Psoriáza

Psoriáza je dlhodobé ochorenie kože, ktoré postihuje okolo 80 miliónov ľudí na celom svete. Ochorenie nie je život ohrozujúce, ale ľudia so psoriázou môžu byť viac náchylní na diabetes, psoriatickú artritídu, choroby srdca či depresiu.

Zdroj foto: Shutterstock.com

soriáza sa môže objaviť v ktoromkoľvek veku, najčastejší prvovýskyt je však medzi 15. a 25. rokom života. Psoriáza sa v súčasnosti nedá úplne vyliečiť, ale jej príznaky sa dajú u väčšiny ľudí efektívne zmierniť. Odhaduje sa, že 2 až 3% európskej populácie trpia psoriázou.

Prečítajte si aj:

Ako sa lieči psoriáza?


Mýty a fakty

Psoriáza je:

 • Dlhodobé ochorenie kože charakterizované zápalom a šupinatými fľakmi zhrubnutej pokožky, ktoré sa nazývajú plaky (lézie).
 • Liečiteľná: Existuje celá škála účinných liekov, ktoré dokážu udržať psoriázu pod kontrolou a zlepšiť kvalitu života.
 • Bežná: Odhaduje sa, že v celosvetovo trpí touto chorobou asi 2 až 5 % ľudí.
 • Ochorenie, ktoré postihuje mužov aj ženy: Riziko výskytu psoriázy je u mužov a žien rovnaké. Ochorenie sa môže prejaviť v ktoromkoľvek veku, ale najčastejšie prepukne v rannej dospelosti. Hoci sa častejšie vyskytuje u severných Európanov, bolo diagnostikované u ľudí po celom svete.

Psoriáza nie je:

 • Nákazlivá: Nespôsobujú ju vírusy ani baktérie. Nemôžete ju „chytiť“ od niekoho ani „nakaziť“ ňou iných.
 • „Iba“ kožné ochorenie: Psoriáza je viac ako len nepríjemne vyzerajúca vyrážka – môže ovplyvňovať vaše fyzické a psychické zdravie. Psoriáza môže viesť ku vzniku cukrovky a iných závažných ochorení.
 • Vyliečiteľná: Hoci ochorenie môže prísť a odísť, pričom niekedy zmizne na dlhé obdobia, v súčasnosti sa nedá definitívne vyliečiť. Niektorí ľudia zistili, že sa u nich psoriáza objavuje v cykloch, ako reakcia na určité spúšťače, alebo sa zhoršuje v určitých obdobiach roka.

Späť na vrch


Príčiny vzniku

psoriaza_na_krku Zdroj foto: Shutterstock.com

Nie je celkom jasné, prečo psoriáza prepukne, aj keď sa zdá, že ju spôsobujú problémy imunitného systému, keď biele krvinky nazývané bunky, ktoré sa bežne zaktivizujú, aby bojovali proti infekciám, na miesto toho pôsobia proti zdravým kožným bunkám.
V rámci tohto procesu uvoľňujú bunky chemikálie nazývané cytokíny, ktoré stimulujú zápal (sčervenanie) a spôsobujú, že sa kožné bunky delia oveľa rýchlejšie ako je normálne.
Kožné bunky sa potom spevňujú a spôsobujú vznik typických zhrubnutých šupinatých plakov psoriázy.

Nie je jasné, čo spôsobuje, že sa imunitný systém aktivuje voči zdravým kožným bunkám. Psoriáza sa môže vyskytovať u viacerých členov rodiny, takže môže byť geneticky podmienená. V skutočnosti asi tretina pacientov so psoriázou má nejakého príbuzného, ktorý tiež trpí týmto ochorením.

Hoci psoriatické plaky môžu vyzerať ako infekčné, nie sú ani infekčné, ani nákazlivé. Iní ľudia nemôžu toto ochorenie „chytiť“ tým, že sa dotknú postihnutých miest vašej pokožky.

