Kedy dochádza k stavu hypo a hyperglykémie?

Diabetes mellitus patrí medzi závažné ochorenia, postihujúce mladých i starých ľudí po celom svete, bez výnimky. Je nutné naučiť sa s touto chorobu žiť a mať ju pod kontrolou, hoci aj napriek tomu občas dochádza k určitým výkyvom, ktoré môžu zhoršiť stav každého cukrovkára.

Čo je to glykémia?

Glykémia je hladina (množstvo) glukózy v krvi. Udáva sa v jednotkách mmol/l (milimól na liter) krvi, určujúcich počet molekúl glukózy v jednom litri krvi. U zdravého človeka sa hodnota glykémie nalačno pohybuje v rozsahu 3,5 – 6,0 mmol/l, pričom dve hodiny po jedle sa môže hodnota o niečo zvýšiť, no nemala by presiahnuť hranicu 7,8 mmol/l.


Prečítajte si aj:

Máte nábeh na cukrovku? Držte sa týchto rád!


Kedy dochádza ku zníženiu hladiny glukózy v krvi?

Hypoglykémia predstavuje stav, keď sa hladina glukózy v krvi zníži pod 3,3 mmol/l a nastupujú príznaky ako:

 • chvenie rúk

 • studený pot

 • zblednutie

 • búšenie srdca

 • potenie

 • dezorientácia

Najčastejšou príčinou býva neprimeraná dávka inzulínu alebo aj nesprávne miesto podania injekcie. Hladina glukózy v krvi sa môže znížiť aj v dôsledku porušenia diéty (vynechanie jedla alebo zmena obsahu jedla), namáhavého telesného cvičenia alebo pri použití alkoholu. V prípade, že je u pacienta vysoké riziko vzniku hypoglykémie, odporúča sa mať pri sebe inzulínové pero.

Tento stav sa môže vyliečiť aj vhodnými potravinami s vysokým glykemickým indexom, ako sú napríklad džúsy, tabletky hroznového cukru. Nevhodná je čokoláda, pretože obsahuje aj veľký podiel tukov, spomaľujúcich vstrebávanie glukózy do krvi.

Ako sa prejavuje hyperglykémia?

Hyperglykémia znamená zvýšenie hladiny glukózy v krvi nad hodnotu 10 mmol/l, pričom môže byť dočasná alebo trvať aj dlhšiu dobu. V dôsledku dlhotrvajúcej hyperglykémie telo pociťuje nedostatočné množstvo energie vo svojich bunkách a preto sa ju snaží získať z iného zdroja – z tukov. Rozkladaním tukov vzniká energia spolu s odpadovými látkami, tzv. ketónmi. Sprievodné príznaky sú:

 • veľký smäd

 • slabosť, ospalosť

 • vylučovanie veľkého množstva moču

 • vracanie

 • bolesti hlavy

 • pocit pálenia v ústach

Stav zvýšenej úrovne glukózy v krvi môže byť vyvolaný nedôslednou sebakontrolou, nesprávnym dodržiavaním inzulínovej liečby, chybou v diéte (príliš veľké množstvo sacharidov v jedle) alebo nedostatočným telesným pohybom.

Ak sa tento stav včas nerozpozná a nelieči sa, môže u pacientov s cukrovkou 1. typu vzniknúť diabetická ketoacidóza, ktorá je charakterizovaná výraznými hyperglykémiami pri absolútnom nedostatku inzulínu a zvýšením ketolátok v krvi a v moči.


Prečítajte si aj tento článok:

Máte nábeh na cukrovku? Držte sa týchto rád!

Matelečko

Bolo by dobré spomenúť aj typické výkyvy nálady pri hypo alebo hyperglykémii, náhla zmena v správaní. To je asi najbežnejší príznak pri tomto probléme, vieme to pozorovať hlavne u detí, dospelý človek sa to môže snažiť ovládať. Z vlastnej skúsenosti (odpozorované u druhej osoby) - pri poklese hladiny cukru v krvi dotyčný zbledne a začne byť bez zjavnej príčiny veľmi nepríjemný a "ufrfľaný" - spoľahlivý varovný príznak - ihned treba konať, pomôcť.