Cukrovka u detí

Viete si predstaviť že ste niekoľkokrát denne odkázaní na lieky? Cukrovkári to musia prežívať stále, až do konca života. Niektorí s ňou žijú od malička, iní ju nadobudli počas života alebo v starobe. Či už ide o cukrovku I. alebo II. typu, nedostatok inzulínu, ktorý je pre život nutnosťou majú spoločný.

dieta_cukrovka_inzulin Zdroj foto: Shutterstock.com

Cukrovka alebo diabetes mellitus je porucha metabolizmu spôsobená deficitom inzulínu, ktorý môže byť absolútny alebo relatívny. Ochorenie je celoživotné a jeho výskyt v poulácii rastie.

Príčiny vzniku

U detí je častejší výskyt diabetes mellitus typ I, ktorý je typický absolútnym nedostatkom inzulínu. Vzniká väčšinou u geneticky predisponovaných osôb, prítomné môžu byť aj špecifické protilátky.

Diabetes typu II je typický pre vyššie vekové kategórie a je spôsobený nedostatočným pôsobením inzulínu na cielové tkanivá. Zvýšený výskyt tohto typu cukrovky u detí súvisí so zvyšujúcim počtom obéznych aj v mladšej vekovej kategórií.

Príznaky

Pri cukrovke  I. typu sa symptómy zjavujú náhle. Najčastejšie sú časté močenie, nadmerné pitie, chudnutie. U detí si rodičia často všimnú silný acetónový zápach z úst. K menej špecifickým príznakom patrí nadmerný príjem potravy, poruchy zraku, svrbenie, zvýšený výskyt zápalových a mykotyckých infekcií močovopohlavného systému.

Diabetes mellitus II typu sa často diagnostikuje náhodne v rámci preventívnej prehliadky alebo vyšetrenia indikovaného z iných príčin. Príznaky sú nešpecifické, nevýrazné a rozvíjajú sa pomaly.

Diagnostika

Základom diagnostiky je hladina glykémie v krvi. Nalačno by glykémia nemala byť vyššia ako 7 mmol/l a glykémia počas dňa by nemala prekročiť hranicu 11,1 mmol/l. V nejasných prípadoch sa vykonáva orálny glukózo-tolerančný test. Pri diabetes mellitu I. typu sa navyše v laboratórnych vyšetreniach môže zistiť prítomnosť cukru a ketolátok v moči, porucha metabolizmu minerálov, acidóza. Stanvuje sa hladina C-peptidu na zistenie sekrécie inzulínu.


Čítajte viac: Tieto hodnoty vám prezradia, či máte cukrovku!


Liečba

Liečba diabetes mellitus je celoživotná, je potrebná veľká disciplína a prispôsobenie životného štýlu režinovým opatreniam, ktoré ovplyvňujú vývoj dieťaťa. Cieľom liečby je odstrániť príznaky a predchádzať komplikáciám spojeným s cukrovkou.

Pri cukrovke I. aj II. typu sú dôležité diétne opatrenia s vylúčením voľných sacharidov zo stravy. Pri DM II. typu u obéznych detí znížime kalorický príjem za účelom zníženia hmotnosti a tak znížime potrebu farmakologickej liečby. Cieľom je pravidelný a rozvnomerný príjem potravy v optimálnom množstve.

Fyzická aktivita je veľmi dôležitou súčasťou liečby, na ktorú sa často zabúda. Dôležité je pravidelné a dlhodobé cvičenie, aspoň 3-4krát týždenne najmenej 30 minút. Pohyb zvyšuje využitie glukózy a u obéznych pacientov pomáha dosiahnuť ideálnu hmotnosť.

V liečbe cukrovky I. typu, ktorá je u detí častejšia sa pouzíva výhradne inzulín a preferovaný je intenzifikovaný inzulínový režim. Cieľom je príbližť sa prirodzenej sekrécii inzulínu.

U pacientov s diabetes mellitus II. typu sa liečba začína perorálnymi antidiabetikmi. Liečba inzulínom je vhodná pri nedostatočnej účinnosti liečby perorálnymi antidiabetikami.

Kompenzácia diabetu sa hodnotí na základe glykémie (hladiny cukru v krvi, glykozúrie (prítomnosť cukru v moči) a ketonúrie (prítomnosti ketolátok v moči). Dlhodobá kompenzácia sa hodnotí na základe hladín glykovaného hemoglobínu, ktorá poskytuje údaje za uplynulých 8-10 týždňov. Výborná kompenzácia je do 6,5%. Pravidelne sa vyšetruje očné pozadie, ktoré môže odhaliť včas cievne komplikácie diabetu, periférny nervový systém a funkcia obličiek. Kompenzácia diabetu je dôležitá v prevencii komplikácií ako je porucha zraku, poškodenie obličiek, neuropatia a ateroskleróza.


Buďte informovaní o všetkom, čo Vás zaujíma. Čítajte novinky a zaujímavosti z oblasti zdravia, krásy a životného štýlu.