Antibiotiká strácajú svoju účinnosť. Vedci po prvýkrát odhaľujú, čo všetko dokážu baktérie v ľudskom tele

Vedcom sa opäť podarilo posunúť medicínu o krok ďalej a zistili, prečo sú ľudia voči liečbe antibiotikami stále odolnejší. Ukázalo sa, že baktérie sa v ľudskom tele dokážu meniť tak, aby ich antibiotiká jednoducho nedokázali zacieliť a zničiť.
baktérie odolné voči antibiotikám

Zdroj: Pixabay.com

Problém odolnosti baktérií je v ich bunkovej stene

Výskumný tím z Newcastle University sa zameral na starších pacientov, ktorých trápili opakované infekcie močového ústrojenstva.

Zistili, že problém odoľnosti baktérií spočíva v ich bunkovej stene, ktorá je pre mnohé skupiny antibiotík cieľom.

Štúdia publikovaná v časopise Nature Communications hovorí, že baktérie sú schopné nadobudnúť tzv. L- formu, čo znamená, že dokážu prežiť aj bez svojej bunkovej steny.

Katarzyna Mickiewicz, ktorá stála na čele výskumného tímu, prirovnáva bunkovú stenu baktérií k špeciálnemu kabátu, vďaka ktorému bunka nadobudne tvar gule alebo tyčinky.

"Vďaka tomuto kabátu sú baktérie silné a odolné, zároveň sú však ľahko viditeľné, ľudský imunitný systém alebo antibiotiká, napríklad penicilín, ich preto dokážu jednoducho odhaliť. V prítomnosti antibiotík sme však videli, ako dokážu baktérie pomyselný kabát ukryť, a nadobudnúť náhodný tvar bez bunkovej steny, následkom čoho ich antibiotiká prehliadnu a nenapadnú ich, ako by mali, " vysvetlila Mickiewicz.

Najlepšie sa baktériám darí v tele starších a oslabených pacientov

Už predošlé výskumy ukázali, že batérie dokážu podobným spôsobom reagovať na ľudský imunitný systém. V prítomnosti antibiotík je však reakcia oveľa zreteľnejšia.

Navyše, rôzne druhy baktérií, ktoré boli schopné nadobudnúť L- formu, sa našli až u 29 z 30 pacientov.

Aj keď sú v zmenenej forme baktérie oslabené, stále dokážu prežiť, a to najmä v tele staršieho a slabšieho pacienta.

" U zdravého pacienta by zrejme L- formy baktérií boli zničené imunitným systémom, avšak u starších osôb s oslabeným organizmom dokážu aj L- formy prežiť. Následne vedia zmeniť svoj tvar a pacient musí čeliť opakovanej infekcii, " dodáva vedúca členka výskumného tímu.

Možnosťou je aj kombinovaná liečba, pričom jedna forma antibiotík sa zameria na bunkové steny baktérií a tá druhá napadne DNA alebo RNA tej baktérie, ktorá nadobudla L-formu.

V tejto oblasti je potrebné vykonať ešte mnoho výskumov, avšak aj Svetová zdravotnícka organizácia označuje odolnosť baktérií voči akýmkoľvek liekom za jednu z najväčších globálnych hrozieb pre ľudstvo.


Mohlo by vás zaujímať:

Neužívajme antibiotiká zbytočne!

Ako sa rýchlo zbaviť antibiotík v tele?