Chlorella - detoxikant s vysokým obsahom proteínov

Táto jednobunková riasa má priaznivé účinky na náš organizmus. Chlorela pomáha pri problémoch s krvným tlakom, chudokrvnosťou, imunitou, ale pomáha aj pri chudnutí.

Čo je chlorella?

Chlorella je sladkovodná jednobunková riasa bez bičíka z oddelenia chlorophyta s priemerom 2-10 μm. Veľkosťou je porovnateľná s červenými krvinkami. Patrí k najstarším organizmom na zemi. Vo svojom chloroplaste obsahuje zelené fotosyntetické pigmenty chlorofyl-a a chlorofyl-b. Fotosyntézou sa rýchlo rozmnožuje, pričom potrebuje len oxid uhličitý, vodu, slnečné svetlo a obmedzené množstvo minerálov. Názov chlorella pochádza z gréckeho chloros (χλώρος) – zelený. Latinská koncovka pre zdrobneninu ella znamená malá.

Nemecký biochemik a nositeľ Nobelovej ceny za medicínu v r. 1931 Otto Heinrich Warburg študoval fotosyntézu tiež na chlorelle. Keď v roku 1961 Melvin Klein z Kalifornskej univerzity získal Nobelovu cenu za chémiu za výskum asimilácie oxidu uhličitého v rastlinách, výskum prevádzal na chlorelle. Kvôli svojej fotosyntetickej efektívnosti je potenciálnym zdrojom jedla. V suchom stave obsahuje asi 45-60 % bielkovín, 8-20 % tuku, 8-20 % sacharidov, 5% vláknin, 10 % minerálov a vitamínov. Na industriálne ciele sa veľkoplošne pestuje vo veľkých rybníkoch alebo v uzavretých skleníkoch.

Aby naše telo bolo schopné vstrebať obsah chlorelly, treba narušiť jej pevné bunkové steny, aj keď niektoré pokusy naznačujú, že narušenie bunkových stien nie je kvôli vstrebateľnosti výživových látok nutné.

Účinný detoxikant

Jedna z hlavných príčin väčšiny chorôb (kĺby, kosti, obličky, zápaly, rakovina, kardiovaskulárny a imunitný systém, srdcovo-cievne choroby, Alzheimerova choroba a iné degeneratívne choroby nervového systému…), resp. ich facilitátorom, je toxikovaný a prekyslený organizmus. Príčinou prekyslenia organizmu je strava bohatá na mäso, cukor, energetické nápoje, kávu, alkohol, bielu múku.

Archeologické výskumy, ktoré porovnávali kosti ľudí z dávnych dôb s kosťami ľudí modernej doby, zistili, že u moderného človeka sa nachádza asi 1000 x viac toxínov. Toxíny a ťažké kovy denne prijímame v strave (sú v každej potravine), očkovaním a radiáciou. Chlorella vďaka vysokému podielu chlorofylu zbavuje telo toxínov, viaže na seba ťažké kovy, rádioaktívne častice a vylučuje ich z tela. Zároveň pôsobí zásadotvorne na pH nášho organizmu a ako antioxidant vďaka vitamínu B2 a zinku, ktorý chráni bunky pred oxidačným stresom.

Chlorella pyrenoidosa výrazne napomáha detoxikácii krvného obehu, pečene a celého organizmu, okrem toho čistí črevá a pomáha udržiavať zdravú črevnú flóru. Príjem chlorelly znižuje obsah dioxínov v materskom mlieku.

Chlorella obsahuje vysoký podiel antioxidantov. Štúdia na užívateľoch alkoholu a zároveň fajčiaroch preukázala zvýšenie vitamínu C (44,4 %) a vitamínu E (15,7 %), ako i dvoch antioxidačných enzýmov v červených krvinkách (katalázy o 5,5 % a superoxidu dismutázy o 17,5 %) pri denných dávkach chlorelly 6,3 g po dobu 6 týždňov.

