Čistý vitamín C sa infúziou dostáva priamo do buniek - vysoká účinnosť liečby

Jednou z najúčinnejších ciest, ako výrazne posilniť imunitu a ochrániť sa pred chrípkovými ochoreniami je podávanie vysokých dávok vitamínu C, vysvetľuje MUDr. Adriana Šimková, PhD., odborný garant Ambulancie všeobecného lekára dr. med. PV. s.r.o..

Intravenózne (infúzne) podanie niekoľkogramových dávok čistého vitamínu C zvýši jeho koncentráciu v bunkách až 500 násobne. Toto navýšenie okamžite pozitívne ovplyvní aj fungovanie imunitného systému a organizmus sa stane výrazne odolnejší proti infekciám. Ak k nákaze napriek tomu dôjde, liečba ochorenia sa skracuje až na polovicu a ochorenie má podstatne ľahší priebeh.

Viac na tému infúzny vitamín C nám porozpráva všeobecná lekárka, MUDr. Adriana Šimková, PhD., ktorá už od roku 2002 pôsobí na mestskej poliklinike v Pezinku.

Ako funguje infúzna liečba vitamínom C? Prečo sa táto terapia začala objavovať v odbornej aj laickej tlači iba teraz?

Vitamínová terapia nie je skutočne nič nové. Vyššie dávky vitamínu C doporučuje prakticky každý lekár napríklad v chrípkovej sezóne. Ale terapia vysokodávkovaným vitamínom C, je osobitná kapitola. Začal ju propagovať už držiteľ Nobelovej ceny a famózny vedec Linus Pauling v šesťdesiatych rokoch. Tvrdil, že vysoké dávky vitamínu C výrazne stabilizujú väzby organických molekúl a podporujú činnosť imunitného systému. Mimochodom, dožil sa 93 rokov.

Nové postupy pri výrobe vitamínu C umožnili produkovať látku, ktorá sa omnoho viac podobá tej, ktorá sa nachádza v zelenine a ovocí. Lepšie sa vstrebáva, je stabilnejšia, prakticky nemá vedľajšie účinky. Organizmus "nadopovaný" vitamínom C sa ľahšie regeneruje, lepšie odoláva vírusom a baktériám, rýchlo mobilizuje svoje rezervy.

Prečo sú účinnejšie infúzie vitamínu C oproti tabletovej forme?

Asi jedinou „chybičkou krásy“ vitamínu C je, že je to vlastne slabá kyselina a ľudia s citlivejším žalúdkom ju vo vyšších dávkach v tabletkách netolerujú dobre. Jedna ampula so 7,5 gramu infúzneho vitamínu C je ekvivalentom 75 tabliet vitamínu C po 100 mg. Je to obrovské množstvo, zjesť také kvantum tabletiek v krátkom čase je prakticky nemožné, navyše pri vysokých dávkach tak kyslého produktu sa vzpiera ústna sliznica, trpí pažerák, žalúdok, ... Infúznym podaním tieto problémy elegantne vyriešme. Čistý vitamín C sa infúziou dostane priamo do krvného obehu, obchádza pečeň, šetrí žalúdok, účinná látka sa dostáva priamo do buniek.

V júni 2017 sa v nemeckom Bad Homburgu konal celosvetový kongres o vitamíne C a nových indikáciách podávania tejto infúznej terapie. Aké výsledky priniesol?

Zistilo sa napríklad, že vitamín C podaný infúziou priamo do žily, zvýši svoju hladinu v bunkách až 500 násobne. Vzápätí sa redukuje – odovzdáva svoje elektróny a vytvára zlúčeninu – peroxid vodíka, ktorá mení vnútorné prostredie bunky. Peroxid sa podieľa napríklad na znížení hladiny histamínu, hlavného protagonistu alergickej reakcie. Pomáha tiež vytvárať zlúčeniny, ktoré sa podobajú glukóze a pritom netvorí produkty, ktoré bunka nedokáže spracovať a pôsobia na ňu toxicky. Preto má výrazne pozitívne účinky na metabolizmus ľudí s poruchou využitia glukózy – cukrovkárov.

Praktickí lekári prezentovali svoje skúsenosti pri skrátení liečby najčastejších ochorení, s ktorými pacienti navštevujú ich ambulancie, ak bol intravenózny vitamín C podávaný ako podporná terapia. Pozoruhodné skrátenie liečby a potlačenie sprievodných príznakov zdokumentovali napríklad pri veľmi nepríjemnej a bolestivej infekcii - pásovom opare (herpes zoster). Výrazné skrátenie doby infekcie sa prezentovalo prakticky u všetkých bežných infekčných ochorení.

