Pozdrav Slnka a jeho význam pre súčasného človeka

Pozdrav Slnka je jogová cvičebná zostava, zložená z dvanástich rytmicky sa striedajúcich, čiastkových pohybov. V priebehu niekoľkých minút opakovania zostava umožní kvalitne rozcvičiť celé telo, zahriať sa, uvoľniť a pripraviť sa na ďalšie intenzívnejšie cvičenie.

Pozdrav Slnka - staroindická tradícia alebo moderný prístup?

Pozdrav Slnka vznikol na prelome 19. a 20. storočia už ako súčasť modernej, tzv. posturálnej jogy. V tomto období vznikali z pozícií hatha jogy prvé jogové vinyasy - sekvencie pohybov vedúce plynule od jednej ásany k druhej.

Z hľadiska viac ako 5000 rokov starej tradície jogy je to teda skôr novodobá forma praktizovania jogy. Klaňanie sa (namah) slnečnému božstvu v našom modernom kultúrnom prostredí zažívame ako fyzické gesto poklony bez duchovného obsahu. Pomyselné uctievanie Slnka a istá sugestívna predstava kontaktu s energiou Slnka.

Jedná sa o istú formu projekcií svojich pozitívnych skúseností so zažívaním slnečného svetla a tepla. Táto príjemná „nálada“ ale netvorí skutočnú podstatu vykonávania pozdravu Slnka. A účinky cvičenia sa neoslabia, ak sa počas cvičenia neotočíme tvárou k vychádzajúcemu Slnku. Môžeme ho skutočne vykonávať v ktorúkoľvek dennú hodinu, na ktoromkoľvek mieste a svetovej strane a môžeme sa sami rozhodovať pre intenzitu cvičenia, rýchlosť cvičenia a počet opakovaní.

Prínosy zostavy Pozdrav Slnka

V modernej joge je veľmi rozšírená a v jednotlivých jogových smeroch existujú rozličné formy vykonávania pozdravu Slnka. Odlišné sú pritom aj obsahové východiská a chápanie zmyslu cvičenia tejto zostavy. Kým niektoré prístupy čerpajú z duchovných jogových tradícií Indie, iné sa zase orientujú v zmysle západného chápania jogy viac na pohyb a fyzické prínosy pozdravu Slnka.

Pozdrav Slnka je veľmi estetickou zostavou, ktorá nás sprevádza jogovou praxou a posilňuje naše vedomie v koncentrácií a bdelosti a naše telo vo fyzickej sile a pružnosti. Preto sa zameriame na 2 dôležité aspekty Pozdravu Slnka, a to prácu s chrbticou a s dychom.

zostava Pozdrav Slnka

zostava Pozdrav Slnka | Zdroj: Shutterstock.com

Pozdrav Slnka a práca chrbtice

Pri vykonávaní predklonov a záklonov v pozdrave Slnka sa celkom prirodzene ohýba naša chrbtica – centrálna oporná os nášho tela. Pozdrav Slnka sa teda nedá cvičiť bez toho, aby sme neprecvičili chrbát. Pri cvičení sa zameriavame na budovanie sily pnutia a vzpriamovania, vďaka čomu sme opäť bližšie k správnemu držaniu tela. Ako teda cvičiť?


Čítajte viac o tom, ako si precvičiť chrbticu:

Pozdrav Slnka na precvičenie boľavej chrbtice


Pozdrav Slnka a práca s dychom

Dych je v porovnaní s telom jemejšou substanciou, je neuchopiteľný, nezastaviteľný a prebieha nezávisle od vôle človeka. Ľudia skúmaním dychu zistili, že intenzívne vedený dych zvyšuje ich fyzický energetický potenciál. Pri jogovej pozícii Pozdrav Slnku nemá význam cvičiť v rytme dychu, ale podľa Novej jogovej vôle je dôležitý práve voľný dych. Čo to však znamená?


Prečítajte si o tejto téme bližšie:

Pozdrav Slnka a dýchanie ako nástroj budovania vedomia