Vedecké výskumy potvrdzujú, že chlorella dokáže akumulovať ťažké kovy

Chlorella je schopná prostredníctvom bunkových stien akumulovať ťažké kovy, čo je vo všeobecnosti bežná vlastnosť rias. Výskumy potvrdili, že je schopná akumulovať 3,579.01μg/g ťažkých kovov, z toho 100μg/ml hexavalentného chrómu. Ďalšie pokusy ukázali, že akumulačné vlastnosti chlorelly sú efektívne pri akumulácii arzénu a merkúria. Pri pokusoch na myšiach bol tehotným myšiam podávaný zdroj chlorelly vo forme parachlorelly beijernicki (kmeň CK-5 s neporušenými stenami) v objeme 10 % potravy spolu s cielene podávaným merkúriom. Skupina, ktorá požívala chlorellu, vykázala mierne nižší obsah merkúria v krvi (15 %) a mozgu (13,5 %) matiek a menej merkúria v krvi, mozgu, pečeni a obličkách plodu po narodení. Nárast fekálneho a močového vylučovania merkúria bol pozorovaný aj pri skupine, ktorá dostávala o polovicu nižšiu dávku chlorelly (teda 5 % z dennej stravy) a to počas 21 dní s kritickou dávkou 100 mg ( 5,400mg/kg) spolu s vysokými dávkami merkúria (5 mg/kg).

Pri sledovní účinku chlorelly sp (chlorella autotrophica, pokladaná za podskupinu chlorelly vulgaris) v odpadových vodách sa tiež potvrdila jej schopnosť viazať na seba ťažké kovy. Soli s obsahom ťažkých kovov boli rozpustené v rôznej koncentrácii v 10 l nádobe a následne okysličované vzduchom počas 12 dní pri teplote 33 °C a svetelnej intenzite 2 200 luxov. Odstraňovanie kovov bolo zaznamenávané každé 4 dni počas experimentu. Chlorella sp. odstránila po 4, 8 a 12 dňoch 37%, 43% a 67% medi, 34%, 43%, 50% chrómu, 56%, 69%, 77% olova. Redukcia kadmia po 12 dňoch zaznamenala hodnotu 93%. Zo skúmania možno vyvodiť záver, že chlorellu sp. možno využiť na detoxifikáciu a enviromentálne čistenie od kovov.

Obdobným pokusom s mikroriasami vedci prišli k záveru, že tieto sú schopné vyčistiť znečistenú vodu od amoniaku a fosforu. Pri Santafé de Bogotá v Kolumbii boli do valcových sklených nádob zmiešané odobraté vzorky z odpadovej agroindustriálnej vody spolu s kultúrami Chlorelly vulgaris a Scenedesmus dimorphus. Tri 216 hodinové pokusy pre každú mikroriasu preukázali ich schopnosť odstrániť z odpadových vôd fosfor a amoniak. Tieto riasy majú schopnosť znížiť enviromentálne znečistenie silne kontaminovaných agroindustriálnych vôd.

Kultúra chlorelly vulgaris 2×106 cells/ml znížila v znečistenej vode podiel iónov amoniaku (71,6 %), fosforu (28 %) a chemickú spotrebu kyslíka (61 %) a po 5 dňoch rozpustila na vode plávajúci mikrobiálny biofilm.

Chlorella pyrenoidosa v 31°C médiu s obsahom CdCl2 s koncentráciou v rozsahu od 0.025 do 0.500 μg/ml na seba v priebehu 60 min. lineárne viazala kadmium. Miera naväzovania kadmia závisela od jeho koncentrácie; na polovičnú saturáciu bola potrebná koncentrácia 2.98 μM CdCl2. Absorbcia kadmia bola nižšia pri nižšej teplote bez osvetlenia. Mangán a železo bránili prijímaniu kadmia, avšak zinok a kobalt nemali na príjem žiaden vplyv. Kinetické štúdie ukázali, že mangán pôsobí ako konkurenčný inhibítor pri absorbcii kadmia a platí to aj opačne. Bunky pestované v médiu s nízkym obsahom mangánu absorbujú Cd aj Mn rýchlejšie ako bunky pestované v médiu s vyšším obsahom mangánu. Miera absorbcie Cd a Mn je tiež vyššia u buniek, ktoré už boli vystavené kadmiu. Údaje podporujú záver, že mangán a kadmium majú rovnaký transportný systém v Chlorelle Pyrenoidosa.

Vedci skúmali, či Chlorella vulgaris chráni obličkové bunky pred oxidačným stresom a poškodením buniek spôsobenými chloridom ortuťnatým. Výsledky preukázali, že HgCl2 spôsobuje oxidačný stres a bunkové poškodenie a že chlorella vulgaris predchádza oxidačnému stresu a poškodeniu buniek v obličkách.