Využíva sa vitamín C aj pri liečbe onkologických ochorení?

Vysoké dávky vitamínu C podávané paralelne s chemoterapiou alebo bezprostredne po jej skončení, nesporne skvalitňovali život pacientov. Ustupovalo nutkanie na vracanie, rýchlejšie sa vrátila chuť do jedla, zmenšovali sa úbytky hmotnosti. U všetkých onkologických pacientov vyčerpaných náročnou chemoterapiou a ožarovaním rýchlejšie ustupovala aj únava a pacienti sa skôr vrátili do svojho obvyklého denného režimu. Referovali sa aj prípady úplného vyliečenia onkologických ochorení pri samotnom podávaní megaskorbických dávok vitamínu C, ale táto informácia bola aj samotnými prednášateľmi prezentovaná len ako ojedinelý úkaz, dôraz bol a je kladený ako podporná, resp. doplnková terapia, popri hlavnej onkologickej liečbe.

Vo Vašej ambulancii tiež podávate vysokodávkovaný infúzny vitamín C. Aké sú Vaše vlastné skúsenosti?

Jednoznačne pozitívne. V našej ambulancii sme podali za posledné mesiace už viac ako 300 infúzií. Nemali sme jedinú alergickú alebo inú zápornú reakciu. Z osobných skúseností by som pridala vysokú účinnosť vitamínových infúzií napríklad u ľudí s opakujúcimi sa „oparmi“ - bolestivými výsevmi na nosných a ústnych slizniciach. Príznaky po infúzii vymiznú často za jediný deň, pri pravidelných preventívnych dávkach sa u postihnutých úplne prestávajú vyskytovať. Strácajú sa tiež bolestivé „ kútiky“ a praskliny na perách.

Infúzne podávanie vitamínu C má preukázateľne výrazný pozitívny efekt aj u žien s opakujúcimi sa gynekologickými zápalmi a mykózami, u pacientov v rekonvalescencii po operáciách, taktiež u toho, kto trpí opakovanými zápalmi (napríklad močových ciest alebo dýchacieho systému). Pomáha tiež alergikom na zmiernenie prejavov alergickej reakcie, ale aj cukrovkárom pri potláčaní kolísania hladín glukózy. Infúzny vitamín C sa odporúča aj pri dlhodobej psychickej záťaži, napríklad riadiacim pracovníkom a manažérom ako prevencia proti následkom dlhodobého stresu.

Osobitnou kategóriou sú športovci. Mnohí z nich, hlavne kulturisti, držia tzv. proteínové diéty, ktoré síce zabezpečia rast sily a objemu svalov, ale určite nestačia pokryť potrebné hladiny vitamínov. Aj keď spravidla užívajú nejaké vitamínové tabletky, pri ich fyzickej záťaži to nestačí a často začnú trpieť únavovým syndrómom, spomalí sa regenerácia. Intravenózne podanie vitamínov ich metabolizmus akoby naštartovalo, zvládajú vyššie tréningové zaťaženie a cvičenie sa u nich prejaví s vyšším efektom. Okrem toho, športovci môžu využiť infúzne podanie vitamínu C v kombinácii s komplexom vitamínov B ako „legálny doping“, ktorý im umožní zrýchlenie metabolizmu v bunkách, akceleráciu naberania svalovej sily, rýchlejšie hojenie mikroporanení v svaloch po námahe a tiež skrátenie doby regenerácie po záťaži.

Doporučili by ste podanie infúzneho vitamínu C aj Vašej rodine? Vyskúšali ste jeho účinok aj na sebe?

Samozrejme. Aj ja sama si ho dávam, hneď keď ma rozbolí hrdlo, začnem kašlať alebo cítim, že na mňa „ lezie“ nejaká iná infekcia - na ambulancii o ochorenia nemám núdzu. Infúzia mi ochorenie zatiaľ vždy zastavila – do dvoch dní som fit. Sestričky si vitamín C pochvaľujú ešte viac. Dokonca aj môj manžel, ktorý je inak veľkým skeptikom pri zavádzaní novôt v liečbe, tvrdí, že je to jediná vec, ktorá mu naozaj pomáha pri zápale hrdla. Nemám dôvod o účinku tejto liečby pochybovať.

Viac informácií o spôsobe liečby a poskytovaných službách sa dozviete na oficiálnej stránke Ambulancie všeobecného lekára - www.adrianasimkova.sk.


Prečítajte si tiež:

Infúzny vitamín C: posilnite obranyschopnosť svojho tela voči baktériám a vírusom