Zdravie ako jeden zo životných cieľov

Máte jasno v tom, čo vlastne od života chcete? Nie zdanlivo a navonok, ale naozaj? Potrebujete stratégiu pre využívanie a správne nastavenie faktorov úspešnosti i zdravia. Kde ste dnes, kde chcete byť zajtra a kam kráčate? Kedy ste sa naposledy nad touto triviálnosťou zodpovedne zamysleli?

Starorímske posolstvo vodcov vystihuje stratégiu veľmi jednoducho slávnym výrokom „Prišiel som, videl som, zvíťazil som“ (veni, vidi, vici – údajne Caesarov výrok, ktorý sa používa pri ľahkom víťazstve). Dnešná realita je však veľmi odlišná.

Kam v živote smerujeme?

Kam kráčaš, pane (quo vadis, domine) – je nielen titulok historického románu od Szienkie-wicza. Ale predovšetkým logická otázka každého zodpovedného, čo od života chce dostať, čo mu chce dať. A ako ďaleko je pri tejto ceste schopný zájsť.

Efektívna stratégia by mala byť najmä stručná a výstižná. Ďalej by mala mať kvalitný hodnotový základ, lebo len vtedy dokáže prosperovať dlhodobo a generovať dobro. Hodnoty sú zdravím stratégie najmä v tom, že predstavujú súbor ideí a sadu presvedčení, ktoré udržujú akčného ducha (morálku, kultúru, politiku) a pomáhajú dosahovať ciele.

Odpovedajú najmä na základné otázky typu:

  • Čo sú naše princípy (hlavné motívy), vedúce naše činy?

  • V čo veríme a konáme v práci?

  • Ako konať po ceste za našimi cieľmi?


Prečítajte si tiež:

Životná bilancia, ktorá lieči


Stratégia ako proces

Je to proces zjednotenia základného cieľa, kontroly vývoja (všímavosti, mapovania konkurencie) a optimalizovania. Teda proces neustáleho sledovania a hodnotenia vplyvu externých a interných faktorov. Pomocou neho môže organizácia včas identifikovať vznikajúce strategické problémy (riziká) a s dostatočným predstihom prijímať strategické rozhodnutia, ktoré jej umožnia postupovať smerom k svojej vízii.

Ak to chceme pomenovať a vysvetliť ešte jednoduchšie, tak platí postupnosť: Vízia - Poslanie - Koncepcia - Stratégia - Plán. Okrem úspešnej implementácie stratégie je kľúčová jej primerane vhodná strategická kontrola.

Stratégia ku zlepšeniu zdravia

Proces strategického manažmentu v zásade odpovedá minimálne na tri principiálne otázky:

1/ Kde sme (reálna súčasnosť - aká je naša aktuálna situácia)?

2/ Kam sa chceme dostať (želaná budúcnosť)?

3/ Ako sa tam dostaneme (spôsob dosiahnutia zmeny – stratégia)?

Pri zvažovaní, ako zlepšiť vlastné zdravie (lebo každý má čo zlepšovať a rezervy vždy existujú), je vhodné rozdeliť postoj a prístup na 2 oblasti – prevenciu a terapiu. Prevenciu v zmysle, ako predchádzať chorobám (pohyb, otužovanie, zdravá strava, pitný režim). Terapiu zase v riešení nedostatkov (choroby, bolesti, komplexy, diskomfort).

Sem patria logické otázky typu: „Mám svojho osobného lekára? Je schopný a som s ním spokojný? Máme rodinného všeobecného lekára? Mám svojho špecialistu zubára? Mám nejaké vrodené genetické predispozície pre chorobu zdedenú po predkoch alebo nemám? Ako fungujem v porovnaní s rovesníkmi, kolegami, priateľmi – vládzem alebo nevládzem? Unavím sa hneď alebo som odolný a v dobrej kondícii?“


Prečítajte si aj tento článok:

Životná bilancia, ktorá lieči