Reumatici a reumatológovia pobežia pre zdravie

Už dnes, 9. októbra 2010, pobežia v Piešťanoch lekári a ich pacienti za spoločnú myšlienku. Reumatológovia svojim behom a reumatici chôdzou, upozornia na problém reumy a jej liečby na Slovensku.

Už dnes, 9. októbra 2010, pobežia v Piešťanoch lekári a ich pacienti za spoločnú myšlienku. Reumatológovia svojim behom a reumatici chôdzou, upozornia na problém reumy a jej liečby na Slovensku. Ide v poradí už o štvrtý ročník symbolického behu a chôdze „pre zdravie“, ktorý organizuje Liga proti reumatizmu na Slovensku, za podpory spoločnosti Pfizer. Zviditeľnenie potrieb reumatikov môže prísť podporiť i verejnosť, akcia štartuje o 10,30 hod pred piešťanským hotelom Máj. Celé podujatie naberá na aktuálnosti práve s blížiacim sa Svetovým dňom rematizmu. Beh odštartuje symbolickým zlomením barly predseda Slovenskej reumatologickej spoločnosti a Ligy proti reumatizmu na Slovensku, Prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc. Tento ročník bude o to slávnostnejší, že Liga proti reumatizmu oslavuje 20-te výročie svojho pôsobenia na Slovensku.

Podujatie pokračuje odbornými prednáškami reumatológov v Piešťanoch. Bude sa diskutovať na tému artritídy u detí, osteoartrózy**, ankylozujúcej spondylitídy a neobíde sa ani otázka kvality života reumatického pacienta.**

Zopár faktov:

Reuma patrí medzi najčastejšie civilizačné ochorenia. V zozname „top desiatky“ sa dostala už na tretie miesto, doháňajúc srdciarov a onkodiagnózy. Svetová zdravotnícka organizácia aj preto vyhlásila toto desaťročie za dekádu kostí a kĺbov. Jej cieľom je dôraznejšie sa za spomínaných 10 rokov venovať hustote a štruktúre kostí. Po sedemdesiatke má s kĺbmi problémy takmer každý. Je tu teda dosť veľké riziko, že sa do ortopedického kolotoča raz dostaneme všetci.

Osteoartróza je najčastejšie ochorenie kĺbov, pri ktorom dochádza postupne k úbytku až strate chrupavky a súčasne k narastaniu kostného tkaniva v kĺbe a tvorbe kostných výrastkov. To spôsobuje bolesti, opuchy, obmedzenie pohybu a rastúce zhrubnutie, deformáciu až skostnatenie kĺbu. Toto ochorenie patrí medzi nevyliečiteľné. Pri liečbe ide predovšetkým o to, aby sa choroba ďalej nerozvíjala a aby mal pacient možnosť žiť kvalitne a pokiaľ možno bez obmedzenia. Najčastejšie bývajú postihnuté bedrové a kolenné kĺby, drobné kĺby rúk a chrbtica.

Ankylozujúca spondylitída (AS) postihuje najmä osovú kostru. Ak sa choroba nelieči, schopnosť normálne žiť sa časom postupne obmedzí. AS má širokú škálu symptómov zahŕňajúcich bolesť krížov a stuhnutosť, ktorá je silnejšia ráno po zobudení a zmierni sa pohybom alebo cvičením. Okrem osovej kostry choroba postihuje tiež periférne kĺby (boky) a orgány (ako oči, črevá, srdce a pľúca). V ďalších štádiách sa bolesť rozšíri až do krčnej chrbtice. V neskorom štádiu choroby sa môže vyvinúť kostnatenie tkaniva v medzistavcových priestoroch.

Aj deti môžu mať reumu. Juvenilná idiopatická artritída (JIA) je najčastejšie ochorenie kĺbov, ktoré môže začať v mladom veku a vedie k invalidite. Ide o zápal kĺbov z neznámej príčiny, začne napríklad pri reumatickej horúčke. Choroba má rôzny priebeh. Môže začínať pomaly, ale aj naraz so silnými bolesťami kĺbov. Bolesť sa objavuje najčastejšie v pokoji a býva rôznej intenzity. Dieťa v dôsledku bolesti zapáleného kĺbu odmieta pohyb, čo už pri krátkodobom trvaní choroby vedie k poruche funkcie kĺbov, krívaniu, opuchom. Z dlhodobého hľadiska sa choroba prejavuje celkovými poruchami rastu.

Liga proti reumatizmu na Slovensku v súčasnosti vedie a podporuje viac ako 2 800 svojich členov – ľudí s chronickými a veľmi bolestivými reumatickými chorobami a ochoreniami pohybového aparátu od narodenia až po vysoký vek. Toho roku slávi 20. výročie svojho pôsobenia. Hlavným poslaním Ligy je najmä zlepšovanie kvality života ľudí trpiacich reumatickými diagnózami, a ich začleňovanie do spoločnosti, skvalitňovanie komunikácie medzi pacientom a lekárom a presadzovanie sústavného zvyšovania odbornosti v reumatológii.