Obezita je globálny problém

Protipólom zdravej stravy a životného štýlu je nadváha a obezita. Vedeli ste napríklad, že od začiatku 20. storočia sa konzumácia cukrov z 5 kg na osobu za rok zvýšila až na 40-50 kg na osobu za rok? A to ani zďaleka nie je všetko.

Obezita v Európe dosiahla rozmery epidémie.

Jej rozmach sa za posledné dve desaťročia strojnásobil a ak sa neprijmú žiadne opatrenia, do roku 2010 sa bude v Európskom regióne WHO nachádzať asi 150 miliónov obéznych dospelých (20% populácie) a 15 miliónov obéznych detí a adolescentov (10% populácie). Dnes trpí 30% až 80% dospelých vo väčšine krajín nadváhou. Medzi krajinami a v rámci jednotlivých krajín, ale aj medzi regiónmi, sociálnymi skupinami, mužmi a ženami existujú výrazné rozdiely. Počet obéznych však stúpa v každom regióne.

Deti sú obezitou ohrozené najviac.

Nadváha je v Európe najbežnejšou detskou chorobou. Asi 20% detí má nadváhu a jedna tretina z nich je obéznych. Tieto deti podstupujú oveľa vyššie riziko cukrovky 2. typu, majú zvýšený krvný tlak a problémy so spánkom a vyvíjajú sa u nich psychologické problémy. A čo je najhoršie, existuje vysoká pravdepodobnosť**, že budú obézne aj v dospelosti** a vyvinú sa u nich oveľa závažnejšie choroby, čím sa zníži dĺžka a kvalita ich života. Tento stav sa meria pomocou indexu telesnej hmotnosti (BMI). BMI predstavuje podiel telesnej hmotnosti v kilogramoch a druhej odmocniny výšky v metroch. U dospelých je BMI od 18,5 do 24,9 zdravý. BMI 25 a vyššie predstavuje nadváhu, 25-29,9 je začiatok obezity a 30 a viac je obezita. Nadváha (obezita) spôsobuje jeden milión úmrtí ročne.

Zistite:

Kedy ide o nadváhu a kedy o obezitu?

Pozor na zdravie!

Ak ste obézni, viacero ochorení sa môže na vás doslova lepiť. Niet sa čomu čudovať, takto zaťažený organizmus to má ťažšie. Dávajte si pozor najmä na riziká spojené s:

Obja viť sa samozrejme môžu aj rôzne psychologické problémy spojené s príliš veľkou hmotnosťou. Tak sa tomu snažte radšej včas predchádzať.

Spoločnosť a obezita

  • Náklady spoločnosti na obezitu sú obrovské. Až 6% nákladov na zdravie v Európskom regióne WHO je u dospelých spôsobených obezitou.
  • Chudobné krajiny, ktoré sa rýchlo rozvíjajú, sú charakterizované rýchlym nárastom obezity, zatiaľ čo bohatšie krajiny s najväčšími rozdielmi v príjmoch medzi chudobnými a bohatými majú najvyššiu mieru obezity.
  • ******​******Vo väčšine krajín je obezita bežnejšia medzi sociálne slabšími komunitami, čo sa vysvetľuje nižším príjmom, vzdelaním a prístupom k starostlivosti. Ľudia s nižším príjmom majú obyčajne obmedzený prístup k športovým a fitnes zariadeniam a väčšinou žijú v oblastiach bez fyzickej aktivity.

Príčiny epidémie obezity sú komplexnou záležitosťou.

**​**Štruktúra modernej spoločnosti a sociálno-ekonomickej politiky a rozvoja (viac ľudí žije v mestách a veľkomestách, cestujú autami, v práci sedia pred počítačom, nakupujú viac spracovaných potravín a nápojov, atď.) bola popísaná ako „prostredie vhodné pre vznik obezity“, ktoré podporuje chovanie zvyšujúce riziko obezity.

Zmenili sa jedálne návyky

Množstvo dostupného jedla sa v podstate zvýšilo, máme toho viacej na výber, no žiaľ preferujeme často nezdravé jedlá, ktoré sú až príliš kalorické.

Žena potrebuje v priemere skonzumovať 2000 kalórií denne, aby si zachovala svoju telesnú hmotnosť a muž 2500 kalórií. Toto sa už v roku 1998 porušilo, hranica sa zdvihla na 2800 a do roku 2015 toto číslo presiahne 3000.

Ceny potravín takisto klesli a aj preto ľudia jedia viac. Na začiatku 20. storočia zjedli ľudia menej ako 5kg cukru za rok. V Európe sa toto číslo dnes zvýšilo na 40 až 60kg. A zároveň ľudia nejedia dostatok ovocia a zeleniny.

### Nedostatok fyzickej aktivity

Podľa prieskumov sa až dve tretiny všetkých ľudí v Európe málo hýbu. WHO odporúča, aby dospelí vykonávali minimálne 30 minút miernej fyzickej aktivity denne. Môže ísť o chôdzu, bicyklovanie, hry, práce v domácnosti, v záhrade, tancovanie, ako aj športovanie. Deti by mali vykonávať aspoň 60 minút rôznej fyzickej aktivity každý deň. Prostredie, v ktorom ľudia žijú - domácnosti, školy, pracoviská, cestovanie, atď. – ich často odrádzajú od fyzickej aktivity. Nedávny výskum ukázal, že pravidelná mierna fyzická aktivita môže predĺžiť život človeka o 3-5 rokov.

Tak do toho!

Ako sa motivovať k cvičeniu a správnemu stravovaniu?

Ako bojovať s obezitou?

Stratégie odvrátenia epidémie obezity by nás mali naučiť zdravo jesť, znížením spotreby tukov a cukru a zvýšením množstva ovocia a zeleniny a zvýšením fyzickej aktivity.

Zdravé jedlá by mali byť lacnejšie a v obchodoch, na pracoviskách a v školských jedálňach dostupnejšie. Jedlá a nápoje bohaté na energiu by sa nemali toľko reklamovať a mali by byť menej dostupné. Príležitosti fyzickej aktivity v každodennom živote by mali byť dostupné celej populácii aj formou programov v školách a na pracoviskách. Je dôležité, aby tieto aktivity zahŕňali všetky časti spoločnosti a aby sa podporovali na miestnej, vládnej úrovni až po medzinárodnú úroveň. Zmena správania ľudí si vyžaduje aktívnu účasť súkromných spoločností od výrobcov jedla po supermarkety, vládne sektory (vrátane obchodu, poľnohospodárstva, zdravia, dopravy, práce, mestského plánovania, výchovy a športu), ako aj miestnej vlády a samotných komunít. Taktiež médiá by mali naďalej využívať svoj silný vplyv formou reklamy zdravého životného štýlu.


Buďte informovaní o všetkom, čo Vás zaujíma. Čítajte novinky a zaujímavosti z oblasti zdravia, krásy a životného štýlu.