Rozhovor o infúznej terapii vitamínom C s odborníčkou.

Pani doktorka, štatistiky ohľadom výskytu rakoviny sú nie len na Slovensku alarmujúce. Príčin jej vzniku je veľmi veľa- zlá životospráva, fajčenie, alkohol, infekcie, žiarenie, chemické látky. Mnohé z nich súvisia s voľnými kyslíkovými radikálmi. Ako sa vysvetľuje ich pôsobenie a ako sa naše telo vie proti nim brániť?

Pani doktorka, štatistiky ohľadom výskytu rakoviny sú nie len na Slovensku alarmujúce. Príčin jej vzniku je veľmi veľa- zlá životospráva, fajčenie, alkohol, infekcie, žiarenie, chemické látky. Mnohé z nich súvisia s voľnými kyslíkovými radikálmi. Ako sa vysvetľuje ich pôsobenie a ako sa naše telo vie proti nim brániť?

Voľné kyslíkové radikály vznikajú ako prirodzená súčasť metabolických procesov v našom organizme. Majú jednak pozitívny význam – podieľajú sa na ochrane organizmu pred cudzorodými časticami, aktivujú enzýmy. Na druhej strane, sú voľné radikály zodpovedné za poškodenie buniek a vznik rôznych ochorení.

Keď dôjde k nadprodukcii voľných kyslíkových radikálov v organizme, začnú poškodzovať zdravé tkanivo, aktivujú vznik ďalších voľných radikálov a organizmus sa dostáva do začarovaného kruhu poškodzovania vlastných tkanív a zhoršovania príznakov ochorenia.

Nadmerná produkcia voľných radikálov sa podieľa na vzniku pľúcnych, kardiovaskulárnych, onkologických a neurodegeneratívnych ochorení, ochorení tráviaceho traktu, pečene, pankreasu, obličiek a rôznych metabolických porúch. Podieľajú sa i na vzniku a priebehu ochorení centrálneho nervového systému, ako napríklad neuritíd, Alzheimerovej choroby, Parkinsonovej choroby, pri starnutí, ateroskleróze mozgu a pri epilepsii.

Odstraňovanie voľných radikálov z tela prebieha prostredníctvom tzv. antioxidačnej ochrany. Antioxidanty sú všetky systémy a látky, ktoré brzdia a tlmia voľné radikály. Medzi najznámejšie antioxidanty patria niektoré druhy vitamínov /C, A , E/, stopové prvky /selén, zinok/, enzýmy a iné zlúčeniny, napr. koenzým Q10, flavonoidy v zelenom čaji.

Spomenuli ste antioxidanty. Je ich možné doplniť stravou, teda perorálne, alebo tieto dávky nepostačujú? Môžete uviesť príklad?

Dávky antioxidantov, ktoré prijímame v potrave, nie sú postačujúce. Navyše sa v súčasnosti mnoho ľudí stravuje nezdravo, čo hladinu antioxidantov v organizme ešte znižuje.

A v prípade, že už človek trpí nejakým chronickým alebo onkologickým ochorením, potrebuje niekoľkonásobne vyššie dávky ako človek zdravý.

Napríklad pri podávaní vitamínu C ústami nie je možné dosiahnuť jeho adekvátne dávky v krvi, kvôli obmedzený transportným možnostiam v čreve, čiže veľké množstvo vitamínu C, ktorý prijmeme vo forme potravy, tabletiek či sirupov, sa z tela vylúči bez toho, aby v organizme zohral svoju dôležitú úlohu. Na dosiahnutie liečivých účinkov vitamínu C sú potrebné vysoké dávky, ktoré možno dodať organizmu len vnútrožilovým infúznym podaním.

Uviedli ste ako príklad infúznu terapiu vitamínom C. O akých dávkach vitamínu C hovoríme v prípade prevencie, a o akých v prípade liečby závažných ochorení ?

