Kineziológia

Slovo kineziológia pochádza z gréckeho výrazu kineses, čo v preklade znamená pohyb. V medicínskej terminológii označuje vedu o svaloch a pohyboch tela. Objaviteľom kineziológie ako diagnostickej a liečebnej metódy bol chiropraktik George Goodheart. Kineziológia je založená na princípoch čínskej medicíny. Je zameraná na dosiahnutie energie a správnej funkcie tela využívaním širokej škály rôznych techník.

Stúpenci tejto teórie tvrdia, že každá svalová skupina má vzťah k ďalším častiam tela - orgánom a orgánovým systémom. Ak sú v dobrej kondícii svaly, aj telo je v poriadku.

Sedenie s kineziológom trvá asi hodinu. Prvá hodina je zameraná na vyšetrenie. Kineziológ hľadá nerovnováhu a nedostatky vo výžive, energii, emocionálnej zložke. Na konci prvého sedenia vám terapeut zosumarizuje hlavné oblasti nerovnováhy vo vašom organizme a počas liečby sa ich snaží posilniť pomocou jemnej masáže určitých tlakových bodov. Predpokladá sa, že masáž presne stanovených tlakových bodov zvýši prívod krvi do svalstva a odtok lymfy. Na začiatku môžete absolvovať 3 - 4 sedenia za týždeň, neskôr sa frekvencia sedení znižuje.

Táto metóda môže pomôcť ľuďom s alergiou, bolesťami chrbta a šije. Pomáha zbaviť pacientov úzkosti a strachu.