Nová štúdia vedcov o Alzheimerovej chorobe: prečo dochádza k odkrveniu mozgu?

Zhoršovanie pamäti, zabúdanie nedávnych udalostí, mien blízkych príbuzných, zlá orientácia sa v čase či neschopnosť rozoznať známe miesta. Toto sú prvé symptómy Alzheimerovej choroby. Príčinou úpadku kognitívnych funkcií môže byť sťahovanie ciev. Vyplýva to zo štúdie vedcov z University College London. Tá sa pokúša otvoriť cestu novému spôsobu liečby tejto neurodegeneratívnej poruchy mozgu.

Môžu za to cievy?

Vedci sa v rámci výskumu, zamerali na úlohu pericytov – buniek obklopujúcich vlásočnice, ktoré majú schopnosť regulovať prietok krvi. Skúmali vlásočnice v ľudskom mozgovom tkanive, postihnutom Alzheimerovou chorobou i u myší a zistili, že boli stiahnuté pericytmi. Na zdravé mozgové tkanivo použili proteín amyloid beta, ktorý sa hromadí v mozgu ľudí s týmto ochorením, a aj v tomto prípade nastalo stiahnutie vlásočníc.

Zúženie bolo podľa nich také silné, že znížilo prietok krvi na polovicu, čo je porovnateľné so stavom mozgu u ľudí postihnutých Alzheimerovou chorobou.

Liečba v skorom štádiu Alzheimera

„Naša štúdia po prvý raz identifikovala základný mechanizmus, ktorý stojí za redukciou toku krvi v mozgu pri Alzheimerovej chorobe. Keďže zmenšený prietok krvi je prvým klinicky zistiteľným znakom Alzheimera, náš výskum ukazuje nové smery pre možné liečenie v skorom štádiu ochorenia,“ vyjadril sa vedúci autor štúdie Ross Nortley.

Proteíny v mozgu

Podľa ďalšieho z autorov Davida Attwella výskum nastoľuje otázku o poškodení mozgu hromadiacimi sa proteínmi.Poškodenie synapsií a neurónov pri Alzheimerovi sa obyčajne pripisuje činnosti amyloidových a tau proteínov hromadiacich sa v mozgu. Náš výskum nastoľuje otázku, ktorá frakcia poškodenia je dôsledkom úbytku v zásobe energie, spôsobenom zúžením jemnejších ciev v mozgu. Pri klinických testoch boli lieky, odstraňujúce amyloid beta z mozgu, v neskorších štádiách pomerne neúspešné. Teraz máme novú cestu pre terapie, ktoré zasiahnu už v skoršom štádiu,“ skonštatoval vedec.


Šokujúci objav: Alzheimer nás ničí už vo veľmi mladom veku!