Medzinárodný deň boja proti AIDS

Celý svet si ho 1. decembra pripomína už po 20. krát. Koncepcia Svetového dňa boja proti AIDS vznikla v roku 1988 na svetovom summite ministrov zdravotníctva o programoch prevencie AIDS. Spoločným medzinárodným symbolom informovanosti o problematike HIV a AIDS je červená stužka.

Jednou z najúspešnejších kampaní, zvyšujúcich povedomie ľudí o nebezpečenstve prenosu HIV/AIDS a možnosti prevencie, je Medzinárodný deň boja proti AIDS (World AIDS Day). Celý svet si ho 1. decembra pripomína už po 20. krát. Koncepcia Svetového dňa boja proti AIDS vznikla v roku 1988 na svetovom summite ministrov zdravotníctva o programoch prevencie AIDS.

Spoločným medzinárodným symbolom informovanosti o problematike HIV a AIDS je červená stužka (ang. Red Ribbon). Tento symbol je tiež začlenený do loga asociácie UNAIDS a ďalších organizácií, ktoré sa venujú problematike HIV/AIDS. Každý rok si ho pripomíname pod novým heslom, poukazujúcim na rôzne aspekty problematiky tohto ochorenia. Tento rok je hlavnou témou Nulový počet úmrtí (Zero AIDS related deaths).

„K 30. septembru 2011 bolo na Slovensku evidovaných 373 HIV pozitívnych ľudí, z toho u 60 osôb už prepuklo ochorenie AIDS. V Banskobystrickom kraji evidujeme 28 HIV pozitívnych ľudí, u siedmich z nich už prepuklo ochorenie AIDS,“ uviedol MUDr. Pavol Lokša z Odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, ktorý zároveň vedie Poradňu pre prevenciu HIV/AIDS. Poradňa vznikla pri banskobystrickom RÚVZ v roku 1993.

Poradenstvo pre klientov vykonáva priamo v poradni, kde tiež vykonáva odbery krvi alebo na vyhradenej telefonickej linke 415 42 26. K 23. novembru tohto roka požiadalo o konzultáciu celkom 288 klientov, odobraných bolo 110 vzoriek krvi, z toho anonymných bolo 42 odberov. „Vyšetrovanie anti-HIV protilátok je prístupné každému človeku. Ak vyšetrovaná osoba trvá na anonymnom vyšetrení, lekár jej pridelí kódové označenie a vyšetria ju anonymne. Výsledky testov oznamuje lekár vyšetrovanému osobne a každá návšteva u lekára je spojená s poradenským rozhovorom,“ uviedol MUDr. Lokša.

Súčasťou práce poradne je už piaty rok aj realizácia projektu „Hrou proti AIDS“, na ktorom sa zúčastňujú mladí ľudia zo základných a stredných škôl. Cieľom je dať možnosť mládeži netradičným spôsobom - hrou, získať základné informácie o spôsoboch prenosu vírusu HIV i ďalších pohlavne prenosných infekcií, o ochrane pred nežiaducim otehotnením, ako aj premýšľať o vlastných postojoch a správaní sa v možných rizikových skupinách. Na projekte sa v tomto roku zúčastnilo 266 žiakov a študentov z okresov Banská Bystrica a Brezno. MUDr. Lokša zdôrazňuje, že prevencia je stále založená na vernosti partnerovi, bezpečnejšom sexe s použitím prezervatívu, vyhýbaniu sa intravenóznemu užívaniu drog, či aplikácii tetovania a pírsingu od neznámych ľudí.

Doplňujce informácie

Lekárska veda rozlíšila tri štádiá infekcie vírusom HIV. Prvým je označenie HIV-pozitív a týka sa každej osoby, u ktorej bol priamo alebo nepriamo v krvi dokázaný vírus. Druhé štádium je HIV-pozitív - asociačné ochorenie a posledným štádiom je už samotný AIDS. Vírus imunitnej nedostatočnosti človeka je retrovírus, ktorý útočí na bunky imunitného systému a ničí ich, alebo ich znefunkčňuje.

V prvých štádiách infekcie sa symptómy neprejavia, vývoj infekcie však oslabuje imunitný systém, v dôsledku čoho človek môže ľahšie dostať rôzne infekčné choroby. Prenáša sa spravidla pri nechránenom pohlavnom akte, v niektorých prípadoch pri transfúzii krvi, z matky na dieťa počas tehotenstva, pri pôrode alebo pri dojčení. Podľa odhadov odborníkov spoločného programu OSN a organizácie UNAIDS (United Nations Joint Programme on HIV/AIDS) žije na svete okolo 34 miliónov ľudí nakazených vírusom HIV, približne 68 percent z toho v krajinách subsaharskej Afriky.

Celkovo vlani zomrelo na následky AIDS 1,8 milióna ľudí. Zhruba 700.000 infikovaným sa podarilo zachrániť život pomocou liekov. Počet nových prípadov ochorenia HIV vo svete poklesol vlani na rekordne nízku úroveň 2,67 milióna. Oproti roku 1997, keď šírenie ochorenia dosiahlo vrchol, to predstavuje pokles o 21 percent. Správu Spoločného programu OSN na boj proti HIV/AIDS, na základe údajov zo 63 krajín sveta vypracovali experti Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), Detského fondu OSN (UNICEF) a UNAIDS. Okrem iného sa v nej však konštatuje, že je potrebné vykonať ešte mnoho práce, predovšetkým zaistiť všeobecný prístup k prevencii, liečbe a starostlivosti infikovaných vírusom HIV.