Rakovina ako metabolická porucha a nie genetické ochorenie?

Naozaj je za nekontrolovateľným rastom zhubných buniek primárne genetika? Alebo má rakovinu na svedomí metabolický stav, ktorý sa vyvíja pod stresom, pri nedostatku bunkových živín? Pozrite sa na výsledky aktuálnej štúdie.

O čom to je: výrazná zmena v nazeraní na spôsob vzniku onkologických ochorení, ktorá je v ostrom kontraste so súčasným dominantným názorom preferujúcim pri vzniku zmeny na genetickom podklade.

Pozitíva: veľmi rozsiahla a komplexná analýza.

Otázniky: zmena paradigmy a jej implementácia v praxi.

Súvislosti: čiastočná súvislosť s Warburgovou teóriou vzniku rakoviny, ako i najnovšie zistenia v oblasti energetického metabolizmu na úrovni mitochondrií.

Link: https://www.news-medical.net/news/20180807/Study-suggests-cancer-to-be-a-metabolic-disorder-rather-than-genetic-disease.aspx

Poznámka: posun v kauzálnom pochopení vzniku ochorenia by dával priestor pre efektívnu prevenciu a kompletne zmenenú fungujúcu terapiu oproti súčasnosti.


Pozrite si tiež:

Ako strava ovplyvňuje mikroorganizmy v našom tele?