Spúšťacie faktory

Spúšťače sú faktory, ktoré vedú k zhoršeniu alebo opakovanému výskytu kožných príznakov u niektorých psoriatických pacientov. Spoločnými spúšťačmi sú:

 • Stres: Bolo preukázané, že stres môže psoriázu spúšťať alebo zhoršovať.
 • Poranenie kože: napr. porezanie, popálenie alebo spálenie slnkom.
 • Infekcia: Niektoré infekcie, ako napríklad angína, môžu spustiť určitý typ psoriázy známy ako kvapková psoriáza.
 • Lieky: Zistilo sa, že u niektorých ľudí psoriázu spúšťajú alebo spôsobujú niektoré lieky. Ak sa domnievate, že niektorý liek môže mať vplyv na vašu psoriázu, predtým, než pristúpite k akejkoľvek zmene, sa poraďte s vašim lekárom, praktickou sestrou alebo lekárnikom.
Zdroj videa: YouTube.com

Závažnosť

Váš lekár môže pri popise vašej psoriázy používať pojmy ako mierna, stredne ťažká a závažná. Závažnosť tohto ochorenia sa vo všeobecnosti rozlišuje nasledovne:

Mierna:
iba niekoľko plakov,
menej ako 3 %
povrchu kože

Stredne ťažká:
3 - 10 % povrchu kože

Ťažká:
viac ako 10 %
povrchu kože

Ak vám však vaša psoriáza bráni pri každodenných aktivitách preto, že napríklad postihuje vaše ruky alebo chodidlá (vrátane nechtov), potom sa môže považovať za závažnú, aj keď postihuje menej ako 10% povrchu vášho tela.

Aby ste získali predstavu o povrchu kože, pokožka vašej dlane predstavuje asi 1% celkového povrchu pokožky na vašom tele.

Typy

Typy psoriázy sú definované podľa miesta postihnutia, závažnosti a vzhľadu. Najbežnejším typom je plaková psoriáza (80% ľudí trpiacich psoriázou má tento typ). U pacienta môže prepuknúť viac ako jeden typ psoriázy. Keď hovoríte so svojím lekárom o liečebných plánoch, je dôležité vedieť, o aký typ psoriázy ide a aká je jej závažnosť.

 • Miesto postihnutia: Niektoré formy psoriázy sa môžu objaviť kdekoľvek na tele. Iné typy sa zvyčajne prejavujú na konkrétnych častiach tela.
 • Závažnosť: Závažnosť psoriázy sa môže líšiť podľa jej typu alebo podľa toho, aká časť tela je postihnutá. Erytrodermická psoriáza je pravdepodobne najzávažnejšou formou tohto ochorenia, ktorá môže postihovať celé telo
 • Vzhľad: Rôzne typy psoriázy vyzerajú rôzne. Napríklad plaková psoriáza je tvorená červenými šupinatými plakmi na pokožke, kvapková psoriáza sa prejavuje ako malé vriedky, ktoré majú tvar vodných kvapiek, a pri nechtovej psoriáze vyzerajú nechty ako popichané alebo popraskané.

Späť na vrch


Diagnostika

Zdroj foto: Shutterstock.com

Psoriáza sa dá najčastejšie diagnostikovať tak, že vám lekár jednoducho prezrie kožu. Ak je to však potrebné, lekár vám môže odobrať malú vzorku kože, aby zistil, či máte psoriázu a vylúčil iné ochorenia, ako je ekzém alebo alergická reakcia.

Zdroj videa: YouTube.com

Ak bola spúšťačom vašej psoriázy angína, môže vám byť urobený výter hrdla na zistenie prítomnosti baktérie. Ak sa zistí jej prítomnosť, pravdepodobne vám budú predpísané antibiotiká. Ak máte tiež bolestí kĺbov, lekár môže nariadiť vykonanie krvnej skúšky na zistenie artritídy.

Často kladené otázky

Je psoriáza nákazlivá?

Nie je. Mnohí ľudia si myslia, že psoriáza je infekčná alebo nákazlivá, ale nie je to pravda – psoriáza sa nemôže prenášať na iných ani ju nemôžete od iných dostať.

Je psoriáza dedičná?

Psoriáza je zdedený stav, ale spôsob, akým k tomu dochádza je zložitý a zatiaľ ešte nebol úplne objasnený. Pravdepodobnosť, že u dieťaťa, ktoré má jedného rodiča s psoriázou, prepukne psoriáza, je zhruba 1 ku 4.

Ako môžem pomôcť priateľovi alebo členovi rodiny, ktorý trpí psoriázou?

