Automanažment a sebarozvoj – zdravá príležitosť pre každého

Pojem „sebarozvoj“ sa dotýka tréningu osobnosti človeka a nájdeme ho v odbornej literatúre najmä v súvislosti s pojmami ako osobný rozvoj, úspech a šťastie, životný rast, životná rovnováha, kaučing, mentoring, emocionálny tréning, rozvoj osobnosti, zmena postoja, carpe diem, sebarealizácia.

Hodnoty a zmysel života

Sebarozvoj je predpokladom umocňovania múdrosti človeka, aby svoj život žil spokojne, šťastne, efektívne a produktívne. Aby mu život nepretiekol pomedzi prsty, ale ani ho nezomlel. Aby našiel svoj zmysel života, nadčasový a hodnotovo správny, bez ohľadu na to, či žije v spoločnosti materiálneho prebytku alebo v komunite materiálneho nedostatku. Sebarozvoj by mal v človeku rozvíjať a kultivovať hodnoty, lebo tie sú viac ako „iba“ ceny. Kapitalizmus dneška mýli človeka v hodnotovej orientácii a dezorientuje ho edukáciou ku konkurencii a porovnávaniu všetkého. Tým v ňom často zabíja chuť do života a evokuje falošné a pomýlené hodnotové cítenie.


Prečítajte si tiež:

10 tipov, ako si zostaviť životný plán


Evolúciou k hojnosti

Spoločným krédom a ústredným mottom sebarozvoja by malo byť smerovanie k maximálnej hojnosti človeka. Takej, kde v kombinácii rozumu a srdca prekvitá najkrajší ľudský rozmer človeka a nádherne vonia človečina. Mnohí ľudia na Slovensku z dôvodu vlastnej povrchnosti a negramotnosti nerozumejú ani pojmu „optimalizácia“ a už vôbec nie pojmu „kreativita“. Ale oba tieto termíny sú sebarozvoju mimoriadne blízke.

Sebarealizácia – je logickým cieľom sebarozvoja. Evolúcia – predstavuje vývoj a ten každým sebarozvojom progresuje. Bohatstvo môže mať rôzne podoby, ale každý venujúci sa aktívne sebarozvoju je bohatší ako ten, kto sa sebarozvoju nevenuje. Ambícia je synonymom pre cieľ. Cieľom sebarozvoja je kvalitnejší život, viac pohody, spokojnosti a pokoja v duši. To všetko umocňuje zdravie.

Rady sa vždy zídu, najmä keď sú múdre, nenásilné a človek si z nich z presvedčenia (nie z donútenia) môže dobrovoľne vybrať nejakú pre seba. Optimalizácia znamená termín pre zdokonaľovanie, precizovanie, zlepšovanie a cestu k vyššej kvalite. Zodpovednosť (najmä za seba samého) je v živote dôležitá, ak chceme patriť medzi víťazov života. A kto pestuje sebarozvoj, pôsobí nielen dôveryhodnejšie, ale i zodpovednejšie. Vôľa je kľúčová, aby sme sa vedeli prekonať v čomkoľvek a dokázali vykročiť zo svojho pohodlia a zóny komfortu, aj keď máme urobiť veci, ktoré sa nám nechce. Odvaha je kľúčová, lebo každá cesta (vrátanej tej najťažšej a najdlhšej na celom svete) sa vždy začína prvým krokom. A ten bez odvahy nesmelí nedokážu vykonať. Ja je nielen osobné zámeno, ale pre väčšinu normálnych ľudí aj ich vlastná, jediná a jedinečná najmilovanejšia akciová spoločnosť na svete.

Prínosy a význam sebarozvoja

Sebarozvoj v princípe znamená zo systémovo-procesného hľadiska predovšetkým súhrn všetkých postupov, techník, krokov, činov a ostatných aktov k zdokonaľovaniu, zmúdrievaniu a komplexnému rastu i osobnému progresu človeka.

Význam sebarozvoja

Je predovšetkým v podpore dobra, hľadaní a nachádzaní správneho zmyslu života i smerovaniu k jeho naplneniu cez nástroje, cesty a smer v sebaedukácii, sebarealizácii a sebakultivácii človeka. Autopilot v každom z nás by mal v prípade dobra ako samozrejmosť obsahovať etiku, morálku, bonomóres, pokoru, statočnosť, čestnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť. Sebarozvoj je víziou i výzvou. Je šancou a príležitosťou, ako sa stať lepším, šikovnejším, úspešnejším, šťastnejším a komplexne spokojnejším s vlastným životom jednotlivca i životom spoločnosti (rodina, kolektív, národ, svet a globálne ľudstvo).

Niekedy to vôbec nie je jednoduché dosiahnuť, lebo hoci žiť – to nádherne znie, dobre žiť – to je ešte krajšie.

Prínosy zo sebarozvoja

Sú rôzne, širokospektrálne a veľmi jedinečné. Ich základom je snaha o zlepšovanie kvality života. Koho táto téma zaujíma viac, do pozornosti dávame poradenskú príručku Sebarozvoj z roku 2017 i originálne vtipnú slovenskú trilógiu životného poradenstva – knihy Pohodou k prosperite I. – III.


Prečítajte si aj tento článok:

10 tipov, ako si zostaviť životný plán