Muži a psychické zdravie- 2. časť

V otázke sily a celkovej zdatnosti vždy kraľovali muži. Nezlomní, silní, statoční aj v tých najťažších chvíľach. Prežili a zvládli všetko. Je to ale naozaj tak, že sú ako stroje? Ako ich najlepšie pochopiť a pomôcť im?

Zdroj foto: Shutterstock.com

3 body psychického zdravia

Dôležité sú tri body v oblasti psychického zdravia u mužov: prevencia, reakcia a akciaPrevencia je múdry a predvídateľný krok prameniaci z poznania-záchrana situácie ešte pred tým, než sa niečo nevhodné stane a vyhnutie sa problémom. Prevencia je starostlivosť o svoje telo aj psychiku (zdravý životný štýl, techniky zvládania stresu, komunikačné a sociálne zručnosti pod.). 

Reakcia je situácia, kde cítim, všímam si a uvedomujem si, že sa so mnou už niečo deje (nevládzem, som unavený, podráždený, opíjam sa, rútia sa mi vzťahy a pod.).

Akcia je dôležitý krok a napája sa na reakciu – niečo sa so mnou deje a preto konám. V tomto prípade hovoríme o všetkom, čo vplýva na psychiku človeka a negatívne ju ovplyvňuje – o strese. Reakcia môže byť svojpomocná, kde si pomáham sám (cítim sa unavený z práce, zo vzťahov s ľuďmi, z problémov, množstva práce) a reagujem tým, že vypínam, relaxujem a prechádzam do fázy kľudu a odpočinku- aby som načerpal sily a mohol konať a pulzovať ďalej. Alebo vyhľadám priateľa či známeho a snažím sa vysloviť svoj problém.

V iných prípadoch, keď vnímam, že situácia je závažnejšia a cítim sa v nepohode a akosi nezvládam svoje problémy, je dôležité vyhľadať pomoc. Ale nie zo slabosti, ale z uvedomenia, že nie som a nemusím byť hrdina. V týchto situáciách je vhodné vyhľadať psychológa, psychoterapeuta - buď priamo alebo napr. aj prostredníctvom už dnes aj na Slovensku fungujúcich internetových kliník alebo psychiatrickú pomoc. Pomoc zo strany psychoterapeuta je vynikajúci spôsob, ako pomocou spätnej väzby a porozumenia od iného človeka znova rozbehnúť svoj životný príbeh na nahodiť svoj život naspäť na koľajnice.

Prečítajte si o tomto probléme viac:


Prvá časť článku psychického zdravia mužov

Čo je to vlastne ľudovo nazývaná "depka"?


Každý z nás je iný a miera stresu, ktorý zvládame je individuálna. Dôležité je preto riadiť sa sebou a svojimi potrebami. Rovnako potrebné je rozlišovať aj škodlivé/ neúčinné formy odbúravania stresu (alkohol, drogy, prepínanie síl) a efektívne formy (šport, vypnutie, relax, masáž, rozhovor s priateľmi, psychologická pomoc).

Dôležitými bodmi psychického zdravia u mužov je prekonanie osobných a spoločenských bariér, čo otvorí mužovi dvere do úplne nového nepoznaného sveta, do inej dimenzie bytia. Vnímanie seba, počúvanie seba, senzitivita k sebe v zmysle uvedomenia si- aj ja mám limity, mám problém, informovanosť o psychickom zdraví a jeho možných narušeniach, pomoc sebe alebo prostredníctvom odborníka-sprievodcu, to je smer a tendencia nového muža, ktorý sa prestal hrať na osamelého hrdinu, ktorého nič nebolí a stal sa znova človekom-akým vždy bol. Zistil, že hrdina v ňom môže byť len naučenou maskou a v skutočnosti je a vždy bol zraniteľným-ako my všetci.

Aj Valibuk bol iba človek, ktorý potreboval oddych, vypnutie, potreboval sa porozprávať, nájsť dobrú radu alebo pomoc od múdreho starca. A možno už potom nepotreboval ničiť lesy ani seba, ale našiel si svoju cestu, ako byť sám sebou a ako vychádzať aj lepšie s inými.

Literatúra:

  • BLY, R.: Železný Jan. Praha: Argo. 8072036599. 2005, 278 s.
  • DOBŠINSKÝ, P.: Prostonárodné slovenské povesti 1. Bratislava: Tatran, 1973. 560 s.
  • FRANEK, J.: Mental Health For Men: This Is Why Men Need To Start Talking About Mental Health. In Askmen [online]. Dostupné na internete: http://www.askmen.com
  • SULLIVAN, L.: Men's Health Week: facing up to male mental health problems. In TheGuardian.com [online]. Dostupné na internete: http://www.theguardian.com