Užitočným prvým krokom je zistiť si o psoriáze viac, aby ste pochopili, čím váš priateľ alebo rodinný príslušník prechádza. Jednou z najdôležitejších vecí, ktorú môžete urobiť, je, že im dáte najavo, že ste pripravený počúvať a podporovať ich, keď to budú potrebovať. Ľudia so psoriázou sa často cítia neisto a rozpačito kvôli tomu, ako vyzerajú, a môžu sa stať zlostnými, depresívnymi alebo uzavretými. Pozri sekcia Odkazy, kde sú uvedené informácie o skupinách pacientov, ktorí vám môžu poskytnúť ďalšiu podporu a informácie.

Existujú nejaké opatrenia, ktoré môžu pomôcť zmierniť príznaky psoriázy?

Psoriáza je nepredvídateľná choroba a často je zložité určiť, čo ju spúšťa alebo zhoršuje. Vo všeobecnosti platí, že najlepšie je nefajčiť a vyhýbať sa konzumácii veľkého množstva alkoholu, keďže to môže u niektorých ľudí zhoršiť symptómy.
Niektoré lieky môžu psoriázu zhoršovať. Ak si myslíte, že je to váš prípad, obráťte sa na vášho lekára ešte predtým, ako dôjde k akýmkoľvek zmenám vo vašej liečbe.

Zdroj foto: Shutterstock.com
Stres je taktiež predpokladaným spúšťačom psoriázy.

Je samozrejmé, že vyhýbať sa stresu úplne sa nedá, ale dobrým východiskovým bodom je dodržiavanie nasledovných všeobecných princípov zdravého životného štýlu (pestrá strava, pravidelné cvičenie a dostatok spánku). Pomáha tiež nosenie ľahkých odevov z látok s menšou pravdepodobnosťou dráždenia pokožky alebo vyvolania jej svrbivosti.

Moja súčasná liečba je neúčinná – mal by som sa obrátiť na svojho lekára?

Áno. Existuje celá škála liečob psoriázy, takže ak tá, ktorú práve absolvujete, nepomáha potláčať vaše symptómy, alebo ak nezaberá tak dobre, ako predtým, stojí za to vyhľadať lekársku pomoc. Ak vytrváte, máte veľmi dobrú šancu, že nájdete niečo, vďaka čomu bude vaša psoriáza pod kontrolou. Ďalšie informácie nájdete v časti liečby.

Ovplyvňuje psoriáza duševnú pohodu?

Áno, psoriáza môže mať negatívny vplyv na emocionálnu ako aj fyzickú pohodu tých, čo ňou trpia. Bolesť a ťažkosti spojené s kožnými léziami môžu narúšať spoločenskú a pracovnú aktivitu, pričom fyzické a duševné vplyvy psoriázy boli prirovnané vplyvom iných ochorení ako sú rakovina, artritída, hypertenzia, choroby srdca, diabetes a depresia

Späť na vrch


Liečba

Psoriáza sa nedá úplne vyliečiť. Existuje však celá škála možností liečby, ktoré v mnohých prípadoch dokážu udržiavať príznaky psoriázy pod kontrolou.

Zdroj videa: YouTube.com

Je dôležité pamätať na to, že žiadna jedna liečba nezaberá u každého, a že spôsob, akým pacient reaguje na konkrétnu liečbu, sa môže priebežne meniť – nájdeniu najúčinnejšej liečby často predchádza séria pokusov a omylov.

Liečby psoriázy sa vo všeobecnosti rozdeľujú do štyroch hlavných kategórií:

 • Lokálna liečba: liečba, ktoré sa aplikuje priamo na postihnutú pokožku.
 • Fototerapia: liečba ultrafialovým svetlom.
 • Konvenčná systémová liečba: lieky, ktoré sa užívajú vo forme tabletiek alebo injekcií, a pôsobia na telo ako celok.
 • Biologická liečba: lieky, ktoré upravujú imunitné reakcie tela. Tieto lieky sa podávajú vo forme injekcií alebo infúzií.

Ktorá liečba je pre vás tá správna?

Určiť, aká liečba (liečby) budú pre vás najlepšie, môže byť ťažké. Závisí to od množstva vecí, vrátane nasledovného:

 • Typ a závažnosť vašej psoriázy
 • Ako je liečba prispôsobená vášmu životnému štýlu alebo programu
 • Vyváženie rizík a úžitkov liečby
 • Váš vek a celkový zdravotný stav
 • Alergie a iné lieky, ktoré užívate
 • Vaše preferencie
 • Skutočnosť, či ste tehotná alebo tehotenstvo plánujete

Možnosti liečby
Možno bude potrebné, aby ste sa poradili so svojím lekárom o všetkých možnostiach liečby, o tom, ako dlho bude potrebné čakať na výsledky a kedy bude potrebné prejsť na iné riešenie, aby sa dal zostaviť liečebný plán. Nezabudnite, že vaše liečebné potreby sa môžu priebežne meniť. Ak sa závažnosť vašej psoriázy alebo váš celkový zdravotný stav zmení, budete možno musieť opätovne posúdiť svoje možnosti.

