Prečo je vitamín C účinnejší vo forme infúzie?

Tému infúzny vitamín C nám viac priblíži onkologička MUDr. Adela Englerová, ktorá sa už od roku 2013 intenzívne venuje štúdiu podpornej liečby vysokodávkovaným vitamínom C a jej účinku na rôzne ochorenia.
MUDr. Adela Englerová

MUDr. Adela Englerová | Zdroj: súkr.archív

Vitamín C je životne dôležitý vitamín, bez ktorého by náš organizmus nedokázal existovať. Človek nemá schopnosť syntetizovať si tento vitamín sám, preto musí byť do organizmu dodávaný stravou, prípadne doplnkami výživy, alebo inou formou. Vitamín C ovplyvňuje mnohé procesy imunity. Na jednej strane posilňuje oslabenú imunitu, ale tiež dokáže tlmiť nadmernú aktiváciu imunitného systému, ktorú pozorujeme napr. pri alergiách alebo autoimunitných ochoreniach. Tieto funkcie vitamínu C môžeme jedným slovom pomenovať imunomodulačné.

Je dokázané, že zabezpečenie dostatočne vysokej hladiny vitamínu C v krvi vedie k obnove fyziologických funkcií, čo má zásadný význam pre ochranu pred rozvojom ochorení. Pri príjme vitamínu C v bežnej tabletkovej alebo práškovej forme je jeho vstrebávanie obmedzené pomerne malou kapacitou transportérov vitamínu C v čreve, ktoré zabezpečujú jeho prenos z čreva do krvi. Zvyšok vitamínu C sa vylúči z organizmu stolicou. Dosiahnutie dostatočných hladín vitamínu C je možné vnútrožilovým podávaním.

Dávkovanie a dĺžka liečby vysokodávkovým vitamínom C je individuálna, vždy podľa konkrétneho pacienta. Na posilnenie imunity postačuje 4-6 infúzií v týždenných intervaloch v dávke 7.5 gramu vitamínu C. Pri riešení konkrétneho zdravotného problému liečba trvá 6-8 týždňov, pri onkologických ochoreniach to môže byť aj dlhšie.

Vysokodávkovaný infúzny vitamín C priaznivo pôsobí pri akútnych a chronických infekciách, pri reumatických ochoreniach, alergiách, pomáha pri hojení rán. Je dobré absolvovať kúru infúznym vitamínom C pred plánovanou operáciou. Afty, herpesy, opakované nádchy, únava - to sú stavy, pri ktorých vnútrožilovo podávaný vitamín C zmierňuje príznaky a pomáha oddialiť alebo dokonca úplne eliminovať ich návrat. Z aplikácie profitujú aj ľudia pracujúci v stresových podmienkach, športovci, manažéri, učitelia. Veľmi dobré výsledky pozorujeme pri syndróme vyhorenia, ale aj depresívnych stavoch. Vysoké dávky vitamínu C podávané vnútrožilovo tiež znižujú neprimerane vysokú hladinu histamínu v krvi, a tým pomáhajú pri histamínovej intolerancii.

MUDr. Vincent Alakša

MUDr. Vincent Alakša | Zdroj: súkr.archív

Pri onkologických ochoreniach je potrebné podávanie vyšších dávok častejšie, nakoľko pacienti s rakovinou trpia často extrémnym deficitom vitamínu C. Výška dávky a počet dávok sa vždy určuje podľa konkrétneho pacienta, jeho diagnózy, celkového stavu a liečby, ktorú aktuálne absolvuje. Keďže náš tím lekárov tvoria atestovaní onkológovia, táto problematika je nám veľmi blízka a pravidelne si rozširujeme svoje vedomosti aj z oblasti doplnkovej podpornej liečby, aby sme všetkým pacientom, ktorí prejavia záujem, vedeli pomáhať na tej najvyššej odbornej úrovni.

Liečbu infúznym vitamínom C predpisuje lekár, podáva sa v ambulancii. Nie je vhodné, aby si pacienti nechávali aplikovať vysokodávkový vitamín C svojvoľne, bez konzultácie s lekárom, ktorý sa danej problematike venuje.

V našej onkologickej ambulancii Avimed s.r.o. v Rimavskej Sobote aplikujeme podpornú liečbu vysokodávkovým vitamínom C od roku 2013. Podávame ju nielen onkologickým pacientom, ale aj pacientom s inými ochoreniami ako sú časté infekcie, poruchy imunity, únavový syndróm, depresívne stavy, alergie. Chodia k nám aj zdraví klienti, ktorým aplikujeme vysokodávkový vitamín C na podporu imunity. Vyhľadávajú nás tiež športovci, ktorí potrebujú podporiť svoju imunitu a pripraviť svoje telo na čo najyšší športový výkon.

Na konzultácie a terapiu je potrebné vopred sa objednať: TU.


Prečítajte si tiež:

Čistý vitamín C sa infúziou dostáva priamo do buniek - vysoká účinnosť liečby