Týždeň uvedomenia si mozgu

Bratislava, 9. marca 2010. TÝŽDEŇ MOZGU je názov medzinárodnej akcie, ktorú v rámci SR už po tretíkrát organizuje Slovenská Alzheimerova spoločnosť v spolupráci s Nadáciou MEMORY, Centrom MEMORY a Neuroimunologickým ústavom SAV. Cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich liečby, ale najmä ich prevencie. Tento rok je mozgu venovaný týždeň od 15. do 21. marca.

„Brain Awareness Week“ sa uskutočňuje už od roku 1996, vďaka spoločnej iniciatíve dvoch organizácií – medzinárodnej odbornej organizácie „Society for Neuroscience“ („Spoločnosť pre neurovedy“) a neziskovej organizácie „The Dana Alliance for Brain Initiatives“ („Dana Aliancia pre iniciatívy týkajúce sa mozgu“ - www.dana.org), ktorá združuje viac ako 265 významných vedcov a je zameraná na podporu verejného povedomia o pokroku vo výskume mozgu.

Akcia sa postupne rozšírila do celého sveta a v súčasnosti sa na nej podieľa množstvo partnerských organizácií. V rámci SR sa podľa zdrojov Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti v tomto roku do akcie zapoja viaceré sociálne zariadenia a zdravotnícke pracoviská, školy a iné subjekty v okresoch Kežmarok, Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom, Brezno, Žarnovica, Poltár, Banská Bystrica, Kysucké Nové Mesto, Nové Zámky, Malacky, Revúca, Galanta, Bratislava a iné. V rámci tohto podujatia budú realizovať prednášky pre verejnosť o fungovaní mozgu, trénovaní poznávacích funkcií mozgu, kreatívne dielne pre deti na tému „Mozog“, prezentácie pre študentov, tréningy pamäti pre seniorov a iné zaujímavé akcie.

Okrem aktivít v regiónoch sa v utorok 16. marca 2010 v Centre MEMORY na Mlynarovičovej 21 v bratislavskej Petržalke uskutoční nasledovný program:

14:00 hod - „Rozprávanie o mozgu“
Stretnutie pre všetkých, ktorí majú záujem dozvedieť sa ešte viac o jednom z najcennejších orgánov ľudského tela.

17:00 hod – „Zaujímavosti o mozgu a pamäti“
Odborné prednášky pre mladšiu vekovú generáciu. Pochopenie súvislostí medzi starostlivosťou o pamäť a jej fungovaním.


Slovenská Alzheimerova spoločnosť
Mlynarovičova 21
851 03 Bratislava
E-mail: spolocnost@alzheimer.sk
Web: www.alzheimer.sk