Zdroj foto: Shutterstock.com

Konvenčná systémová liečba

Systémová liečba je efektívna, ale môže byť spojená s potenciálnymi rizikami, takže sa väčšinou využíva iba pri stredne závažných a závažných stavoch psoriázy.
Existujú tri hlavné možnosti: methotrexate a acitretin znižujú rýchlosť delenia kožných buniek, zatiaľ čo ciclosporin potláča reakcie imunitného systému.
Ak sa váš dermatológ domnieva, že pre vás môže byť jedna z týchto liečob prospešná, pred pokračovaním liečby s vami preberie všetky za a proti. Je možné, že budete musieť absolvovať pravidelné krvné testy a kontroly krvného tlaku, a musíte byť informovaný o potenciálnych interakciách s inými liekmi, ktoré možno užívate.

Nesystémová liečba

Prvými dvoma hlavnými možnosťami sú lokálna liečba (terapia, ktorá sa aplikuje priamo na pokožku) a fototerapia (liečba ultrafialovým svetlom).

Lokálna liečba

Aa aplikuje priamo na pokožku. Možnosti sú nasledovné: zmäkčovače (zvlhčovadlá); lokálne steroidy; dechtové prípravky; dithranol; analógy vitamínu D a analógy vitamínu A. K dispozícii sú tiež liečivé šampóny a vodičky určené na liečbu psoriázy na koži na temene hlavy. Lokálna liečba je zvyčajne ošetrením prvej voľby a môže byť dostatočná pri liečbe miernych a stredne ťažkých foriem psoriázy.

Fototerapia

Má formu vystavenia kože účinkom dvoch typov ultrafialového svetla (UVA alebo UVB) pomocou špeciálnych svetelných prístrojov pod lekárskych dohľadom. PUVA terapia je špecifická metóda liečby, pri ktorej sa kombinuje vystavenie kože UVA svetlu so psoralénmi (chemikáliami, ktoré sa buď priamo aplikujú na pokožku, alebo sa užívajú vo forme tabliet, aby bola pokožka citlivejšia na UV svetlo). Fototerapia je zvyčajne dostupná iba v špecializovaných kožných ambulanciách.

Biologická liečba

Biologické lieky sa predpisujú pacientom so stredne ťažkou až závažnou psoriázou, ktorí nezareagovali na iné dostupné terapie alebo v nich už nemôžu pokračovať kvôli neprijateľným vedľajším účinkom. Na rozdiel od väčšiny iných liekov, ktoré sa vyrábajú kombináciou chemikálií, biologické lieky sa vyrábajú z ľudských alebo zvieracích proteínov. Biologické lieky boli istý čas k dispozícii – vakcíny a inzulín sú známe príklady biologických liekov.

Zdroj videa: YouTube.com

V prípade psoriázy biologické lieky blokujú aktivitu určitých buniek imunitného systém, ktorá zohráva úlohu pri tomto ochorení. V súčasnosti existujú štyri biologické lieky na liečbu psoriázy - etanercept, infliximab, adalimumab a ustekinumab. Pôsobia tak, že blokujú účinok určitých proteínov, pri ktorých sa zistil zvýšený výskyt v léziách psoriotických pacientov. Biologické lieky sa podávajú injekčne v rôznych intervaloch. Ak sa váš lekár domnieva, že pre vás môže byť jedna z týchto liečob prospešná, pred pokračovaním liečby zváži všetky za a proti a vysvetlí vám, aké testy budete musieť absolvovať pred začatím liečby a počas nej.

Späť na vrch


Životný štýl

Psoriáza môže spôsobovať svrbenie, bolesti a únavu, v dôsledku čoho môže byť náročné vykonávať každodenné aktivity. Psoriáza môže byť spojená aj so vznikom niekoľkých ďalších závažných ochorení. Mnohí pacienti uvádzajú, že dokážu tolerovať fyzické symptómy psoriázy, zatiaľ čo emocionálne a spoločenské implikácie majú na ich každodenný život najväčší vplyv.

