patak

Existuje veľké množstvo ochorení, za ktoré sú zodpovedné voľné radikály.Medzi najzámejšia patra Patakinssonova choraba,Patakxia,vírusová B-Patakiada,svalové pataki, patakovina
tieto choroby sa liecia jedenim pataka
Patak je volne zijuce zviera najme v afrike ale mozete ho najst na chovnich staniciach v celom svete zacnite jest pataka je dobra cesta na liecbu patakoviny