Preventívne odporúčame kúru infúznym vitamínom C na jar a na jeseň, 1x týždenne 4 týždne za sebou v dávke 7,5 g vitamínu C v 1 podaní.

Terapeuticky môžeme infúzny vitamín C využiť na liečbu reumatických a alergických ochorení, pri atopickej dermatitíde, pri herpetických infekciách, pri depresiách, pooperačne na lepšie hojenie rán, pri syndróme vyhorenia a samozrejme aj pri onkologických ochoreniach. Dávkovanie je vyššie ako pri preventívnom podaní a závisí od konkrétnej diagnózy, celkového stavu pacienta a od toho, či je ochorenie v akútnej alebo chronickej fáze.

Aké sú Vaše osobné skúsenosti s infúznou terapiou vitamínom C? Môžete nám uviesť nejaké príklady z Vašej praxe?

Za obdobie, počas ktorého podávame vitamín C v našej ambulancii, sme sa stretli s rôznymi diagnózami. Bez ohľadu na diagnózu však všetci pacienti potvrdili, že sa po infúziách vitamínu C cítia vitálnejší, majú viac energie a viac vládzu.

Pri onkologických pacientoch, okrem už vyššie spomenutého efektu, pozorujeme zvýšenú kvalitu života, pokles onko-markerov, lepšie zvládanie chemoterapie.

52-ročný pacient s karcinómom prostaty s metastázami v kostiach absolvoval externú rádioterapiu na prostatu. Po pol roku od ukončenia rádioterapia došlo k vzostupu PSA (prostatický špecifický antigén) na 14 ng/ml. Pacient z osobných dôvodov odmietol navrhovanú onkologickú liečbu. Absolvoval 2 mesačnú kúru infúznym vitamínom C, po ktorej bola kontrolným odberom zistená znížená hladina PSA na 4 ng/ml.

43-ročná pacientka s karcinómom prsníka po mastektómii, externej rádioterapii má diagnostikované metastázy v pľúcach aj v pečeni. Cestou spádového onkológa je liečená chemoterapiou, ktorá však nie je dostatočne účinná, nakoľko došlo k progresii metastáz. Pacientka pri príchode do našej ambulancie udáva vyčerpanosť, zvýšenú únavu, kašeľ a dýchavičnosť pri minimálnej námahe. U pacientky sme zahájili infúznu liečbu vitamínom C. V pláne je postupné zvyšovanie dávky. Liečbu sme zahájili dávkou 15 g vitamínu C 2x do týždňa prvý týždeň, 30 g vitamínu C 2 x do týždňa druhý týždeň, 60 g vitamínu C tretí týždeň a od 4. do 8. týždňa 75 g vitamínu C 2x do týždňa. Pacientka zatiaľ absolvovala 2 týždňovú liečbu. Udáva ústup kašľa a dýchavičnosti, nárast energie. Z ďalších zaujímavých diagnóz a výsledkov by som rada spomenula pacientku s reumatoidnou artritídou, s výraznou bolestivosťou a edémom pravého zápästia. Pacientka odmietla antireumatiká, užívala iba vitamín C v infúziách. Bolestivosť ustúpila už po prvých infúziách, edém úplne vymizol do 3 týždňov od zahájenia liečby.

Aký vidíte prínos tejto terapie, a čo by ste odporučili lekárom a pacientom?

Vnímam to tak, že infúzna liečba vitamínom C poskytuje nové možnosti pacientom aj lekárom.

Lekárom, ktorí sa rozhodnú ponúknuť aj tento spôsob terapie, sa otvorí úplne nová cesta prístupu k pacientovi, nový spôsob liečby, nové obzory. Efekt sa zrazu objaví aj tam, kde je konvenčná terapia dlhodobo neúspešná alebo nedostatočná.

Život je príliš krehký a príliš krátky. Je dôležité, aby bola jeho kvalita čo najvyššia. Je na nás lekároch, aby sme našim pacientom umožnili prístup k liečbe, ktorá im zmierni utrpenie a zlepší prežívanie.