Výskum Európskej organizácie psoriatických spoločností (EUROPSO) odhalil, že viac ako polovica pacientov so závažnou psoriázou považuje svoje ochorenie za vážny problém v ich každodennom živote. Preto je dôležité, aby ste dostávali lekársku starostlivosť, ktorú potrebujete na liečbu vašej psoriázy a minimalizáciu jej emocionálneho a spoločenského dopadu.

Kvalita života

Niektorí ľudia so psoriázou majú pocit, že ostatní ich stav nechápu. Môžu mať obavy, že iní ľudia – dokonca aj ich rodina alebo priatelia – môžu byť zaskočení vzhľadom psoriatických plakov. Takéto pocity sú prirodzené, ale nanešťastie môžu ovplyvňovať to, čo robia a ako komunikujú s ostatnými a prispievať k zlému vzťahu k vlastnému telu, nízkej sebaúcte, úzkosti a depresii. Psoriáza môže ovplyvňovať mnohé aspekty každodenného života vrátane práce, voľnočasových aktivít, vzťahov a dokonca aj výberu šatstva.
Ovplyvňuje psoriáza kvalitu vášho života? Zmenili ste vo svojom živote niečo kvôli psoriáze? Prestali ste robiť niektoré z vecí, ktoré ste robievali? Ak vaša psoriáza nie je pod kontrolou, informujte sa u vášho lekára o možnostiach liečby, ktoré by vám pomohli eliminovať dopad ochorenia na váš život.

Zdroj foto: Shutterstock.com

Vzťahy

Pre mnohých ľudí so psoriázou je hlavným problémom to, že sa im zdá, že ostatní nechápu to, čím prechádzajú, a môžu mať o ich chorobe mylné predstavy. Najlepším spôsobom, ako opäť získať kontrolu nad týmto ochorením, je zistiť si o ňom čo najviac a postúpiť takéto informácie svojej rodine a priateľom. Existuje množstvo podporných skupín ponúkajúcich informácie o rôznych témach súvisiacich so psoriázou, ktoré sa dajú stiahnuť alebo vytlačiť. Ak ste slobodný, psoriáza môže mať vplyv na vašu sebadôveru a môže sťažovať nadväzovanie nových vzťahov. Môžete sa trápiť tým, čo si myslia iní, alebo tráviť veľa času tým, že sa budete pokúšať svoju chorobu utajiť.

Sebaúcta

Psoriáza môže viesť k nízkej sebaúcte. Ľudia sa môžu kvôli nej cítiť neisto a mať voči sebe negatívne pocity.
Ak máte psoriázu, najmä ak máte lézie na odhalených častiach vášho tela, možno sa cítite neisto kvôli vášmu vzhľadu a preto, že neviete, ako na vás budú reagovať iní.

Budovanie sebaúcty

Ak budete vzdelávať samých seba ako aj ľudí okolo vás ohľadom psoriázy, môže vám to pomôcť chrániť a dokonca zvyšovať svoju sebaúctu.
Doprajte si nejaký čas na to, aby ste zachytili akékoľvek negatívne myšlienky a pocity, ktoré voči sebe prechovávate, a pokúste sa nahradiť ich pozitívnymi. Budovanie sebaúcty bolo popísané ako proces, ktorý pozostáva z niekoľkých krokov:

 • Lepšie pochopenie samých seba, vrátane vašich silných stránok, schopností a hodnôt
 • Pestovanie sebadôvery a tvorba pozitívneho obrazu o svojom tele
 • Rozvíjanie vašich schopností riešiť problémy a komunikačných schopností

Spoločenský život

Niektorí pacienti kvôli svojej psoriáze zmenili svoje spoločenské návyky.
Môže to byť frustrujúce, ak máte pocit, že nemôžete ísť plávať, nosiť krátke nohavice alebo si obliecť na nejaké zvláštne podujatie šaty s odhalenými ramenami, pretože sa obávate toho, ako budú ľudia reagovať na váš vzhľad. Môže to byť obzvlášť ťažké pre mladších ľudí, ktorí chcú jednoducho zapadnúť do davu.