Medzinárodne uznávaný vedec v oblasti medicíny Yoshiaki Omura zistil, že v jadrách predrakovinových buniek sa nachádza ortuť, ktorú úspešne eliminoval požívaním 100 mg tabliet koriandra 4x denne. Kombinácia chlorelly a koriandra je teda účinná pri vylúčení ortute z tela.


Prečítajte si tiež:

Znečistenia vôd a ich účinky na organizmus


Priaznivé účinky chlorelly

Chudokrvnosť (anémia)

Chlorella prečisťuje krv, podporuje tvorbu červených krviniek a vďaka vitamínom B2, B6, B12, kyseline listovej a vysokému podielu železa je účinná pri chudokrvnosti (anémii). Chudokrvnosť je okrem iného častý sprievodný jav pri tehotenstve. Štatistiky v Japonsku uvádzajú mieru chudokrvnosti u tehotných žien 17-22 %. U potkanov, ktorým do potravy pridávali chlorellu (5-10 % obsahu dennej stravy), sa zvýšil obsah železa v erytrocytoch (červených krvinkách) a znížila sa chudokrvnosť. Podobné výsledky sa zopakovali pri tehotných ženách, ktorým bolo podávaných 6 g chlorelly od 12.-18. týždňa tehotenstva po pôrod. Zvýšili sa hodnoty hemoglobínu (+5,6 %), hematrocitov ( +6,3 %) a červených krviniek (+4,7 %) v porovnaní so skupinou, ktorá neužívala chlorellu. Pri pokuse nebol zaznamenaný žiaden dopad na krvný tlak. Ženám sa znížilo množstvo proteínov v moči, čo naznačuje možný ochranný efekt obličiek. Nebol zaznamenaný žiaden nepriaznivý účinok na matky alebo deti.

Krvný tlak

Chlorella znižuje hladinu cholesterolu a upravuje hladinu cukru (glukózy) v krvi, či už jej znížením alebo zvýšením. Je vhodnou prevenciou pred kardiovaskulárnymi chorobami, cukrovkou, vysokým tlakom. Štúdia skúmajúca efekt chlorelly s vysokým obsahom GABA (gama aminobutyric acid) (500 mg/100 g) na ľudí s vysokým krvným tlakom (systolický tlak 130-159 mmHg) prišla k záveru, že po 4 týždňoch užívania počas pozorovacej doby 12 týždňov sa u klientov znížil systolický a diastolický krvný tlak. Táto štúdia nadviazala na predchádzajci výskum s rovnakými závermi.

GABA je známa svojimi priaznivými účinkami na zdravie, vrátane účinnosti proti vysokému krvnému tlaku. Niekoré štúdie uvádzajú, že príjem 10-20 mg (ekvivalent k 97-194 µmol) GABA znižuje krvný tlak u ľudí. Okrem chlorelly patria medzi potraviny bohaté na GABA fermentované mliečne produkty (kefír, kyslá smotana, mnohé syry).

Kognitívne poškodenia

Pre vegánov je chlorella jedinečným zdrojom vitamínu B12, ktorý obvykle prijímame v rybách, mäse, mlieku, vajciach. Vitamín B12 spolu s vitamínmi B2, B3, B6 a horčíkom priaznivo pôsobia na činnosť mozgu a nervového systému.

“Keďže chlorella, druh morskej riasy, vykazuje rôzne antioxidačné účinky, skúmali sme, či má chlorella potenciál predchádzať kognitívnym poškodeniam závisiacich od veku. Kŕmili sme chlorellou myši a skúmali jej účinok na oxidačný stres (pozn. - oxidačný stres je pôvodcom Alzheimerovej choroby, mnohých druhov rakoviny, ochorení koronárnych tepien, diabetes mellitus ai.) a vývoj kognitívnej regresie s použitím Morrisovho vodného bludiska a testovaním rozlišovania objektov. Prijímanie chlorelly malo tendenciu znížiť oxidačný stres a výrazne predchádzalo zníženiu kognitívnych schopností, čo bolo potvrdené oboma metódami. Navyše, prijímanie chlorelly znížilo počet astrocytov v mozgu (astrocyty sa množia a hypertrofuju pri poškodení centrálnej nervovej súsatvy). Tieto zistenia napovedajú, že dlhodobejšia konzumácia chlorelly má potenciál predchádzať progresu kognitívnych poškodení.” (Nakashima Y.: Preventive effects of Chlorella on cognitive decline in age-dependent dementia model mice. Neurosci lett., 2009)

Imunita

Chlorella zvyšuje imunitu, má priaznivé účinky pri zápaloch a infekciách, nakoľko ovplyvňuje produkciu makrofágov, ktoré zabezpečujú ochranu organizmu pred baktériami, vírusmi a inými cudzorodými látkami. Má tiež vplyv na produkciu T-buniek a iných lymfocitov (bielych krviniek) nutných na získanie imunity, ako i na interferóny - proteíny zo skupiny cytokínov, ktorá ničí vírusy.

