Môže za vznik civilizačných ochorení enzým GMT?

Hoci sa takzvané gama glutamyltransferázy spájajú najmä s alkoholickým poškodením pečene, podľa najnovšej štúdie môžu mať na svedomí aj viaceré civilizačné ochorenia. Napríklad cukrovku, srdcové ochorenia či rakovinu. Pozrite sa na zistenia odborníkov v nasledujúcej štúdii.

O čom to je: štúdia komplexne analyzuje dostupné dáta a poukazuje na významnú súvislosť zvýšených hodnôt práve GMT (gama glutamyltransferázy, v súčasnosti dominantne vnímané ako prejav alkoholového poškodenia pečene) so vznikom civilizačných ochorení v porovnaní s mnohými ďalšími rizikovými faktormi.

Pozitíva: potenciál ako včasný prediktívny marker pre metabolický syndróm, obezitu, diabetes II. typu, arteriosklerózu, srdcové zlyhanie, gestačný diabetes, infekčné chorenia, či niektoré rakovinové chorenia.

Otázniky: potreba rozanalyzovať komplexnú biochemickú cestu vzniku ochorení.

Súvislosti: ferritin, foláty, fortifikácia potravín, xenobiotiká, oxidatívny stres.

Link: https://www.hindawi.com/journals/dm/2015/818570/?fbclid=IwAR3w-fAiHAdTy8rj2iVWUkoTe9-POkQt5OgBtFdPV85rkARc0Wpy8QahXnk

Poznámka: autori navrhujú v rámci prevencie komplexnú zmenu v súčasnosti bežných a akceptovaných životných návykov.

**

Pozrite si tiež:

Rakovina ako metabolická porucha a nie genetické ochorenie?