3 ázijské inšpirácie pre zdravie a úspech

Mentálne zdravie je aj o trpezlivosti, dýchaní, správnom chápaní a posudzovaní cesty k dokonalosti a vyššej kvalite. Keď človek cestuje po svete, získava trikrát. Prvýkrát spoznanie sveta. Druhýkrát zážitky a tretíkrát istotu, že všade dobre a doma najlepšie.

1. Dýchanie spodom, nie vrchom

V Ázii múdri jedia oveľa menej zdravo ako v Európe. Nadovšetko však získavajú viac energie zo správneho dýchania. Prečo najmä? Lebo od malička ich učia dýchať viac spodom (t.j. bruchom), nie vrchom (t.j. pľúcami). Jogíni a mediační guru sú ďalším dôkazom toho, ako správne dýchanie dokáže dodať energiu celému organizmu. Európa by mala podľa vzoru Ázie zaviesť do škôl i nášho klasického zdravotníctva lepší telocvik, zdravšie stravovanie, nadovšetko však ich vitálnejšie dýchanie, ktoré sa odráža aj na dlhovekosti – v Japonsku a Číne určite vyššej ako na Slovensku.


Prečítajte si tiež:

Paradoxné prikázania – 10 ponaučení Dr. Keitha, ako nájsť vlastný zmysel

2. Kaizen – japonský zázrak vzbudzujúci obdiv

Termín Kaizen pochádza z dvoch japonských slov. KAI = zmena. ZEN = k lepšiemu. Vo využívaní tejto metódy sa vyhranili dve cesty:

  1. Japonská: kladie dôraz na kvalitu produktu a kolektivizmus (orientácia na dlhodobú spokojnosť zákazníka ako jediného šéfa na trhu a na slovo MY).

  2. Americká: akcentuje okamžitý, čo najvyšší zisk a individualizmus (orientácia primárne na peniaze a až sekundárne na zákazníka. Táto koncepcia kladie dôraz na slovo JA).

Práve v roku vypuknutia najväčšej novodobej hospodárskej krízy vo svete v roku 2008 ázijská Toyota predčila americký General Motors. A následne nevydržala, lebo dnes (2017) ju už predčil a predstihol (v niečom, nie vo všetkom) európsky Volkswagen.

Kaizen má 6 nutných podmienok

Úspech alebo neúspech aplikácie Kaizenu v makroekonomike (napríklad biznis – firmy, podnikatelia, inštitúcie) i mikroekonomike (napríklad občania nepodnikatelia, rodiny) závisí predovšetkým od nasledovných štádií a faktorov.

Tri hlavné štádiá v nutnej logickej hierarchii a prísnej krokovej postupnosti:

  1. Najvyšší manažéri (vodcovia, majitelia, šéfovia, riaditelia) učia a poučujú nižšie línie manažérov a výkonných pracovníkov formou osobného príkladu (tzv. kaučing, mentoring).

  2. Poučení začínajú produkovať intenzívne zlepšovacie návrhy samostatne.

  3. Komplexnosť synergického previazania motivácie a selekcie prináša najlepšie zlepšovacie návrhy k implementácii a zapracovaniu k zmene.

Tri limitujúce faktory:

  1. Pripravenosť na zmenu je základná návyková metóda.

  2. Investovať veľa a múdro do vzdelávania

  3. Nebáť sa jedinej možnej pracovnej metódy každej modernizácie a experimentu, ktorou je metóda „pokus/omyl/výsledok/cieľ“.

3. O nutnosti trpezlivosti

Trpezlivosť ruže prináša, ale netrpezlivosť roztrhané nohavice! – konštatuje vtipne jedno nemecké príslovie. Prečo to zdôrazňujeme? Lebo najčastejšou chybou všetkých neúspešných je vždy hľadať na ceste skratky k zisku i kvalite súčasne. Ale niekedy to naozaj nejde a je potrebné obetovať čas, energiu, pot, um, mozole a naučiť sa byť trpezlivým.


Prečítajte si aj tento článok:

Paradoxné prikázania – 10 ponaučení Dr. Keitha, ako nájsť vlastný zmysel

lenockaaa5

Chcete si oddýchnuť a uvoľniť sa? Vyskúšajte pravú thajskú masáž a zverte sa do rúk odborníčok v Thai Massage Oase v Petržalke.