Prvé minúty po narodení bábätka: APGAR skóre a hodnotenie novorodenca

Moment príchodu na tento svet je vraj tým najväčším šokom v živote človeka. Dieťatko si približne deväť mesiacov žije v teplom a mäkkom prostredí. Schúlené v pohodlnom klbku sa kolíše v rytme krokov a pohybov svojej mamy. To isté očakáva aj po príchode na svet, ale tam ho už čaká niekoľko zmien a prekvapení.
Apgar skóre novorodenec

zdroj: pikrepo.com | Zdroj: súkr.archív

Každé bábätko je jedinečné, no pre všetky platí, že sa rodia s niekoľkými základnými inštinktmi. Medzi tieto patria napríklad sací, hľadací, dýchací, obranný, ale i úchopový reflex

. Najčastejším rozdielom medzi detičkami býva schopnosť adaptovať sa na nové prostredie a povinnosti, ktoré za nich v brušku robila mama. O tom, či je dieťatko schopné ovládať všetky spomenuté mechanizmy nám hneď po narodení napovie viac tzv. Apgarovej test.

Čo meria Apgarovej test?

Je to prvý test, s ktorým sa stretáva dieťatko vo svojom živote. Ide o efektívny a rýchly spôsob, ktorým bezprostredne po pôrode vieme určiť zdravotný stav dieťatka.

,,Pri tomto teste sa hodnotia základné životné funkcie dieťatka v prvej, piatej a desiatej minúte života dieťatka. Za každé z piatich kritérií je možné získať maximálne dva body, pričom na hodnotenie využívame zrak, hmat a sluch,“ približuje podstatu testu pôrodná asistentka Elena Drapáčová.

Toto vyšetrenie sa praktizuje v celom svete a má svoje opodstatnenie i napriek tomu, že niektorí pediatri ho považujú za zastaralé. Je to test, ktorý sa stal štandardom a jeho prínos tkvie hlavne v rýchlosti, dostupnosti a jednoduchosti. Samozrejme, je potrebná profesionalita a skúsenosť hodnotiaceho.

Z čoho je odvodený názov?

Test je pomenovaný podľa americkej lekárky Virginie Apgar. Doktorka Apgar vypracovala v roku 1952 teóriu testu a následne ju publikovala. Test sa veľmi rýchlo rozšíril do sveta a dodnes ho používa väčšina neonatológov a pôrodníkov.

,,Aby sme boli presní, nejde však len o pomenovanie testu po doktorke Apgarovej. Slovo APGAR si rozložíme na písmená, pričom A bude znamenať v angličtine appearance, teda vzhľad. P znamená pulz, G z anglického grimace indikuje výraz. Druhé A značí aktivitu a R je odvodené z anglického slova respirator a znamená dýchanie,“ dodáva Elena Drapáčová.

Kto hodnotí Apgarovej test?

Hodnotiteľom Apgar testu sú vždy experti pôsobiaci v danej oblasti. Kým u nás sú to neonatológovia, v okolitých krajinách, kde pôrody vedú pôrodné asistentky, hodnotia nielen stav rodičky, ale aj novorodenca podľa Apgar testu práve ony.

Ako sa prideľujú body?

Pri Apgarovej teste sa body prideľujú nasledovne:

  • Dýchanie Ak chýba, bodové hodnotenie je 0. Ak je pomalé, prípadne nepravidelné, odborník ho ohodnotí 1 bodom. Dobré a pravidelné dýchanie je ohodnotené 2 bodmi.
  • Srdcová činnosť Pri chýbajúcej činnosti je bodový stav 0. Za činnosť menej ako 100/min dáva neonatológ dieťatku 1 bod, pri činnosti vyššej ako 100/min sú to 2 body.
  • Svalové napätie Ak takáto činnosť u novorodenca chýba, expert ho ohodnotí nulou. Pri slabom napätí ide o jeden bod, pri spontánnych pohyboch je toto kritérium ohodnotené 2 bodmi.
  • Farba pokožky Za bledú pokožku nezíska novorodenec žiadny bod. Ak je pokožka ružová s modrými miestami, skóre za toto kritérium je 1 bod. Plný počet, a teda dva body získa novorodenec za ružovú farbu pokožky.
  • Reakcia na stimul-podráždenie Pri žiadnej reakcii musí hodnotiteľ udeliť nula bodov. Slabú reakciu ohodnotí jedným bodom a pri dobrej reakcii udelí 2 body.

Výsledky testu

Ako sme už spomínali, plný počet bodov je desať. Nie každé dieťatko má však ten najlepší výsledok. Ak je konečný súčet bodov podľa hodnotenia Apgar skóre 8-10 bodov, dieťatko je zdravé, bez závažnejších ťažkostí.

Pri výslednom počte bodov 5-7, ide u dieťatka väčšinou o problémy s adaptáciou na nové prostredie.

,,Väčšinou sú to ale krátkodobé problémy, ktoré po poskytnutí odbornej pomoci odznievajú veľmi skoro,“ hovorí Drapáčová.

Pri hodnote menej ako 5 bodov potrebuje novorodenec intenzívnu starostlivosť odborníkov. Žiaľ, hodnota 0 znamená, že dieťatko nejaví známky života.


Súvisiace články:

Plačúcim bábätkom netraste, môžete mu spôsobiť doživotné problémy!

Výnimočný pôrod: chlapček prišiel na svet naozaj netradičným spôsobom