Môže byť tiež zložitejšie zorganizovať si prázdniny.
Obmedzenia leteckej dopravy môžu znamenať, že si možno budete musieť vybaviť potvrdenie od lekára predtým, ako budete môcť vycestovať s liekmi, ktoré vám boli predpísané. Pri niektorých liekoch je potrebné, aby ste absolvovali pravidelné krvné skúšky na zistenie vedľajších účinkov, zatiaľ čo pri iných liekoch je potrebné dodržiavať špeciálne skladovacie požiadavky a uchovávať ich na chladnom mieste.

Ako si s tým teda poradíte?
Je dobré začať tým, že zistite čo najviac o vašom stave a spolupracovať s vašim lekárom, aby ste našli liečbu, ktorá bude zodpovedať vašim potrebám. Rozvíjanie schopností ako zvládať psoriázu – medicínsky, psychologicky i spoločensky – by malo pokračovať priebežne.

Depresia

Život s chronickým ochorením môže viesť k pocitom frustrácie a úzkosti, čo je úplne normálne. Ak však trpíte už dlhšie depresiou, nie je to normálne a môže byť potrebný zásah. Ak ste depresívny, môže byť ťažké nájsť energiu na vyhľadanie lekárskej pomoci. Správna liečba je však rozhodujúca a môže pomôcť ukončiť trápenie.

Zdroj videa: Youtube.com

Výskum Európskej organizácie psoriatických spoločností (EUROPSO) odhalil, že viac ako polovica pacientov so závažnou psoriázou považuje svoje ochorenie za vážny problém v ich každodennom živote.

Aké sú základné príznaky depresie:
 • Zmeny v chuti do jedla a zmeny telesnej hmotnosti (napr. nechuť do jedla alebo úbytok hmotnosti alebo zvýšená chuť do jedla a priberanie)
 • Zmeny vo vašom spánkovom režime (napr. nadmerná spavosť, ťažkosti so zaspávaním, časté budenie alebo predčasné ranné prebúdzanie sa)
 • Spomalený pohyb, ako je spomalená chôdza prípadne nervozita a nepokoj
 • Nízka sexuálna túžba
 • Pokles energie, malátnosť a prílišná únava
 • Nezáujem o veci, ktoré vám predtým prinášali uspokojenie a neschopnosť zabávať sa
 • Úzkosť
 • Rozčúlenie sa aj nad drobnosťami, podráždenosť a nezvyčajná nevraživosť
 • Problémy s koncentráciou a rozhodovaním
 • Pocity prázdnosti, viny a zlyhania
 • Beznádejne pochmúrne vyhliadky
 • Hypochondria alebo nadmerné obavy o zdravie
 • Samovražedné myšlienky a želanie umrieť – ak sa u vás objavia takéto príznaky, vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc

Ak máte aspoň 5 symptómov, môžete byť depresívny a mali by ste sa poradiť s vašim lekárom o niektorej z mnohých dostupných liečieb, ktoré vám pomôžu.

Vaše skúsenosti

V rámci kampane „Psoriasis 360“ sme požiadali pacientov so psoriázou a všetkých, ktorí k nej mali čo povedať, aby sa pripojili ku komunite a podelili sa s ňou o svoje príbehy. Mohlo by to pomôcť ľuďom lepšie pochopiť prežívanie tých, ktorí žijú so psoriázou, a ponúknuť podporu ďalším, ktorí možno majú podobné skúsenosti.

Veríme, že prostredníctvom vzdelávania ľudí o psoriáze môžeme zmeniť ich vnímanie ochorenia a pacientov, ktorí ním trpia. Chceme stimulovať u ľudí vnímanie psoriázy a umožniť pacientom, aby si o svojom ochorení zistili viac, obrátili sa na svojich lekárov a preskúmali všetky možnosti liečby, ktoré sú im v súčasnosti k dispozícii.

Späť na vrch


Nezabudnite si prečítať aj:

Aký je život so psoriázou?


natab960

ja som objavila v Trnave na Priemyselnej ulici novootvorenú liečbu kyslíkom je to aj na psoriázu a rôzne iné kožné neduhy. Ako psoriatička som po tom hneď skočila a môžem povedať že po štvrtej aplikácii sú fľaky očividne menšie a bledšie. Dokonca aj nechty sa dajú upraviť.

natab960

Ahoj, aj nechty sa stým dajú upraviť a výsledok je fantastický. Tá pani čo tam je mi ukazovala fotky pred a po aplikáciách. Nechtz boli ako nové... na ich stránke sú fotkz psoriázy pred a po. dávam link 4pmedical.sk Vrelo odporúčam vyskúšať :)