Húževnatosť je viac ako schopnosť

Človek v ťažkej životnej situácii sa musí vedieť vzchopiť a prekonať. Nedá sa to vždy a často to nie je ľahké. Ale dokázať sa prekonať pomáha najmä húževnatosť (pevná vôľa) a schopnosť (majstrovstvo). Možno pre niekoho netradične uchopiteľné know-how. Pomáha však človeku v náročných chvíľach a využíva sa aj pri podpore zdravia.

K riešeniu problému je potrebné zodpovedať si najskôr tri základné veci: môcť, vedieť a chcieť ten problém vyriešiť. Môžete ho vyriešiť? Viete ho vyriešiť? Chcete ho vyriešiť?

Vôľa je silnejšou sestrou schopnosti

Existujú dve základné skupiny: ľudia činu (praktici) a ľudia slova (teoretici). Praktik hľadá spôsoby, ako to urobiť, teoretik polemizuje často rád o dôvodoch, prečo to neurobiť. Praktik rešpektuje, že celý život je hrou, ktorú on rád a aktívne skúša hrať. Nebojí sa pustiť do problému a riešiť ho. Teoretik večne fňuká a hľadá zdôvodnenie, prečo to on nedokáže a najmä, prečo mu to nestojí za to, aby sa o to aspoň pokúsil. V danom prípade vôbec nejde o to, koho ako silne príroda obdarila schopnosťami – silou, zručnosťou či brilantným úsudkom. Ide najmä a predovšetkým o to, kto sa dokáže prekonať, rozkázať si a drieť – a kto vôbec nie. Inými slovami povedané, vôľa je silnejšou sestrou schopnosti.

Majstrovstvo a húževnatosť

Na slovenskom trhu sú v súčasnosti dostupné aj dve výborné knihy „Húževnatosť“ a „Majstrovstvo“. Obe vrelo odporúčame každému, koho táto problematika oslovuje a zaujíma viac. Je veľa silných fyzických svalovcov, ktorí sú psychickí slabosi, je naopak veľa navonok vetchých a chabých ľudí s nesmierne silným duchom. Život nedáva veľa šancí a príležitostí, preto sa treba pokúšať využiť všetky tie, ktoré osud ponúkne. Hoci sa to zdá možno fatálne, je to však veľmi praktické. A vojny i bitky – väčšinou vyhrávajú praktici, nie teoretici života. Napríklad aj medzi bohatými existuje viac zdrojov zbohatnutia s dominanciou dvoch: poctivé a nepoctivé. Poctivé: dlhodobé podnikanie bez porušovania zákonov. Nepoctivé: nečestné podnikanie. Je veľa zbohatlíkov i boháčov na Slovensku po obrovskej majetkovej diferenciácii a boome ekonomického tunelizmu, spôsobeného korupciou a nekalými praktikami.

Rozdýchať dočasnú neschopnosť

Dočasne vyradený môže byť aj v húževnatosti a schopnosti každý. Napríklad, keď sme úplne vyčerpaní, totálne demotivovaní, zreteľahodne znechutení, chorí alebo inak indisponovaní. Vtedy si treba dať pauzu, oddýchnuť si, ale neskôr vstať a vo svojom snažení znovu pokračovať.

Vôľa sa dá vypestovať zadarmo, ak nie je jej silová dispozícia vrodená. Občas sme skutočne všetci tak dočasne demotivovaní a znechutení, že sa nám v danom okamihu nič, ale absolútne nič nechce robiť. Vieme, že máme na to, aby sme sa prekonali a začali, ale zdá sa nám to v tom čase a na tom mieste márne a úplne zbytočné. Nevadí, vydýchajme sa a vrátime sa k tomu neskôr. Netvrdíme, že problém treba riešiť vždy ihneď (tzv. šitie horúcou ihlou), tvrdíme len, že väčšina problémov v živote (aj tie, ktoré sa javia na prvý pohľad nesmierne zložitými a neprekonateľnými ) je riešiteľných – ide o to, či sme pripravení zmobilizovať vôľu, prekonať sa, či je človek pripravený a rozhodnutý chcieť. Veľmi chcieť je často oveľa viac než veľa mať.

Hoci bohatstvo materiálnych statkov ti, milý čitateľ, môžu iní relatívne ľahko scudziť, aj keď žijeme už v kvázi právnom štáte, bohatstvo a silu duchu a statkov duševných ti nikdy nemôže nikto vziať, ak sa ty rozhodneš nepodvoliť a prejavíš vôľu nedať sa. Možno aj preto je dobré trénovať vôľu, keby si si už naozaj nevedel nájsť žiadny iný dobrý dôvod.


Prečítajte si tiež:

Autooptimalizácia ako cesta k sebazdokonaľovaniu