4 týždňové podávanie chlorelly 6 g denne zvýšilo koncentráciu imunoglobulínu A v slinách, čo by mohlo zohrávať úlohu v prevencii proti infekciám dýchacieho traktu, nakoľko imunoglobulín A má dôležitú protiinfekčnú funkciu. Nárast imonoglobulínu A sa nachádzal aj v materskom mlieku matiek užívajúcich chlorellu počas tehotenstva.

Obezita

Výskum, v ktorom bola denne podávaná dávka 2x4,5 g chlorelly dvom skupinám ľudí – jednej s vysokým rizikom chorôb spôsobených životným štýlom a zdravým užívateľom - počas 16 týždňov, zaznamenala štatisticky významné zníženie telesného tuku a cholesterolu v oboch skupinách v 12. týždni. Zníženie telesného tuku nebolo viditeľné do 8. týždňa a znižovalo sa ku koncu 16. týždňa. Výskum naznačil i hypoglykemické účinky chlorelly. (Mizoguchi T, et al. Nutrigenomic studies of effects of chlorella on subjects with high-risk factors for lifestyle-related disease. 2008) Z pokusu je zrejmé, že chlorella má pozitívny účinok na chudnutie.

Chlorella podporuje činnosť tráviaceho traktu. Ako prebiotikum a probiotikum s obsahom tráviacich enzýmov (chlorofyláza, pepsín) podporuje rast a aktivitu črevnej mikroflóry. Tým, že chlorella vylučuje z tela toxíny, potrava je ľahšie e efektívnejšie spracovaná. Odľahčuje zaťaženie pečene, ktorá detoxikuje organizmus, a znižuje hladinu pečeňou produkovaných enzýmov.

Zuby a kosti

Vápnik a horčík sú nevyhnutnými minerálmi pre zdravé kosti a zuby. Zinok vyživuje vlasy a nechty a spolu s vitamínmi B2, B3 priaznivo pôsobí na pleť.

Fibromyalgia

Denná dávka chlorelly po dobu 2 mesiacov znížila bolesť u niektorých pacientov trpiacich fibromyalgiou. 18 pacientom bolo po dobu 2 mesiacov podávaných 10 g chlorelly pyrenoidosy a 100 ml tekutín. Na začiatku bolo pacientom pichaných 32 injekcií, po 2 mesiacoch 25, čo predstavuje pokles o 22 %. Sedem pacientov cítilo ústup fibromyalgických symptómov, 6 nepociťovalo zmenu a piati pokladali svoj stav za horší. Výsledky štúdie napovedajú, že chlorella môže napomôcť ústupu fibromyalgických symptómov u niektorých pacientov.

Iné účinky

Keďže chlorella obsahuje rastový faktor CGF (Chlorella Growth Factor), v ktorom sú prítomné nukleové kyseliny RNA a DNA, obnovuje tkanivá, sliznice úst, žalúdka, čriev, vyživuje a regeneruje bunky, ktorých počet sa vekom znižuje.

Vitamín B6 prítomný v chlorelle pomáha pri regulácii hormonálnej činnosti.

Sprievodným javom užívania chlorelly môže byť hnačka, jedná sa však o klinicky bezvýznamný a krátkodobý jav spôsobený najmä zbavovaním sa toxínov.

Chlorella je jednou z najbohatších potravín na bielkoviny. Vďaka vysokému obsahu bielkovín je vhodná i pre športovcov a pri proteínovej diéte.


Použité zdroje:

 • https://www.globalhealingcenter.com/natural-health/health-benefits-of-sporopollenin/
 • https://link.springer.com/article/10.1007/s10811-010-9534-6
 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8914687
 • http://drsircus.com/cancer/mercury-and-cancer-research-dental-amalgams/
 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25509955
 • https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852497000291
 • http://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/chlorella-pyrenoidosa
 • http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0013935179901099
 • http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135402001434
 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19699777
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Chlorella
 • https://examine.com/supplements/chlorella/#citations