Neskoré komplikácie pri cukrovke

Diabetes mellitus prostredníctvom zvýšenej hladiny cukru v krvi spôsobuje poruchu funkcie niektorých orgánov poškodením malých a veľkých ciev. U pacientov s cukrovkou II. typu je okrem toho častý výskyt zvýšenej hladiny tukov v krvi, zvyšený krvný tlak a obezita, ktoré zvyšujú riziko komplikácií.

diabeticke_tazkosti Zdroj foto: Shutterstock.com

Príčiny vzniku

Poškodenie malých ciev – mikroangiopatia v obličkách, sietnici, nervoch a nohy spôsobuje poruchy ich funkcie. Makroangiopatia - poškodenie veľkých ciev spôsobuje zrýchleným rozvojom aterosklerózy vznik náhlych mozgových príhod na základe neprekrvenia, ischemickej choroby srdca a ischemickej choroby dolnej končatiny.

Diabetická nefropatia

Diabetické poškodenie obličiek môže byť na začiatku bez prejavov. Neskôr sa zvyšuje množstvo bielkoviny albumínu vylučované obličkou, posledným štádiom je zlyhanie obličiek a závislosť pacienta na dialýze. Vznik neskorých komplikácií je závislý na kompenzácií cukrovky, ktorá sa dá monitorovať krátkodobo hladinou cukru v krvi a dlhodobo podľa hodnôt glykovaného hemoglobínu, fruktózamínu, body mass indexu pacienta. Zdravá oblička by nemala vylúčiť do moču viac ako 0,15g bielkovín za 24 hodín. V krvnom sére sa funkcia obličiek hodnotí pomocou kreatinínu, ktorého hodnoty sú pre mužov 55-100 μmol/l, u žien 44-95 μmol/l. Pri hodnote kreatinínu nad 200 μmol/l je potrebné vyhľadať nefrológa.


Kedy sa môžu vyskytnúť aj tieto problémy? Prečítajte si:

Akútne komplikácie cukrovky

Diabetická retinopatia

Poškodenie ciev sietnice spôsobuje zvýšená hladina cukru v krvi. Postupne dochádza k poruchám zrakovej ostrosti, ktoré môžu dospieť až do stavu úplnej slepoty. Preventívna prehliadka u očného lekára jedenkrát ročne môže pomôcť včasnému odhaleniu komplikácií na sietnici. Liečebnou metódou pri diabetickej retionpatii je laserová fotokoagulácia sietnice.

Diabetická neuropatia

Diagnostika poškodenia nervov následkom diabetickej mikroangiopatie je založená na klinických príznakoch ako bolesť, abnormálne pocity v končatinách, zníženie citlivosti, slabosť končatín, zápcha, hnačky, pocit ťažoby v žalúdku, zrýchlenie srdcovej činosti, znížené potenie na dolnej polovici a zvýšené potenie na hornej polovici tela a poruchy erekcie. Diabetickú neuropatiu potvrdíme elektormyografickým vyšetrením. Liečba spočíva v odstranení bolestí a parastézií (abnormálne alebo spontánne vnemy ako mravenčenie, svrbenie,pálenie). Liečba, ktorá by odstránila príčinu zatiaľ nie je známa.

Syndróm diabetickej nohy

Typický príznakmi sú povrchové a hlboké defekty, gangréna, deformity a patologické zlomeniny dolnej končatiny od členkov dole často s prítomnou sekundárnou infekciou. Pri syndróme diabetickej nohy je dôležitá starostlivosť o nohy. Pravidelné prezretie nôh, ochrana pred nadmerným chladom alebo teplom, ošetrenie poranení, nosenie vhodnej obuvy. Pri infekcii sú nutné antibiotiká.

Liečba a prevencia

Najdôležitejšia je prevencia vzniku komplikácií, dobrou kompenzáciou cukrovky, liečba hyperlipidémie (zvýšenej hladiny tukov v krvi) a vysokého krvného tlaku ak je prítomný. Dôležité je udržanie normálnej hmotnosti, zvýšená fyzická aktivita a abstinencia fajčenia.


Prečítajte si tiež aj o ďalších komplikáciách, ktoré sa môžu objaviť:

Akútne komplikácie cukrovky