Máte podozrenie na nežiaduci účinok lieku? Mali by ste ho nahlásiť, odporúča Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Ako pacient máte právo nahlásiť neželané vedľajšie účinky liekov priamo príslušným orgánom. Nahlasovanie nežiaducich účinkov pritom nie je len ďalšou zbytočnou formalitou. Vďaka tejto možnosti môžete aj vy prispieť k vyššej bezpečnosti liekov.
lieky

Zdroj: Unsplash.com

Prečo nahlásiť vedľajší účinok liekov?

Aj keď úlohou liekov je pomáhať, každý liek môže spôsobiť aj nežiaduce účinky. Ide o nechcené a škodlivé reakcie na liek.

Všetky lieky sú pred registráciou rozsiahlo testované počas klinických štúdií, o ich vedľajších účinkoch však nemôže byť známe všetko, kým ich nezačne postupne používať veľký počet ľudí.

Hlásením vedľajších účinkov môžete poskytnúť viac informácií o liekoch, čo napokon pomôže zvýšiť bezpečnosť lieku.

Údaje z hlásení od pacientov môžu viesť napríklad k zmene predpisovania lieku, k zmene v dokumentácii lieku, či dokonca k stiahnutiu lieku z trhu.

Ako nahlásiť vedľajší účinok lieku?

Ak si myslíte, že vám liek spôsobil vedľajší účinok, prečítajte si písomnú informáciu pre používateľa priloženú k lieku, kde sú uvedené informácie aj o tom, ako nahlásiť nežiaduci účinok.

Vedľajší účinok lieku môžete nahlásiť priamo Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv, formulár nájdete na ich web stránke.

Aké informácie je potrebné nahlásiť?

Vo svojom hlásení by ste mali uviesť tieto informácie:

  • informácie o osobe, u ktorej sa vyskytol vedľajší účinok (napríklad vek a pohlavie),

  • opis vedľajšieho účinku,

  • dávka a názov lieku, ktorý pravdepodobne spôsobil vedľajší účinok (obchodný názov lieku a tiež

  • liečivo),

  • číslo šarže lieku (nachádza sa na obale),

  • všetky ďalšie lieky, ktoré boli používané približne v rovnakom čase (vrátane liekov, výdaj

  • ktorých nie je viazaný na lekársky predpis, rastlinných prípravkov a antikoncepcie),

  • akékoľvek ďalšie možné ochorenia osoby, u ktorej sa vyskytol vedľajší účinok.


Prečítajte si aj:

Ako správne užívať lieky?

Ako by mala vyzerať domáca lekárnička?

Alergická reakcia na lieky